Azərbaycan dili və ədəbiyyat

Azərbaycan dili və ədəbiyyat" kafedrası 1995-cı ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda kafedranın 13 əməkdaşı vardır. Kafedrada 2 professor, 6 dosent, 2 baş müəllim, 2 müəllim və 1 baş laborant fəaliyyət göstərir.

 

Kafedranın adlı tərkibi aşağıdakı kimidir:

 1. Nüşabə Məmmədəli qızı Məmmədova - kafedra müdiri, dosent
 2. Nurlana Sabir qızı  Əliyeva   -  dosent
 3. Sədaqət Qurbanəli qızı Həsənova  - professor
 4. Yusif Səfər oğlu Səfərov  - professor
 5. Qənirə İzzətulla qızı Əsgərova  - dosent
 6. Arifə Əziz qızı Zeynalova          - dosent
 7. İman Zeynalabdin oğlu Cəfərov - dosent
 8. Aynurə Abasət qızı Məmmədova - baş laborant
 9. Xuraman Tapdıq qızı Hacızadə   - baş müəllim
 10. Anar Ramazan oğlu Abuzərli      - baş müəllim
 11. Zamin İsrafil oğlu Babazadə       - müəllim
 12. Fatimə Zahid qızı ismayıllı           - müəllim
 13. Nurlana Fəxrəddin qızı Əliyeva    -müəllim

      

 

 1.  

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasının I-II yarım il üzrə keçirdiyi fənnlərinin siyahahısı

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında tədris olunan fənnlərinin sillabusları

İxtisasın adı

Kurs

I yarımil üzrə

II yarımil üzrə

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Dilçiliyə giriş

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

Azərb dilindən praktikum

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Müasir Azərbaycan dili

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

I

 

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

Dilçiliyə giriş

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

S\F Azərb dilindən praktikum

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

Öyrənilən əsas dil -01(Fonetika)

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

 

S\F Dialektologiya

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

 

Öyrənilən əsas dil -01(Leksikologiya)

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

 

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-01(XIII əsrəqədərki Azərbaycan ədəbiyyat)

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat )

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya  

 Tarix müəllimliyi

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

Sosial iş

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya  

 Inform.Texnol. (əyani, qiyabi)

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

Maliyyə, Mühasibat, Marketinq, Biznesin idarə edilməsi

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Turizm

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

Ekologiya mühəndisliyi

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

Kompüter mühəndisliyi

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya  

İqtisadiyyat (Tədris İngilis dilindəİ

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 İngilis dili müəllimliyi A,B,C

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 İngilis dili müəllimliyi

I

Dilçiliyə giriş

 

Tərcümə, Dinşünaslıq

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

İqtisadiyyat (Qiyabi)

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Tarix

I

 

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

Tarix(Qiyabi)

I

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

Dilçiliyə giriş

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

S\F Azərb dilindən praktikum

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

Öyrənilən əsas dil -01(Fonetika)

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

Şifahi xalq ədəbiyyatı

 

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

 

Öyrənilən əsas dil -01(Leksikologiya)

Filologiya  ( Azərbaycan dili və ədəbiyyat ) Qiyabi

I

 

Ölkə ədəbiyyatı tarixi-01(XIII əsrəqədərki Azərbaycan ədəbiyyat)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Azərb.d.TM tarixi və metodol.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Ədəbiy.TM.-nın tarixi və metod.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Qədim Azərb. ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

S/f (Az.dil Orfoq və orpoep.əsas)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

Ədəbiy.TM.-nın müasir prob.

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Azərbaycan d. TM-nın müas.probl. (Magistr)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Orta əsr Azərb. ədəbiyyatı

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

Ümumi dilçilik

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

S/f (XIX əsr Azərb. ədəbiyyatı)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

I

 

S/f (Naxçıvan ədəbi mühiti)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

AMMEF

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

Azərb.ədəbi dilin Uslubiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

Azərbaycan dilinin qrammatikası

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

S\F Tarixi roman janrı

 Alman dili

II

Dünya ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı

 İngilis dili müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili

 

İqtisadiyyat

II

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunukasiya 

 

 Alman dili

IV

 

Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Müasir Azərbaycan dili(Leksikoligiya)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

Dünya ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

S\F Naxçıvan onomastikası

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

S\F M.T.Sidqi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

S\F Dialektologiya

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

II

 

Müasir Azərbaycan dili(Morfologiya)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Dünya ədəbiyyatı

Dünya ədəbiyyatı

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Müasir Azərbaycan dili

Müasir Azərbaycan dili

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

Azərbaycan ədəbiyyat tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

S\F Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S\F Tənqid tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

S/f.(Azərbaycan dilinin tar. qramm

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S/f.(Naxçıvan ədəbi mühiti)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S/f.(Ümumi dilçilik)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

III

 

S/f.(Ədəbi dil tarixi)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

İfadəli  oxudan praktikum

.

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f(Kurrikulumun əsasları)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f Qədim Türk abidələrinin dili

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

S/f.(Naxçıvan ədəbi mühiti)

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f.(Azərbaycan fonologiya tarixi)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

S/f.Azərbaycan ədəbi tənq.tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f (Azərb. uşaq ədəbiyyatı)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

S/f.(Sidqi və uşaq ədəbiyyatı)

 

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

S\F Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi

IV

 

Azərbaycan dil tarixi

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

EPT

 Azərbaycan dili və ədəbiyyat TM və   metod. (Magistr)

II

 

ETT

 

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat kafedrasında istifadə olunan dərsliklər

1. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-P.Əfəndiyev-Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı-Dərslik-60602-000 110-81 M-652-401-28
2. Dünya ədəbiyyatı - İ.Şıxlı- XX əsr xarici ədəbiyyat tarixi - Dərs vəsait 8И(09) Ш 69 Bakı-1974-255-2000 M.Y.Yelizarov - XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi-Dərslik - 8И053-Bakı-1964 - 653-4000 E.Quliyev-Türk xalqları ədəbiyyatı-Dərsvəsait - 2008-367-500 Bakı, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı (I cild)- Dərslik - T4602020400-227082-06-318-10000, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı(II cild) - Dərslik T4602020400-300082-06-300-10000, N.Cəfərov - Türk xalqları ədəbiyyatı(III cild)- Dərslik- T4602020400-311082- 07-318-10000 N.Cəfərov- Türk xalqları ədəbiyyatı(IV cild)- Dərslik- T4602020400- 32008207318-10000 İ.Şıxlı -XXəsr xarici ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-8И (09) Ш 69 Bakı-1974 -252-2000, Ümumi nəşr- XIX əsr xarici ədəbiyyat tarixi- Dərslik-8И (09) 053-653-40000
3. Ədəbiyyatşünaslıq-C.X.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi -Dərslik-Bakı 1958-284-40000
M.Cəlal, P.Xəlilov-Ədəbiyyatşünaslı ğın əsasları -Dərslik-7-2-  21972-278-1500 Ədəbiyyatşünaslığa giriş- Dərs vəsait- APİ,1979
4. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Ə.Səfərli, X.Yusifli-Qədim və orta əsr Azərbaycan ədəbiyyatı- Dərslik- Bakı-1988 M.Cəlal, F.Hüseynov-  XXəsr Azərbaycan ədəbiyyatı- Ali məktəblər üçün dərslik-83.ZAZ P26. Maarif nəşriyyatı, Bakı- 1982-425-25000, F.Qasımzadə- XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi- Dərslik-7-2-2 Bakı- 1978-486-1500 F.Qasımzadə- Azərbaycan sovet ədəbiyyatı- Dərslik-Bakı-1988 F.Qasımzadə-XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik- Bakı-1995F.Qasımzadə- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərs vəsaiti- Bakı-1987C.N.Abdullayev- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M460301000007M658(07)0160162007-562-350 F.Qasımzadə-XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-Bakı-1985, F.Köçərli- Azərbaycan ədəbiyyatı (1-2 hissə)- K70202-000 104-78 M-655- 78-595-12100
5. İfadəli oxudan praktikum- M.Əsgərov- Bədii qiraət- Dərslik- Dərs vəsaiti-1973. M.Şirəliyev- Az.dili orfoepiyasının əsasları- Dərslik- Dərs vəsaiti-1970-226 s.M.Şirəliyev- Nitq mədəniyyəti və ifadəli oxu üzrə metodik vəsait- Dərs vəsaiti
6. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Ə.Qarabağlı- Ədəbiyyatın tədrisi metodikası- Azərnəşr Bakı 196Ə.Qarabağlı- Orta məktəbdə şifahi xalq ədəbiyyatının tədrisi- Bakı-1961. Ümumi nəşr-Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (Ihis.)- Dərslik-6-5 170-1976 M-652-270-20000 Ümumi nəşr- Orta məktəb ədəbiyyatı tədrisi (II his.)- Dərslik-169-75 6 5 M-52Bakı 1976-302-10000  
7. Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi- Məmməd Cəfər- Həyatın romantikası- Monoqrafiya-7 – 2 - 2 250-68-172-7000 Kamal Talıbzadə- XX əsr Azərbaycan ədəbi tənqidi-Monoqrafiya- Bakı-1966-536-2000 Akif Hüseynov- Nəsr və roman- Monoqrafiya- H70202-33 150-79 M-656-80 Bakı-1980-185-4500 Əlioğlu- Tənqidçinin düşüncələri- Dərs vəsaiti-7 – 2 -2254-68 Bakı-1968-1747-000
8 .Ən yeni Az.ədəbiyyatı-C.Abdullayev və başqaları-Azərbaycan Sovet əd.-Dərslik-83ZAZA14 Bakı-1988-338-50000 Ümumi nəşr- Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı-Dərslik-M4603010000-05 M-658(07)-011011-2007 -502-350 -502 Y. Axundlu-Ədəbi portretlər-Monoqrafiya- A4754013421121-2004 Bakı-2004-239 s.- 900
9. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi- Dərslik-Bakı-1996 A.Hacıyev-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi-Dərslik-Bakı 1997 İ.Həbibbəyli- Ədəbi tarixi yaddaş və müasirlik- Dərs vəsaiti-4603000000N-098-2007-696-5100 H. Həşimli-Azərbaycan poeziyasında sonet və terset- Monoqrafiya- H4603000000655(07)-2003-312-500 H. Həşimli- XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında yeni lirik janrlar- Dərs vəsaiti- H4603000000655(07)-2002-80-300
10. Azərbaycan dialektologiyası-M. Şirəliyev- Azərbaycan dialektologiyasının əsasları-Dərs vəsaiti-6-4-6133-67-420-3000
11. Azərbaycan dil tarixi- A.Babayev- Azərbaycan dilçilik tarixi- Dərslik- Qrifli Bakı 1979
12. Ümumi dilçilik- A.Axundov- Ümumi dilçilik- Dərslik- ISBN 10-99-52-34-017-6 ISBN13 978-99-52-34-017-4 Bakı, 2006-280-25000
A.Qurbanov- Ümumi dilçilik- Dərslik- Q 4602000000 N-098-2004- II 731-500
Ə.Rəcəbov- Dilçilik tarixi- Dərs vəsaiti- R 4602000000-4  69-87 Ə-652-87-541-3500
13. Müasir Azərbaycan dili- Ə.Abdullayev, Y.Seyidov A. Həsənov- Müasir Azərbaycan dili IV hissə- Dərslik- ISBN 978-995234-167-6494.3612-dc-22 Bakı, 2007-424-25000 Ə.Abdullayev, Y. Seyidov A. Həsənov-Müasir Azərbaycan dili IV hissə- Dərslik-A.4502000000000 84-85 M-652-85-468-10000 Q. Kazımov- Müasir Azərbaycan dili sintaksis- Dərslik- K 460200000009402000-496-500 M. Hüseynzadə- Müasir Azərbaycan dili- Dərslik- ISBN 978-9952-34-79-9494.3615-dc22 Bakı, 2007- 280-25000
14. Azərbaycan dilində praktikum- A.Qurbanov- Azərbaycan dilindən prak. məşğəll-Dərslik-D 60602-162 M-652-82-293-12000
15. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-H.Abdullayev-Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası- Dərslik- 6-5 124-78 M-652-290-20000 H.B Balıyev- Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası-Dərslik-1988-286-3000
16. Dilçiliyə giriş-A.Babayev Dərslik- A4602000000 M-98-2004-512-600, N.Məmmədov, A.Axundov- Dilçiliyə giriş- Dərslik-1966-300-9000
17. Azərbaycan ədəbi dil tarixi- A.Qurbanov-Müasir Azər. ədəbi dili I-II cild- Dərslik- Q 4602000000 N(98)-2003-449-1000 T.Hacıyev - Azərbaycan ədəbi dili tarixi I-II cild- Dərslik- H 4602010000-100 45-86 M-652-86-293-5000, Ə. Dəmirçizadə- Azərbaycan ədəbi dili tarixi- Dərslik-7-1-1 120-79 M-652 -264-19000, N.Xudiyev- Azərbaycan ədəbi dili tarixi-Dərslik-1995-496-4000
18. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası- H. Mirzəzadə - Az. dilinin tarixi qram.ı - Dərslik - M 1602000000-007 25-89 M-658-90-376-7000
19. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti- M.Yusifov- Nitq mədəniyyətinin əsasları- Dərslik-267-1000.
20. Nəzakət Səlimova – İşgüzar yazışmalar.Bakı-2017, 108 səh.
21. Tofiq Əbdülhəmidli, Aybəniz Hüseynova- İşgüzar azərbaycan dili, Dərs vəsaiti 239 səh. Bakı 2006.

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image