I kurs

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı-İqtisadiyyat

İqtisadiyyata giriş-Mühasibat, Maliyyə, Marketinq,Biznesin idarə edilməsi

İqtisadiyyata giriş-İqtisadiyyat,Turizm işinin təşkili

İqtisadi fikir tarixi-İqtisadiyyat

Turizm cografiyası-Turizm işinin təşkili

Turizmə giriş-Turizm işinin təşkili

 

II kurs

Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri-Turizm işinin təşkili

İqtisadiyyatın əsasları-Beynəlxlq münasibətlər

S/F(Kommersiya fəaliyyətinin əsasları)-İqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat-İqtisadiyyat

Makroiqtisadiyyat-Mühasibat uçotu, Maliyyə,Marketinq,Biznesin idarə edilməsi

Makroiqtisadiyyat-Turizm işinin təşkili

 

III kurs

Otel menecmenti-Turizm işinin təşkili

Sosial tədqiqata giriş-Turizm işinin təşkili

Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili-Turizm işinin təşkili

Turizmdə nəqliyyat-Turizm işinin təşkili

Turizmdə vasitəçilər-Turizm işinin təşkili

S/F(Aqrar iqtisadiyyat)-İqtisadiyyat

Azərbaycan iqtisadiyyatı-İqtisadiyyat

Beynəlxalq biznes-Beynəlxalq ticarət və logistika

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər-Beynəlxlq münasibətlər

Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları-Beynəlxalq ticarət və logistika

Biznesin əsasları-Biznesin idarə edilməsi

Biznesin əsasları-İqtisadiyyat

Dövlətin iqtisadi siyasəti-İqtisadiyyat

Əməyin iqtisadiyyatı-İqtisadiyyat

 

IV kurs

S/F(Aqrar sahənin regional problemləri)-İqtisadiyyat

S/F(Azərbaycanda turizm və rekreasiya ehtiyatları)-Turizm və otelçilik

Dünya iqtisadiyyatı-Beynəlxlq münasibətlər

S/F(İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları)-İqtisadiyyat

Otel menecmenti-Turizm və otelçilik

Peşə etikası və etiket-Turizm və otelçilik

Sosial sahələrin iqtisadiyyatı-İqtisadiyyat

S/F(Turizmdə siğorta)-Turizm və otelçilik

 

Magistr

İqtisad elminin müasir tənzimlənməsi-İqtisadiyyatın tənzimlənməsi-I kurs

Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji yol xəritəsi-İqtisadiyyatın tənzimlənməsi-II kurs

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image