Tələbənin Hüquqları

 Keyfiyyətli təhsil almaq;
 Elmi işlərdə və layihələrin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq universitetin işi barəsində ümumi məlumat almaq;
 Öz maraqlarına uyğun olaraq sərbəst şəkildə tələbə təşkilatlarında birləşmək;
 Sərbəst şəkildə öz fikrini ifadə etmək;
 Qanunvericiliyə uyğun olaraq təqaüd, maliyyə vəsaitləri almaq və başqa mənbələrdən faydalanmaq;
 Qayda-qanunların və etik normaların təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
 Bir həftə ərzində topladığı balların siyahısını almaq;
 Müəllimlərin və inzibati işçilərin işi barədə fikirlərini söyləmək;
 Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun öz hüquqlarını həyata keçirmək;
 Universitet kitabxanasından kitab və başqa materiallar almaq.
 Universitet tərəfindən kitablarla və başqa materiallarla təmin olunmaq.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az