Riyaziyyat və informatika

Image
Kafedra 01.09.2014-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kafedrada 2 nəfər tam ştat,10 nəfər isə yarım ştatdır. 2023-2024 – ci tədris ili üçün kafedranın dərs yükü 10320 saatdır. 

Kafedranın tərkibi
Əliyev Səfa Əli oğlu                                  Kafedra müdiri
Ağayev Elşad Vəliqulu oğlu                      Dosent
Həsənov Rövşən Əvəz oğlu                         Dosent
Əliyev Sahib Əli oğlu                                  Dosent
Cavanşir Xudayar oğlu Quliyev                 Dosent
Həsən Əsgər oğlu Həsənli                            Dosent
Mahmudova Səbinə Vəkil qızı                 Baş müəllim
Əlibəyli Türkan İlyas qızı                       Baş müəllim
Nəcəfov Həsən Tağı oğlu                         Baş müəllim
Süleymanov İlham Hüseyn oğlu                Müəllim
İsmayılova Nuray Kərim qızı                      Müəllim
Nağıyeva Nigar Kərim qızı                         Müəllim
Babayev Azər Məhəmməd oğlu                  Müəllim
Qəmbərov Əmirxan Cabbar oğlu                Müəllim
Əjdərova Nazlı Ceyhun qızı                       Müəllim
Sadiqova Rəhimə Məmməd qızı                 Müəllim
Əliyeva Nuranə Hüseyn qızı                       Müəllim
Quliyeva Nərmin Məhəmməd qızı          Baş laborant

Kafedranın tərkibində olan ixtisas və kurslar
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi V kurs
Kompüter Mühəndisliyi I kurs  əyani
Kompüter Mühəndisliyi II kurs  əyani
Kompüter Mühəndisliyi III kurs əyani
Kompüter Mühəndisliyi IV kurs  əyani
Kompüter Mühəndisliyi I kurs   qiyabi
İnformasiya texnologiyaları I kurs  əyani
İnformasiya texnologiyaları II kurs əyani
İnformasiya texnologiyaları III kurs əyani
İnformasiya texnologiyaları IV kurs əyani
İnformasiya texnologiyaları IV kurs qiyabi
İnformasiya texnologiyaları II kurs  qiyabi
İnformasiya texnologiyaları I kurs   qiyabi
İnformasiya texnologiyaları III kurs qiyabi
Ekologiya mühəndisliyi I kurs əyani
Ekologiya mühəndisliyi II kurs  əyani
Ekologiya mühəndisliyi I kurs  qiyabi
Riyaziyyatın tədrisi metodikası II kurs magistr əyani

Kafedrada keçirilən fənlərin siyahısı
 1. Xətti cəbr  və Riyazi analiz
 2. Web sistemləri və texnologiyaları
 3. Biznes riyaziyyatı
 4. Diferensial tənliklər
 5. Diskret riyaziyyat
 6. Dövrlər nəzəriyyəsi
 7. Ehtimal nəzəriyyəsi
 8. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statis elementləri
 9. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika
 10. Ekonometrika
 11. Elektronikanın əsasları
 12. Əməliyyat sistemləri
 13. Fizika
 14. Fizikanın əsasları
 15. Hesablama riyaziyyatı
 16. Xətti cəbr
 17. Xətti cəbr və analtik həndəsə
 18. Xətti cəbr və riyazi analiz
 19. İKT baza kompüter biliklər
 20. İnformasiya sistemləri menecmenti
 21. İnformasiya texnologiyarının əsasları
 22. İnformasiya təhlükəsizliy
 23. İnformatika
 24. İnsan kompüter interfeysi
 25. İT layihələrinin idarəedilməsi
 26. Kəmiyyətlərin öyrədilməsinin ümumi məsələləri
 27. Kompüter arxitekturası
 28. Kompüter qrafikası
 29. Kompüter modelləşdirməsi
 30. Kompüter mühəndisliyinin əsaslar
 31. Kompüter sistemləri təhlükəsizliyi
 32. Kompüter şəbəkələri
 33. Məktəb həndəsə kursunun aksiomatik qruluşu
 34. Multimedia texnologiyaları
 35. Müasir proqramlaşdırma dilləri
 36. Mühəndis etika və profesional ünsiyyyət
 37. Mühəndis qrafikası
 38. Proqramlaşdırmanın əsasları
 39. Rəqəmsal sistemlər
 40. Riyazi analiz
 41. Riyazi fiziki tənliklər
 42. Riyazi statistika
 43. Riyaziyyat (metodist)
 44. Riyaziyyat
 45. Riyaziyyat kursunda riyazi struktur elementlərinin tədrisi metodikası
 46. S/F(Alqoritmlər analizi)
 47. S/F(Bulud texnologiyalari)
 48. S/F(Çətinlik dərəcəsi yüksək olan məsələlərin həlli)
 49. S/F(Elm və təhsildə komp)
 50. S/F(Əşyalar interneti)
 51. S/F(Funksional analiz)
 52. S/F(İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları baza kompüter bilikləri
 53. S/F(İnformasiya sistemləri menecmenti)
 54. S/F(İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi)
 55. S/F(İnformasiya texnologiyaları)
 56. S/F(İnformasiya təhlükəsizliyi)
 57. S/F(İnformatika və ekoloji proseslərin kompüter analizi
 58. S/F(İntellektual texnologiyalar)
 59. S/F(İnternet konsepsiyası və texnologiyaları)
 60. S/F(İnternet texnologiyaları)
 61. S/F(Java veb proqramlaşdırma)
 62. S/F(Kiber təhlükəsizlik)
 63. S/F(Kriptoqrafiya giriş)
 64. S/F(Maşın öyrənməsi)
 65. S/F(Məlumat mədənçiliyi)
 66. S/F(Mikroprosessor və mikrokontroller sistemlərinin proqramlaşdırılması)
 67. S/F(Mobil rabitə sistemləri və onların proqram təminatı
 68. S/F(Müasir informasiya tex)
 69. S/F(Müasir proqramlaşdırma dilləri)
 70. S/F(Mühəndis etika və prof üns)
 71. S/F(Obyektyönlü proqramlaşdırma)
 72. S/F(Proqram mühəndisliyi)
 73. S/F(Riyazi analizin xüsusi məsələləri)
 74. S/F(Riyaziyyatın tədrisi metodikası)
 75. S/F(Robototexnika)
 76. S/F(Sistem mühəndisliyi)
 77. S/F(Suni intellekt sistemləri)
 78. Sistem mühəndisliyi
 79. Suni intellekt
 80. Təhsildə İKT
 81. Tətbiqi riyaziyyat
 82. Veb sistemləri və texnologiyalar
 83. Verilənlər bazası sistemləri
 84. Verilənlərin strukturu
 85. Verilənlərin strukturu və alqoritmlər

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image