Ümumi tarix

Image

“Naxçıvan” Universitetinin ən qabaqcıl, aparıcı kafedralarından  biri “Ümumi tarix” kafedrasıdır. Kafedra ilk olaraq“Humanitar Elmlər”  kafedrası adı altında 2009-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya ilk olaraq tarix elmləri namizədi, dosent  Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 12.07.2013-cü il tarixdən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  İsayev Elbrus Saleh oğlu rəhbərlik etmişdir. 15 Sentyabr 2014-cü il tarixdən kafedraya sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsal Elşad oğlu Abdullayev rəhbərlik etmişdir.1 Sentyabr 2016-cı il tarixdən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mehman Sərxan oğlu Şabanov rəhbərlik edir. 2023-cü ilin fevral ayından kafedra Beynəlxalq münasibətlər kafedrası ilə birləşmiş və “Ümumi tarix və beynəlxalq münasibətlər” kafedrası adlandırılmışdır.
“Ümumi tarix və beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının dərs yükü 8480 saat təşkil edir. Kafedrada 13 nəfər yarımştat, 1 nəfər tam ştat  20  nəfər saathesabı yolla dərs tədris edir.

 

Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir: 

 1. Mehman Sərxan oğlu Şabanov         kafedra müdiri, t.ü.f.d
 2. Əli Səməd oğlu Yusifov                   0,5 ştat müəllim
 3. Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov           0,5 ştat müəllim
 4. Rəna Urfullah qızı Qurbanova         0,5 ştat müəllim
 5. Nuray Cavid qızı Hacıyeva              0,5 ştat müəllim
 6. Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov     0,5 ştat müəllim
 7. Zülfiyyə Yadulla qızı Mehdiyeva    0,5 ştat müəllim
 8. Emin Arif oğlu Şıxəliyev                 0,5 ştat müəllim
 9. İlhami Nizam oğlu Əliyev              0,5 ştat müəllim
 10. Toğrul Fərman oğlu Xəlilov            0,5 ştat müəllim
 11. Gülçin Fizuli qızı Ağayeva               0,5 ştat müəllim
 12. Aysel Ədalət qızı Abbasova             0,5 ştat müəllim
 13. Mədət Əziz oğlu İsmayılov              0,5 ştat müəllim
 14. Səbuhi Məmmədli oğlu İbrahimov   0,5 ştat müəllim

 

 

“Ümumi tarix və beynəlxalq münasibətlər ”  kafedrasında tədris olunan fənlər

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Tarix müəllimliyi

I

Qədim dünya tarixi

Qafqaz xalqları tarixi

Tarix müəllimliyi

I

Azərbaycan tarixi-1

S\F Naxçıvan muxtariyyət tarixi

Tarix müəllimliyi

I

Azərbaycanın antik dövr tarixi

S\F (Azərbaycan tarixi coğrafiyası)

Tarix müəllimliyi

I

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsaslar

 

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

I

TTM tarixi və metodologiyası

Tarix fənninin TM və metodologiyasının müasir problemləri

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

I

S\F Azərbaycan tarixi demoqrafiya

Tarixə köməkçi fənlərin yeni tar. metod.bax.öyrən.

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

I

 

XIX əsr Az tarixinin aktual prob

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

I

 

S\F Naxçıvan tarixi

Tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası

I

 

Orta əsr. AZ tarixi mənbəşunas.

Turizm (a+b)

I

Azərbaycan tarixi

 

İqtisadiyyat + Turizm (qiyabi)

I

Azərbaycan tarixi

 

İngilis dili müəllimliyi

I

Azərbaycan tarixi

 

Az dili və ədəbiyyat

I

 

Azərbaycan tarixi

Marketinq

I

Azərbaycan tarixi

 

Sosial iş (A+B)

I

 

Azərbaycan tarixi

İnfo\tex

I

 

Azərbaycan tarixi

İqtisadiyyat (ing)

I

 

Azərbaycan tarixi

Sosial iş (qiyabi)

I

 

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

Mal\müh (qiyabi)

I

 

Azərbaycan tarixi

Mal,müh,k\m

I

Azərbaycan tarixi

 

Eko\müh

I

 

Azərbaycan tarixi

Marketinq,Biz (qiyabi)

I

 

Azərbaycan tarixi

Tarix müəllimliyi

II

 

S\F(Asiya və Afrika ölkələri tarixi)

Tarix müəllimliyi

II

Azərbaycan tarixi 1501-1914, 1901-1914

Azərbaycan tarixi 1501-1914, 1901-1914

Tarix müəllimliyi

II

S\F Naxçıvan MR müstəqillik illərində

S\F(Naxçıvan tarixi)

Tarix müəllimliyi

II

Azərbaycan tarixi-02

Azərbaycan tarixi-03

Tarix müəllimliyi

II

Orta əsrlər tarixi

Türk xalqları və dövlətləri tarixi

Tarix müəllimliyi

II

 

S\F(tarixə köməkçi fənn)

Tarix

II

Azərbaycan tarixi-02

Türk xalqları və dövlətləri tarixi

Tarix

II

Azərbaycan tarixi-03

Türk xalqları tarixi-02

Tarix

II

Orta əsrlər tarixi

S\F Politologiya

Tarix

II

Türk xalqları tarixi-01

Avropa tarixi-02

Tarix

II

Nax muxtariyyət tarixi

 

Sosial iş

II

 

Fəlsəfə

Turizm işinin təşkili

II

Turizm hüququ

 

İngilis dili

II

 

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas

Turizm

II

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

 

Filologiya

II

 

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

Tarix müəllimliyi

III

Yeni dövr tarixi

S\F Kurrikulumun əsasları

Tarix müəllimliyi

III

S\F(XIX-XX əsrin aktual problem.

Müasir dünya tarixi

Tarix müəllimliyi

III

Naxçıvan tarixi abidələri

Osmanlı tarixi

Tarix müəllimliyi

III

Naxçıvan etnoqrafiyası

Şərq xalqları tarixi

Tarix müəllimliyi

III

S\F Toponomika

 

Tarix müəllimliyi

III

Azərbaycan tarixi-5,6

 

Beynəlxalq münasibətlər

III

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriy.

Az Res Milli Təhlükəsizliyin əsasla

Beynəlxalq münasibətlər

III

Müasir münaqişələr və sülh pro.

S\F(Region ölk. Cənubi Qafqaz siy

Beynəlxalq münasibətlər

III

Siyasi təhlil və tətbiqi təfəkkür

 

Beynəlxalq münasibətlər

III

Müasir diplomatiya

 

Beynəlxalq münasibətlər

III

S\F Az Res müasir BM sistemində

Xarici siyasətin təhlili

Beynəlxalq münasibətlər

III

 

S\F (Amerika və Avropa ölk müas xar siy.)

Beynəlxalq münasibətlər

III

 

S\F Yaxın Şərq dünya siyəstində

Alman dili

III

 

Məntiq və tənqidi təfəkkür

İnfo\ tex

III

 

Fəlsəfə

Mühasibat

III

Biznes hüququ

 

İqtisadiyyat

III

S\F (Az.resp.konstit.və hüquq.əsas)

 

Tarix müəllimliyi

IV

S\F Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı

 

Tarix müəllimliyi

IV

Tarix təl.müasir innovativ texnol.

 

Tarix müəllimliyi

IV

Tarixin TM

 

Tarix müəllimliyi

IV

S\F(Naxçıvan diyarın. sənət.və tic).

 

Tarix müəllimliyi

IV

S\F (Multikulturalizmə giriş)

 

Tarix müəllimliyi

IV

Dünya siyasİ tarixi

 

Beynəlxalq münasibətlər

IV

Müasir BMdə enerji diplomatiyası

S\F (Beynəlxalq terrorizm)

Beynəlxalq münasibətlər

IV

İnteqr. proses. və beynəl. Təşk.

S\F Yeni dünya nizam; tarix və müasir dövr

İqtisadiyyat

IV

S\F (Multikulturalizmə giriş)

 

 

Ədəbiyyat siyahısı

1.Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).- Z.Bünyadovun və Y.Yusifovun redaktəsilə, Bakı 2005
2.Albaniyanın (Azərbaycanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. - Məmmədova F., Bakı,  1993
3.Azərbaycan tarixi. 7 cilddə.- Bakı 1998-2000
4.Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər - S.Əliyarlının redaktəsi ilə , Bakı 1996
5.Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Əfəndiyev O., Bakı 2007
6.Qədim Şərq tarixi-V.Avdiyev 1948
7.Qədim Roma tarixi-Y.Həsənov1974
8.Qədim Yunan tarixi- Bokşanin, Kuzişin1972
9.Orta əsrlər tarixi-Y.Mahmudov Bakı 1992.
10.Orta əsrlər tarixi (son orta əsrlər – yaxud yeni dövrün başlanğıcı). -Veysəlova V.R Gəncə, 2012
11.Новая история. 1870-1915-Мoskva, 1973
12.Avropa və Amerka ölkələrinin muasir tarixi.1918-1945-ci illər. M. Qasımlı Bakı 2003.
13.Azərbaycan arxeologiyası-Baxşalıyev V.B.Bakı, 2007
14.Türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr (XIX – XX əsrin əvvəlləri).  -Mehdiyeva N.C. Bakı 2003
15.Türk xalqlarının tarixi- S. Süleymanova  Bakı, 2011
16.Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç. Bakı, 2001
17.Qafqaz tarixi- R.Qurbanov Bakı, 2008
18.Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bugünümüzədək- S.Süleymanova    Baki 2011.

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image