Pedaqoji fakültə

“Naxçıvan” Universitetinin Pedaqoji fakültəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərməkdədir. Fakültədən bu illər ərzində yüzlərlə tələbə məzun olmuş və hal-hazırda ölkəmizdə və xaricdə öz peşələrini uğurla davam etdirməkdədirlər.

Dekan: İsmət Qaçay oğlu Həsənov

Dekan müavini: Həsən Tağı oğlu Nəcəfov

Fakültə katibi:Leylan Habil qızı Hüseynova

 

Fakültə əyani və qiyabi şöbələrdən ibarət olub, aşağıdakı ixtisaslar üzrə ali təhsilin bakalavr və magistr pilləsində yüksək ixtisaslı kadr hazırılığı ilə məşğul olmaqdadır. Fakültədə 384 tələbə təhsil alır.

Bakalavr pilləsi üzrə ixtisaslar:
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəlllimliyi (əyani və qiyabi)     - boloniya işçi planı
2. Tarix müəllimliyi əyani (əyani)     - boloniya işçi planı
3. Riyaziyyat və İnformatika müəlllimliyi (əyani)     - boloniya işçi planı
4. Coğrafiya müəlllimliyi (əyani)     - boloniya işçi planı
5. Kimya və biologiya müəllimliyi     -boloniya işçi planı
6. Bədən tərbiyəsi və idman      -boloniya işçi planı

 

 

Magistr pilləsi üzrə ixtisaslar:
1. Pedaqogika (əyani) 
 2. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəlllimliyi (əyani)
3. Coğrafiya (əyani)
4. Tarix (əyani)
Fakültədə 5 kafedra “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Pedaqogika və psixologiya”, “Ümumi tarix”, “Riyaziyyat və İnformatika”, ”Təbiət elmləri” kafedraları fəaliyyət göstərir. Fakültədə 11 fəlsəfə doktoru, 4 professor, 11 dosent, 3 baş müəllim, 17 müəllim heyəti çalışır.

 

2018-2019-ci tədris ili üçün ixtisaslar üzrə keçirilən fənnlər

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat I kurs  (Payız semestri)

 1. Xarici dil (ingilis) -1;2
 2. Əski Azərb. yazısı
 3. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı
 4. Azərb. dilindən prak
 5. Dilçiliyə giriş
 6. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
 7. Fars dili

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat I kurs (yaz semestri) 

 1. Azərbaycan tarixi
 2. Azərb. ədəbiy. tarixi
 3. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 4. Psixologiya
 5. Xarici dil (ingilis) -1;2

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat II kurs (payız semestri)

 1. Pedaqogika1,2
 2. Təhsildə İKT
 3. Azərbaycan dialektologiyası
 4. Dünya ədəbiyyatı1,2
 5. Müasir Azərb.dili 2,3
 6. Azərb.ədəb.tarixi 2,3

 


Azərbaycan dili və Ədəbiyyat II kurs (yaz semestri)

 1. Azərb.dilinin TM 1
 2. Ədəbiyyatın TM 1
 3. Dünya ədəbiyyatı 1,2
 4. Müasir Azərb.dili 2,3
 5. Azərb.ədəb.tarixi 2,3
 6. S/F(Fəlsəfə;Məntiq)

 

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat III kurs (payız semestri) 

 1. Dünya ədəbiyyatı -3
 2. Müasir Azərbaycan dili -4
 3. Azərbaycan ədəbiyyat tarixi -4
 4. Azərbaycan dilinin TM-2
 5. Ədəbiyyatın TM-2
 6. Mülki Müdafiə
 7. S/F(Azərbaycan dilinin tarixi qramatikası
 8. S/F(Azərbaycan ədəbi dil tarixi)

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat III kurs (yaz semestri) 

 1. Dünya ədəbiyyatı 3-4
 2. Müasir Azərb. dili 4-5
 3. Azərb. ədəbiy. tarixi 5
 4. S/F(H.Əliyev və Azərbaycan dili 
 5. Tibbi biliklərin əsasları

  

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat IV kurs (payız semestri) 

 1. İfadəli oxudan praktikum
 2. S/F(Kurrikulumun əsasları)
 3. S/F(Qədim türk abidələrinin dili)
 4. S/F(Naxçıvan ədəbi mühiti)
 5. S/F(M.T.Sidqi)
 6. S/F(Azərbaycan fonologiya tarixi)

 

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat IV kurs (yaz semestri) 

 1. S\F(Politologiya) 
 2. Azərbaycan dil tarixi
 3. S/F(Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi)
 4. S/F(Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı-2)
 5. S/F(Ədəbiyyat nəzəriyyəsi)  

 

İnformatika müəllimliyi III kurs (payız semestri)      

 1. Riyazi analiz-5                                                        
 2. MM. TBƏ                                                               
 3. İnformatikanın TM-2                                        
 4. Komputer modelləşdirmə                                   
 5. Fizika


İnformatika müəllimliyi III kurs (yaz semestri)    

 1. Adi differensial tənliklər
 2.  Əməliyyat sistemləri və komp arxitekturası

 

Tarix müəlimliyi I kurs (payız semestri)          

 1. Xarici dil -1;2                                                 
 2. Arxeologiya                                                     
 3. Azərbaycan tarixi – 1;2                                  
 4. Qədim dünya tarixi                                      
 5. Mülki müdafiə və T.B.Ə.                                  

                         

  Tarix müəllimliyi I kurs (yaz semestri) 

 

 1. Xarici dil -1;2
 2. Azərbaycan tarixi – 1;2
 3. Fars dili
 4. S/F (Naxçıvan Muxtariyyat tarixi)
 5. Qafqaz xalqları tarixi
 6. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

 

Tarix müəllimliyi II kurs (payız semestri)                         

 1. İnformatika və təhsildə İKT                                   
 2. Pedaqogika 1,2                                                        
 3. Azərbaycan tarixi 3,4                                               
 4. Orta əsrlər tarixi 1,2                                              
 5. S/F(Naxçıvan tarixi)                                                     

 

  Tarix müəllimliyi II kurs (yaz semestri) 

 1. Pedaqogika 1,2
 2. Azərbaycan tarixi 3,4
 3. Orta əsrlər tarixi 1,2
 4. Türk xalqları tarixi
 5. Tarixə köməkçi fənn
 6. S/F (Tarixi demoqrafiya)
 7. S/F (Fəlsəfə)

 

Tarix müəllimliyi III kurs (payız semestri)            

 1. Yeni tarix 1-2                                                                        
 2. Azərbaycan tarixi 5-6                                                         
 3. Türk xalqları tarixi 2-3                                                       
 4. Asiya-Afrika ölkələri tarixi                                                 
 5. Tarixin TM

 Tarix müəllimliyi III kurs (yaz semestri) 

 1. Yeni tarix 1-2
 2. Müasir tarixi 1
 3. Türk xalqları tarixi 2-3
 4. Azərbaycan tarixi 5-6

Tarix müəllimliy IV kurs (payız semestri)          

 1. S/F(Politol., Sosiol.)                                        
 2. Müasir tarix                                                    
 3. S/F(Kurrikulumun əsasları)                               
 4. Asiya və Afrika ölkələri tarixi                                
 5. S/F(Yeni tarixin tarixşünaslığı)
 6. S/F(1.Azərb.tarixinin mənbəşün.; Azərb. tarixi coğrafiyası )

Tarix müəllimliyi IV kurs (yaz semestri)

 1.  Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı
 2. S/F (XIX-XX əsr Azərb.tar.akt.probl.)
 3. S/F (Tarixi tədqiqatların metod və metodolog.)
 4. S/F (Naxçıvan tarixi)

 

Riyaziyyat informatika müəllimliyi I kurs (payız sem) 

 1. Xarici dil – 1;2                                                           
 2. Həndəsə – 1;2                                                         
 3. Cəbr – 1;2                                                              
 4. Azərb.dili və nitq mədəniyyəti                                  
 5. Riyazi analiz – 1;2                                              
 6. Elementar riyaziyyat – 1;2                              
 7. Rus dili

Riyaziyyat informatika müəllimliyi I kurs (yaz sem)

 1. Xarici dil – 1;2
 2. Həndəsə – 1;2
 3. Cəbr – 1;2
 4. Riyazi analiz – 1;2
 5. Elementar riyaziyyat – 1;2
 6. Azərbaycan tarixi

 

Riyaziyyat informatika müəllimliyi II kurs (payız sem)   

 1. Riyazi analiz 3,4                                                            
 2. Cəbr 3,4                                                                   
 3. İnformatika1,2                                                              
 4. Pedaqogika1,2                                                             
 5. Həndəsə 3,4                                                                
 6. Psixologiya                                                                   

Riyaziyyat informatika müəllimliyi II kurs (yaz sem) 

 1. S/F(Fəlsəfə; Məntiq)
 2. S/F(Komputer praktikum)
 3. Riyazi analiz 3,4
 4. Cəbr 3,4
 5. İnformatika1,2
 6. Pedaqogika1,2
 7. Həndəsə 

Riyaziyyat informatika müəllimliyi III kurs (payız sem)   

 1. Riyazi analiz-5                                                                
 2. Riyazi məntiq                                                             
 3. S/F                                                                                  
 4. Təhsildə İKT                                                                   
 5. Mülki müdafiə və Tibbi biliklərin əsasları                 

Riyaziyyat informatika müəl III kurs (yaz sem) 

 1. Əməliyyat sistemi və komputer arxitekturası
 2. Riyaziyyatın TM-1
 3. İnformatikanın TM-1
 4. Ehtimal nəzəriyyəsi və statistika elementləri
 5. S/F
 6. Alqoritimlər nəzəriyyəsi

 

Riyaziyyat informatika müəllimliyi IV kurs (payız sem)  

 1. Diferensial tənliklər                                                          
 2. Fizika                                                                          
 3. Təhsildə İKT                                                              
 4. S/F (Diferensial həndəsə)                                                
 5. Hesablama riyaziy. və hesab.praktikası                              
 6. S/F(Kurrikulumun əsasları)                                                 

Riyaziyyat informatika müəl IV kurs (yaz sem)

 1. S/f(Politologiya, Sosiologiya)
 2. S/F (Xətti cəbr)
 3. Funksional analiz
 4. Komputer prakt.
 5.  Funksiyalar nəzəriyyəsi
 6. S/F (Kompüter şəbək.)

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı II kurs (Magistr) (payız semestri)

 1. AMMEF
 2. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyatı
 3. Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı
 4. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
 5. Azərbaycan dilinin qramatikası
 6. S/F

 

Coğrafiya müəllimliyi I kurs (magistr)                                  

 1. Ali məktəb pedaqogikası                                                                        
 2. Coğrafiyanın TM tarixi və metodologiyası                                        
 3. AMMEF  (Coğ.TM  eks.)                                                                     
 4. Coğrafiyanı TM pedaqoji və psixoloji əsasları                                  
 5. Xarici dil                                                                                              
 6. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası                                           

                                                                                                                              

Tarix  I kurs (magistr) 

 1. Tarixin TM , tarixi və metodologiyası
 2. Azərbaycan antik dövr tarixi 
 3. Ali məktəb pedaqogikası
 4. Xarici dil 
 5. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası
 6. S/F(Azərbaycan tarixi demoqrafiyası)
 7. AMMEF

 

Pedaqogika I kurs payız (magistr) (payız) 

 1. Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi 
 2. Ali məktəb pedaqogikası
 3. Təhsili qiy. və monitorinq 
 4. AMMEF
 5. Pedaqogika tarixi və metodologiyası 
 6. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası

 

Pedaqogika I kurs yaz (magistr) (yaz) 

 1. Psixologiya
 2. Pedaqogikanın müasir problemləri
 3. Müqayisəli pedaqogika
 4. Sosial pedaqogika
 5. S/F(Azərbaycanda pedaqoji elmin inkişafı)
 6. S/F(Pedaqoji ünsiyyətin əsasları)

 

Pedaqogika II kurs payız (magistr) (payız) 

 1. Pedaqoji ustalığın və pedaqoji etikanın əsasları
 2. Tədrisi idarətmənin əsasları
 3. Etnopedaqogika
 4. S/F(Təhsilin sosial-iqtisadi və hüquqi əsasları)
 5. S/F(Pedaqoji texnologiyalar)

 

Pedaqoji fakultədə aşağıdakı qrup və dərnəklər fəaliyyət göstərir

1.“Nərmin” rəqs qrupu
2.“Araz” musiqiçilər qrupu
3. Şahmatçılar qrupu
4.Toxucular dərnəyi
5.Müasir riyaziyyatçılar dərnəyi
6.Disput klub

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az