ELMİ ƏSƏRLƏR – 2015 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2016 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2016 № 2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2017 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2017 № 2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2017 № 3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2017 № 4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2018 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2018 № 2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2018 № 3

ELMİ ƏSƏRLƏR-2018 № 4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2019 № 4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR-2020 №2

ELMİ ƏSƏRLƏR-2020 №3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2020 №4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2021 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2021 №2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2021 № 3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2021 №4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2022 № 1

ELMİ ƏSƏRLƏR-2022 №1 (2)

ELMİ ƏSƏRLƏR-2022 №2

ELMİ ƏSƏRLƏR-2022 №3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2022 №4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2023 №1

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2023 №2

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2023 №3

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2023 №4

ELMİ ƏSƏRLƏR – 2024 №1

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image