Xarici dillər

“Xarici dillər” kafedrası 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir və müasir tələblərə uyğun bakalavr və magistr hazırlığı üçün təcrübəli və peşəkar müəllim heyətinə malikdir. Kafedranın ilk rəhbəri Adil Mirzə oğlu İsmayılov olmuşdur.
Fakültədə xarici dillər üzrə fənlərin tədrisinə bir ümumi xarici dil kafedrası rəhbərlik edir.  “Xarici dillər” kafedrası – ingilis, fransız, rus və alman dilləri üzrə 4 şöbədən ibarət təşkil edilmişdir. Hazırda universitetdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən yüksək səviyyəli mütəxəssis və elmi kadrlar hazırlanır.
1997-ci ildən 2003-cü ilə qədər kafedraya Zülfüqar Əyyub oğlu Zülfüqarov rəhbərlik etmişdir. 2003-cü ildən 2004-cü ilə qədər  kafedra müdiri Səbahət Şəmil qızı Şahməmmədova olmuşdur. 01 sentyabr 2004-cü ildən kafedranın müdiri Sona Mirhəsən qızı Eminova olmuşdur.
2013-2014–cü tədris ilində “Xarici dillər” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyən Sona Mirhəsən qızı Eminova öz ərizəsi əsasında işindən azad olunmuş və 2013 – cü ilin sentyabr ayının 15-dən isə Anara Azər qızı Nəsirli kafedra müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur.
2013-cü ildən etibarən universitetin Xarici dil(İngilis dili) müəllimliyi ixtisasına qəbul olan tələbələr dünya standartlarınada sınaqdan çıxmış 1+4 tədris sistemi ilə təhsil alır. 2015-2016-cı tədris ilində “Xarici dillər” kafedrasının müəllimlərinin ümumi sayı 21 nəfərdir və onlar 23 fənnin tədrsi ilə məşğul olurlar. Müəllimlərdən 1 nəfəri filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, 1 dosent, 6 nəfər baş müəllim, 5 nəfər dissertant, 9 nəfəri isə müəllimdir. Bu tədris ilində  11 müəllim tam ştatla, 6 müəllim 0,5 ştatla 4 müəllim saathesabı işləyir.

Boloniya prosesinə qoşulması və çoxpilləli təhsil sisteminə keçilməsi ilə əlaqədar Universitet Almaniya, ABŞ-ın, Türkiyənin, və başqa ölkələrin qabaqcıl Universitetləri və elmi mərkəzləri ilə sıx əlaqələr qurmuş və əməkdaşlığı daim genişləndirir. Ümumavropa təhsil layihələrində (TEMPUS, Erasmus,COMOLTE) kafedranın əməkdaşları fəal iştirak edirlər.
Hal-hazırda kafedranın müdiri  Anara Azər qızı Nəsirli,   baş laborantı Dilarə Zakir qızı Əsgərovadır.

 

Xarici dillər kafedrasının tərkibi

 1. Könül Təvəkkül qızı Babayeva                kafedra müdiri, baş müəllim
 2. Nuridə Rəhman qızı Hacıyeva                baş laborant
 3. Şirməmməd Qüdrət oğlu Qulubəyli         f.e.ü.f.d, dosent
 4. Səbahət Şəmil qızı Şahməmmədova       baş müəllim
 5. Xəzrin Vəli qızı Abbasova                      baş müəllim
 6. Ruqiyyə Hüseyn qızı Kərimova               baş müəllim
 7. Zülfüqar Əyyub oğlu Zülfüqarov             baş müəllim
 8. Yasin İsrafil oğlu Babazadə                    baş müəllim
 9. Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli               baş müəllim
 10. Elmira Abdulla qızı Hüseynova               baş müəllim
 11. Nərmin Eldar qızı Məmmədova              baş müəllim
 12. İsmət Allahverdi qızı Cəfərova               baş müəllim
 13. Aybəniz Kəndli qızı Axundova                 müəllim
 14. Zeynəb Mehman qızı Hacıyeva               müəllim
 15. Sərxan Heydər oğlu Musayev                 müəllim
 16. İradə Malik qızı Cəfərova                       müəllim
 17. Selcan Nadiq qızı Abdullayeva                müəllim
 18. Atikə İbad qızı Quliyeva                         müəllim
 19. Gülnar Tahir qızı Kərimli                        müəllim
 20. Qızxanım Abakir qızı  Cəfərova             baş laborant

 

 

2018-2019- cı tədris ili üçün kafedrada tədris olunan fənnlər aşağıdakılardır:

"Xarici dillər" kafedrasında tədris olunan fənnlərin sillabusları

İngilis dili ixtisasi üzrə fənlərin adlari:

Ixtisasın adı

Kursu

I yarim il üçün

II yarim il üçün

İngilis dili

Hazırlıq

Danışıq bacarığı

Danışıq bacarığı

İngilis dili

Hazırlıq

Oxuma və yazı

Oxuma və yazı

İngilis dili

Hazırlıq

Yazı və qrammatika

Yazı və qrammatika

İngilis dili

Hazırlıq

Dinləmə və danışıq

Dinləmə və danışıq

İngilis dili

I

İngilis dilində oxu və nitq 1 

 

İngilis dili

I

İngilis dilinin praktik fonetikası 1

 

İngilis dili

I

 

İngilis dilində oxu və nitq -2

İngilis dili

I

 

İngilis dilinin praktik fonetikası -2

İngilis dili

I

 

İngilis dilinin praktik qrammatikasi-1

İngilis dili

I

 

Rus-dili       

İngilis dili

II

Ingilis dilində oxu və nitq-2           

 

İngilis dili

II

ingilis dilinin praktik qrammatikası-2

 

İngilis dili

II

 

Ingilis dilində oxu və nitq-4 

 

İngilis dili

II

 

İngilis dilinin TM-1

 

İngilis dili

II

 

S/f (Müstəqillik tarixi)

İngilis dili

III

İngilis dilində oxu və nitq-5

 

İngilis dili

III

S/f (uşaqlara ingilis dilinin öyrədilməsi)

 

İngilis dili

III

S/f (sinifin idarə olunması)

 

 

III

İngilis dilinin TM-2

 

İngilis dili

III

Fransız dili -1

 

İngilis dili

III

 

İngilis dilində oxu və nitq-6

İngilis dili

III

 

Fransız dili -2

İngilis dili

III

 

Leksikologiya

İngilis dili

III

 

S/f (İngilis leksikoqrafiyası)

İngilis dili

III

 

S/f (İngiliscə-Azərbaycanca tərcümə

İngilis dili

IV

İngilis dilində oxu və nitq-7

 

İngilis dili

IV

İxtisas dilinin üslubiyyatı

 

İngilis dili

IV

Ölkə ədəbiyyatı

 

İngilis dili

IV

S/f (Kurikulumun əsasları )

 

İngilis dili

IV

S/f (Dil tarixi)

 

İngilis dili

IV

 

İngilis dilində oxu və nitq-8

İngilis dili

IV

 

Ölkəşünaslıq

İngilis dili

IV

 

S/f (Müqayisəli tipologiya )

 

İngilis dili

IV

 

S\f (Xüsusi təhsil

İngilis dili

IV

 

S\f (Azərbaycanda təhsil sistemi və idarə)

 

Alman dili ixtisası üçün tədris olunan fənlərin adı:

Ixtisasın adı

Kursu

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Alman dili filologiyası

I

İxtisas dili-1

 

Alman dili filologiyası

I

Dünya ədəbiyyatı -1

 

Alman dili filologiyası

I

 

İxtisas dili-2

Alman dili filologiyası

I

 

Dünya ədəbiyyatı -2

Alman dili filologiyası

I

 

Ölkə filologiyasına giriş

Alman dili filologiyası

I

 

S/f(XVII əsr Alman ədəbiyyatı antologiyası)

Alman dili filologiyası

II

İxtisas dili- 3

 

Alman dili filologiyası

II

Dünya ədəbiyyatı-3

 

Alman dili filologiyası

II

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-1

 

Alman dili filologiyası

II

Ölkəşünaslıq

 

Alman dili filologiyası

II

S/f(ədəbi mətnlərin şərhi)

 

Alman dili filologiyası

II

S/f(Alman lirikasi)

 

Alman dili filologiyası

II

 

İxtisas dili- 4

Alman dili filologiyası

II

 

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-2

Alman dili filologiyası

II

 

Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti

Alman dili filologiyası

II

 

S/f (Alman mifologiyası)

Alman dili filologiyası

III

Fransız dili 3

 

 

Alman dili filologiyası

III

İxtisas dili  5

 

Alman dili filologiyası

III

Ölkə ədəbiyyat tarixi 3

 

Alman dili filologiyası

III

Qədim dil

 

Alman dili filologiyası

III

S/f Müqayisəli tipologiya

 

Alman dili filologiyası

III

S/f  Azərbaycan dilindən Alman dilinə tərcümənin nəzəri və praktik prinsipləri

 

Alman dili filologiyası

III

 

Fransız dili 4

Alman dili filologiyası

III

 

İxtisas dili  6

Alman dili filologiyası

III

 

Ölkə ədəbiyyat tarixi 4

 

 Xarici dillər kafedrasında istifadə olunan kitablar 

1 Q:Skills for success (reading and writing)
M.A.Snow, L.J.Zwier (2011)
2 Q:Skills for success (reading and writing)
M.A.Snow, L.J.Zwier (2015)
3 Oxford Word Skills (basic)
4. R.Gairns, S.Redman (2012
North Star “Listening and Speaking” (intermediate)
5 Issues for today (N-03)H.S.Solorzano, J.P.L.Schmidth (2004)5
Issues for today (N-03)
L.C.Smith, N.N.Mare (2011)
6 The Cambridge English Course (practice 1)
M.Swan, C.Walter (1990)
7 Methods of Teaching English 
G.V.Rogova (1975)
8 Teaching English to Children
W.A.Scott, L.H.Ytreberg (1991)
9 Teaching Language as Communication
H.G.Widdowson (1990)
10 The Primary English Teacher’s Guide
J.Brewster, G.Ellis, D.Girard (2012)
11 Undergraduate and Graduate Programs (volume IV)
Bilkent University (1995-1996)
12 What is “College Level” Writing? 
P.Sullivan, H.Tinberq (2006)
13 Collage Writing Skills with Readings (8th edition)
LANGAN (2011)
14 English Vocabulary in Use “Pre-intermediate and intermediate) (2nd edition)
S.Redman (1997,2003)
15 English Vocabulary in Use “Pre-intermediate and intermediate) (3rd edition)
S.Redman (2011)
16 Developing Grammar in Context
M.Nettle, D.Hopkins (2003)
17 The Practice of English Language Teaching
J.Harmer (2007)
18 Insights for today (N-02)
L.C.Smith, N.N.Mare (2011)
19 Consepts for today (N-04)
L.C.Smith, N.N.Mare (2004)
20 North Star  “Listening and Speaking” (basic / low intermediate)
R.Mills, L.Frazier (2004)
21 Oxford Practice Grammar
G.Yule  (2006)
22 Paragraph Writing 
P.Shiras, S.C.Smith (2001)
23.We look forward hopefully
Z.Zulfugarov, R.Rustamova (N.2003)
24 Additional study to the practical course of English
Z.Zulfugarov  (N.2009)
25 American Literature
Kətrin Van Spankaren (1994)
26 Ot kökü üstə bitər
Ş.Qüdrətoğlu (B. 2004)
27 Məlikməmməd
Ş.Qüdrətoğlu (B. 2006)
28 English 
Zülfüqar Zülfüqarov (2009)
29 The language of paper, business and medicine 
Zülfüqar Zülfüqarov (2003)
30 Fluent English through 2000 subunits
Zülfüqar Zülfüqarov (2011)

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image