Ümumi tarix

“Naxçıvan” Universitetinin ən qabaqcıl, aparıcı kafedralarından  biri “Ümumi tarix” kafedrasıdır. Kafedra ilk olaraq“Humanitar Elmlər”  kafedrası adı altında 2009-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır. Kafedraya ilk olaraq tarix elmləri namizədi, dosent  Kazımbəyli İbrahim Feyzulla oğlu rəhbərlik etmişdir. Kafedraya 12.07.2013-cü il tarixdən tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  İsayev Elbrus Saleh oğlu rəhbərlik etmişdir. 15 Sentyabr 2014-cü il tarixdən kafedraya sosiologiya üzrə fəlsəfə doktoru Vüsal Elşad oğlu Abdullayev rəhbərlik etmişdir.1 Sentyabr 2016-cı il tarixdən kafedraya tarix üzrə fəlsəfə doktoru Mehman Sərxan oğlu Şabanov rəhbərlik edir. Kafedra yarandığı gündən daima inkişafda olmuşdur. “Ümumi tarix” kafedrasının dərs yükü 4671 saat təşkil edir. Kafedrada 7 nəfər yarımştat, 10  nəfər saathesabı yolla dərs tədris edir.

 

   Kafedranın tərkibi aşağıdakı kimidir:

  1. Mehman Sərxan oğlu Şabanov         t.ü.f.d, kafedra müdiri
  2. Elçin Dağbəyi oğlu Zamanov            dosent
  3. Xəzər Allahverdi oğlu Hüseynov       t.ü.e.d.,müəllim
  4. Rəna Urfullah qızı Qurbanova          müəllim
  5. Mehdiyeva Zülfiyyə Yadulla qızı         müəllim
  6. Əli Səməd oğlu Yusifov                     müəllim
  7. Nuray Cavid qızı Hacıyeva               müəllim
  8. Məhərrəmova Günay Amil qızı        baş laborant

  

"Ümumi tarix" kafedrasında tədris olunan fənnlərin sillabusları      

   “Ümumi tarix”  kafedrasında tədris olunan fənlər      

Ixtisasın adı

Kurs

I yarim il üçün

II yarim il üçün

Tarix Müəllimliyi

 I

Azərbaycan tarixi

Qədim dünya tarixi

S\F Azərbaycan antik dövr tarixi

Arxeologiya və etnoqrafiyanın əsas

 

 Azərbaycan tarixi

Qafqaz xalqları tarixi

S\F Naxçıvan muxtariyyət tarixi

Filalogiya

I

Azərbaycan tarixi

 

Ekologiya mühəndisliyi

I

Azərbaycan tarixi

 

Biz\Mark

I

Azərbaycan tarixi

 

 

İngilis dili

I

Azərbaycan tarixi

 

 

Tarix

 

I

 

 

 

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan tarixi-01

Antik tarix

Şərq tarixi-01

Etnoqrafiyanın əsasları

Arxeologiya

 

 

 

 

 

Şərq tarixi-02

Azərbaycan tarixi coğrafiyası

Sosial iş

I

Azərbaycan tarixi

Azərbaycan tarixi

Turizm

I

Azərbaycan tarixi

 

Kom\Muh

I

 Azərbaycan tarixi

 

İnf\tex

I

 

Azərbaycan tarixi

Tərcümə

I

Azərbaycan tarixi

 

İQT(ing)

I

 

Azərbaycan tarixi

İqtisadiyyat

I

 

 Azərbaycan tarixi

Tarix müəllimliyi(magistr)

I

Tarix fənninin TM və metodologiyasının müasir problemləri

TTM tarixi və metodologiyası

AMMEF

S/F Azərbaycan tarixi demoqrafiyası

Azərbaycanın antik dövr tarixi

 Orta əsr dövrü Azərbaycan tarixi mənbəşünaslığı

S/F Naxçıvan tarixi

XIX əsr Az. tarixinin akt probləri

Tarixə köməkçi fənlərin yeni tarix metod bax öyrən

   

 

 

Maliyyə\Mühasibat(qiyabi)

I

Azərbaycan tarixi

 

İnformasiya texnologiyaları(qiyabi)

I

Azərbaycan tarixi

 

Filologiya(qiyabi)

I

 

 

Azərbaycan tarixi

 

Tarix m.

II

Azərbaycan tarixi 1501-1914, 1901-1914

Orta əsrlər tarixi

S\F Naxçıvan MR müstəqillik illərində

S\F Tarixə köməkçi fənlər

S\F Naxçıvan tarixi

S\F Asiya Afrika ölkləri tarixi

Dinşunaslıq

II

 

Azərbaycan tarixi

Tarix müəllimliyi

III

 S\F Toponomika

Yeni dövr tarixi

S\F XIX-XX əsrin  aktual problemləri

S\F Naxçıvan tarixi abidələri

S\F Naxçıvan etnoqrafiyası

Azərbaycan tarixi 5-6

 

S\F Kurrikulumun əsasları

Azərbaycan tarixi 5-6

Osmanlı tarixi

Şərq xalqları tarixi

Müasir dünya tarixi

 

 

Dinşunaslıq

III

 S\F(Islam ölkələri tarixi və coğ.)

 

Tarix müəllimliyi

IV

S\F kurrikulumun əsasları

S\F Yeni tarixin tarixşünaslığı

S\F Naxçıvan tarixi abidələri

S\F Naxçıvan etnoqrafiyası

Müasir tarix 2

 

Şərqi Avropa xalqları

S\F Azərbaycan tarixinin mənbəşünaslığı

S\F XIX-XX əsr Azərbaycan tarixinin akt problem

S\F Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və tic

S\F Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı

 

 

Ədəbiyyat siyahısı

1.Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək).- Z.Bünyadovun və Y.Yusifovun redaktəsilə, Bakı 2005
2.Albaniyanın (Azərbaycanın) siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. - Məmmədova F., Bakı,  1993
3.Azərbaycan tarixi. 7 cilddə.- Bakı 1998-2000
4.Azərbaycan tarixi. Uzaq keçmişdən 1870-ci illərə qədər - S.Əliyarlının redaktəsi ilə , Bakı 1996
5.Azərbaycan Səfəvilər dövləti. - Əfəndiyev O., Bakı 2007
6.Qədim Şərq tarixi-V.Avdiyev 1948
7.Qədim Roma tarixi-Y.Həsənov1974
8.Qədim Yunan tarixi- Bokşanin, Kuzişin1972
9.Orta əsrlər tarixi-Y.Mahmudov Bakı 1992.
10.Orta əsrlər tarixi (son orta əsrlər – yaxud yeni dövrün başlanğıcı). -Veysəlova V.R Gəncə, 2012
11.Новая история. 1870-1915-Мoskva, 1973
12.Avropa və Amerka ölkələrinin muasir tarixi.1918-1945-ci illər. M. Qasımlı Bakı 2003.
13.Azərbaycan arxeologiyası-Baxşalıyev V.B.Bakı, 2007
14.Türk xalqlarının tarixi. Yeni dövr (XIX – XX əsrin əvvəlləri).  -Mehdiyeva N.C. Bakı 2003
15.Türk xalqlarının tarixi- S. Süleymanova  Bakı, 2011
16.Asiya  və  Afrika  ölkələrinin çağdaş  tarixi (1945-2001-ci illər). İsmayıl R.İ., Axundova N.Ç. Bakı, 2001
17.Qafqaz tarixi- R.Qurbanov Bakı, 2008
18.Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bugünümüzədək- S.Süleymanova    Baki 2011.

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image