I kurs

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-Xarici dil (ingilis) müəllimliyi

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-Dinşünaslıq,Alman dili və tərcümə, Kompüter mühəndisliyi, Beynəlxalq münasibətlər

Müasir Azərbaycan dili (Fonetika)-1-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi-5-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II kurs

S/F(M.T.Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Müasir Azərbaycan dili (Morfologiya)-3-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

S/F(Dialektologiya)-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III kurs

Müasir Azərbaycan dili-5-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

S/F(Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası)-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Ümumi dilçilik-Filologiya (alman dili və ədəbiyyatı)

IV kurs

Azərbaycan dil tarixi-Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

Magistr

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası-I kurs

Naxçıvan ədəbi mühiti-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası-I kurs

Orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası-I kurs

Ümumi dilçilik-Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası-I kurs

 

 

 

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az