Elmi şura

Image
 1. "Naxçıvan"  Universitetində ümumi rəhbərlik seçkili səlahiyyətli orqan - rektorun başçılıq etdiyi - Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti üç ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən seçilməsi onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.
 2. Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuraya Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru (sədr müavini), digər prorektorlar, elmi katib, fakültə dekanları, həmkarlar təşkilatının sədri daxil olur. Elmi Şuranın digər üzvləri Universitetin elmi dərəcəsi və elmi adı olan professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bundan əlavə Elmi Şuranın tərkibinin 10 -a qədəri universitetin rektoru tərəfindən ümumi saya əlavə olaraq təyin edilə bilər (Naxçıvan  Universiteti daxilindən və Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər sahələrdən, elmi-tədqiqat müəssisələrindən alimlər və aparıcı mütəxəssislər).
 3. Elmi Şuranın tərkibi və səlahiyyət müddəti Universitetin rektoru tərəfindən təsdiq edilir.
 4. Naxçıvan Universitetinin Elmi Şurası:
   
  - hər il universitetin fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
  - fakültələrin və universitetin digər bölmələrinin yaradılması, ləğvi barəsində məsələləri həll edir;
 • tədris planlarının və proqramlarının layihələrinə baxır;
 • elmi-tədqiqat işlərini, tərbiyə işlərini və ixtisas artırma planlarını müzakirə edir;
 • dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin və digər elmi və elmi-metodik ədəbiyyatın hazırlanması və nəşri məsələlərinə baxır;
 • kafedra müdirlərini seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
 • müstəsna hallarda rektorun qərarı ilə fakültə dekanlarını seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
 • müəyyən olunmuş qaydada professor-müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqələr keçirir;
 • Universitetin inkişafının perspektiv planına və illik planlarına baxır, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyət nəticələrini müzakirə edir;
 • Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər məsələləri həll edir;
 1. Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş plan üzrə işləyir. Elmi Şuranın planları şurada müzakirə edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.
 1. Tədris və elmi işlər üzrə bütün məsələlər Elmi Şuranın qərarı açıq səsvermə, sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq üçün keçirilən müsabiqə zamanı, fakültələrin dekanlarını seçdikdə gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
 1. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının ən azı 50 -dən çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
 1. Elmi Şuranın qərarı onların universitetin rektoru tərəfindən təsdiqindən sonra qüvvəyə minirlər. Elmi Şuranın müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq məsələləri üzrə qərarları müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunurlar.
 2. Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanılır.
 1. Elmi Şuranın sədri, Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.
 
“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının tərkibi

 1. f.r.ü.f.d.Anar Altay oğlu Kazımov  – Rektor, (sədr)                
 2. dos. Nurlana Sabir qızı Əliyeva – Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor,
 3. Zamin İsrafil oğlu Babazadə     – Elm və innovasiyalar şöbəsinin müdiri, (üzv)
 4. Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli    –Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, (üzv)
 5. Ellada Zülfüqar qızı Səfərova       - İnsan resursları və karyera planlaması (üzv)
 6. Xəyal Valeh oğlu Heydərov - Baş mühasib (üzv)
 7. İsmət Qaçay oğlu Həsənov -“Pedaqoji” fakültənin decani (üzv)
 8. Zakir Fəxrəddin oğlu Məmmədov – “İqtisadiyyat” fakültəsinin dekanı, (üzv)
 9. Tural Tahir oğlu Məmmədzadə –“İdarəetmə” fakültəsinin dekanı, (üzv)
 10. Yasin İsrafil oğlu Babazadə –“Xarici dillər” fakültəsinin dekanı, (üzv)
 11. İq.üf. F.Həsən Əbdüləli oğlu Məmmədov – “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri (üzv)
 12. Dos.Nüşabə Məmmədəli qızı Məmmədova – “Azərb.dili və ədəbiyyat” kaf. müdiri, (üzv), Universitet həmkar. təşkilatının sədri, (üzv)
 13. Tar.üz.f.d.Mehman Sərxan oğlu Şabanov – “Ümumi tarix və beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının müdiri, (üzv)
 14. Anar Ramazan oğlu Abuzərli – Tədris şöbəsinin müdiri, (üzv)
 15. Dos.İradə Vətən qızı Bağırova –“İdarəetmə”  kafedrasının  müdiri, (üzv)
 16. Səfa Əli oğlu Əliyev    – “Riyaziyyat və inform”. kafed. müdiri, (üzv)
 17. Könül Təvəkkül qızı Babayeva –“Xarici dillər” kafedrasının müdiri, (üzv)             
 18. Aytən Nizami qızı Məmmədova – “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasını müdiri, (üzv)
 19. Bəhruz Nəsib oğlu Quliyev -“Təbiət elmləri” kafedrasının müdiri (üzv)
 20. Xəfayət Müzəffər qızı Əliyeva - “İlahiyyat” kafedrasının müdiri (üzv)
 21. Emelya Şaxavət qızı Süleymanova –  Universitet kitabxanasının müdiri,(üzv) 
 
 “24” fevral  2023-cü il tarixdə keçirilən ”01” saylı iclasının
 
Gündəliyi
 1. Elmi Şura üzvlərinin təsdiqlənməsi üçün səsvermənin keçirilməsi barədə
Fiz-Riy,üz,fəl,dok., A.A.Kazımov
Rektor
 1. 2022-ci ildə doktoranturaya qəbulun və doktorantların attestasiyasının vəziyyəti barədə
Z.İ.Babazadə(Magistratura və
doktorantura şöbəsinin müdiri)
 1. 2022-2023-cü tədris ilinin payız imtahan sessiyasının yekunları      
                                                                          Fil,üz,fəl,dok., N.S.Əliyeva (Tədris və tərbiyə işləri üz.prorektor)
 1. Universitetin nəşriyyat şöbəsinin hesabatı
S.Y.Əkbərova(Nəşriyyat şöbəsinin müdiri)
 1. Cari məsələlər
         
 
 
 “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 2022-2023-ci tədris ili üçün
iş planı
 
 
İcra vaxtı
Gündəlikdə duran məsələlər
İcraçı şəxslər
Sentyabr 2022
1.  “Naxçıvan”  Universitetinə tələbə qəbulu haqqında
N.S.Əliyeva
2.  Yeni dərs ilinə hazırlığın vəziyyəti və dərs yüklərinin dəqiqləşdirilməsi və təsdiqi barədə
H.Q.Bağırsoylu
3.   2022-2023-cü tədris ilində yay semestrinin hesabatı
H.Q.Bağırsoylu
4.  Universitetə xarici tələbələrin qəbulunun  vəziyyəti haqqında
R.C.Cəfərli
5.  Cari məsələlər
 
Oktyabr 2022
1.   2022-2023-cü tədris ilində universitet üzrə TEC işləri və elmi konfrans mövzularının təsdiqi. 
H.Q.Bağırsoylu
2. 2022-2023-cü tədris ilində tələbələrlə aparılacaq tərbiyəvi işlərin istiqamətləri barədə
H.Q.Bağırsoylu
3. 2022-2023-cü tədris ili üçün magistrantların dissertasiyası və buraxılış işlərinin mövzularının təsdiqi barədə
H.Q.Bağırsoylu
4.  I -yarımildə pedaqoji təcrübənin təşkili və gedişi barədə
S.Əhmədov
5. Universitetdə keçiriləcək  idman tədbirlərinin təşkili barədə
Q.N.Binyətov
6.”Xarici dillər” fakültəsinin  hesabatı
Y.İ.Babazadə
7. Cari məsələlər
 
Dekabr 2022
 
 
 
 
 
 
1. 2022-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr
N.S.Əliyeva
2.   2022-ci ildə yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin hesabatı
H.Q.Bağırsoylu
3.   Payız imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti
Fakültə dekanları
4.  “Pedaqoji” fakültədə tədris və tərbiyə işlərinin vəziyyəti barədə
Komissiya
5.  “Naxçıvan”  Universitetinin dissertant və doktorantlarının illik hesabatı
Z.İ.Babazadə
6.   2022-ci ildə keçirilən iməciliklərin yekunu barədə
Ş.F.Babayev
7.  Cari məsələlər
 
 
 
Fevral
2023
 
1.   2022-ci ildə doktoranturaya qəbulun və doktorantların attestasiyasının vəziyyəti barədə
A.A.Kazımov
2.   2022-2023-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının  yekunları
N.S.Əliyeva
3.  2022-2023-ci tədris ilinin II yarımilində pedaqoji təcrübənin təşkili  barədə
A.R.Abuzərli
4.   Universitetin nəşriyyat şöbəsinin hesabatı
S.Y.Əkbərova
5. Cari məsələlər
 
Aprel 2023
1. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti barədə
N.S.Əliyeva
2.   II yarımildə pedaqoji təcrübənin yekunu  barədə
A.R.Abuzərli
3.   “İqtisadiyyat “ fakültəsinin hesabatı
Z.F.Məmmədov
4.   Cari məsələlər
 
May
2023
1.  Yekun Dövlət Attestasiya imtahanlarına hazırlığın vəziyyəti barədə
N.S.Əliyeva
2.  Universitetin Elmi-metodik şuranın hesabatı
N.S.Əliyeva
3.  Universitetin  “Xarici dillər”  kafedrasının hesabatı
K.T.Babayeva
 
4.  Universitet yataqxanasının vəziyyəti barədə
M.B.Babayev
5.  Cari məsələlər
 
İyul
2023
1.  2022-2023-ci tədris ilinin yaz imtahan sessiyasının yekunları barədə
N.S.Əliyeva
2. 2022-2023-ci tədris ili üçün kafedralarda dərs yüklərinin  təxmini bölgüsü
N.S.Əliyeva
3. 2022-2023-ci tədris ilinin II yarısında “İdarəetmə” və “İqtisadiyyat” fakültələrində istehsalat təcrübələrinin təşkili və fəaliyyəti barədə
A.R.Abuzərli
4.  Universitetin 2022-2023-cü tədris ili üçün iş planlarının müzakirəsi və təsdiqi barədə.
Z.İ.Babazadə
5. Cari məsələlər

 

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az