İdarəetmə fakültəsi

 İdarəetmə fakültəsi Naxçıvan  Universiteti Elmi Şurasının 29 aprel 2014-cü il tarixli iclasının 05 saylı protokolu əsasında yaradılmışdır. 

Fakültə dekanı:  İradə Vətən qızı Bağırova
Dekan müavini: İsmət Qaçay oğlu Həsənov 
Fakültə katibi: Natiqə Heyrat qızı Salmanova

 Fakültədə fəaliyyət göstərən kafedralar:
➢ İdarəetmə kafedrası.
➢ Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlığı həyata keçirilir:
➢ Beynəlxalq münasibətlər     - boloniya işçi planı

➢ Maliyyə     - boloniya işçi planı

➢ Mühasibat uçotu və audit      - boloniya işçi planı

➢ Mühasibat - boloniya işçi planı ( I kurslar)

➢ Maliyyə (qiyabi) - boloniya işçi planı

➢ Kompüter mühəndisiyi-boloniya işçi planı

➢ Beynəlxalq ticarət və logistika- boloniya işçi planı

Fakültədə aşağıdakı ixtisaslar üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir:

  • Maliyyə nəzarəti və audit
  • Bank işi

 

Fakültədə 2022-2023-ci tədris ili üçün  ixtisaslar üzrə keçirilən fənlər

 Beynəlxalq münasibətlər I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

Rus dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Beynəlxalq münasibətlər tarixi(XX əsrin əvvəllərindən XX əsrin ortalarına qədər)

Müqayisəli siyasi sistemlər

Siyasət nəzəriyyəsi

S/F(Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları)

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XVII əsrin əvvəllərindən XX əsrin əvvəllərinə  qədər)

İxtisas yönümlü ingilis dili-1

Siyasi fikir tarixi

Mülki müdafiə


Beynəlxalq münasibətlər II kurs

I semestr

II semestr

Beynəlxalq münasibətlər tarixi  (XX əsrin əvvəllərindən XX əsrin 50-ci illərinə qədər)

S/F  (Diplomatik protokol və diplomatik yazışmalar)

Xarici dil ( ixtisas yönümlü)

Azərbaycanın xarici siyasəti

Avropa və Amerika ölkə.tarixi

Beynəlxalq təşkilatlar

Türk xalqları tarixi

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

Politologiya

Beynəlxalq münasibətlər tarixi (XX əsrin 50-ci illərindən müasir dövrə qədər)

İqtisadiyyat

Siyasi və iqtisadi coğrafiya 

 

Beynəlxalq münasibətlər III kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan Resp Milli Təhlükəsizliyin. əsasları

Beynəlxalq.mün.formalaşm.əsasl və təkamülü

Dünya siyasəti

Beynəlxalq iqtisadi müansibətlər 

Beynəlxalq hüquq

Iqtisadi diplomatiya

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi

S/F(Konsul xidməti)

Konfiliktologiya 

 İstehsalat təcrübəsi

S/F (Azərbaycanın diplomatiya tarixi)

 

 

Beynəlxalq münasibətlər IV kurs

I semestr

II semestr

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində qloballaşma prosesi

Müasir inteqrasiya prosesləri

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə enerji diplomatiyası

S/F(Beynəlxalq mədəni əlaqələr)

Dünya iqtisadiyyatı

S/F(Qloballaşma miqrasiya prosesləri

S/F(Asiya ölkələri müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində )

S/F (Azərbaycan respublikası beynəlxalq münasibətlər sistemində)

 İstehsalat təcrübəsi

 

 

 Mühasibat I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Mikroiqtisadiyyat

İqtisadiyyata giriş

Riyazi analiz

Rus dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Mülki müdafiə

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

S/F(Mühasibat kursuna giriş)

Xətti cəbr

S/F(Maliyyə nəzəriyyəsi)

 

Mühasibat uçotu və audit II kurs

I semestr

II semestr

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Makroiqtisadiyyat

Statistika

S/F (Büdcə və xəzinə uçotu)

S/F (Qiymət və qiymətləndirmə)

Menecment

S/F(Vergi uçotu)

Maliyyə uçotu

S/F Maliyyə(mühasibat)hesabatları

Maliyyə

Maliyyə təhlili

 

Mühasibat uçotu və audit III kurs

I semestr

II semestr

Xətti cəbr və riyazi analiz

Ehtmal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Ekonometrika -1

Ekonometrika -2

Marketinq

Bank işi

İnsan resurslarının idarəedilməsi

S/F (Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotu)

Maliyyə hesab. beynəl. standartı

 İstehsalat təcrübəsi

Maliyyə hesabatlarının təhlili

 

 

Mühasibat uçotu və audit IV kurs

I semestr

II semestr

Audit

S/F ( Multikulturalizmə giriş)

Vergilər və vergitutma

Dünya iqtisadiyyatı

İdarəetmə uçotu

İşgüzar yazışmalar

S/F (Əməyin ödənilməsi və uçotu)

İdarəetmə təhlili

 

S/F (Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı)

 

 

 

Maliyyə I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Mikroiqtisadiyyat

İqtisada giriş

Riyazi analiz

Rus dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Mülki müdafiə

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

S/F(Mühasibat kursuna giriş)

Xətti cəbr

S/F(Maliyyə nəzəriyyəsi)

 

Maliyyə II kurs

I semestr

II semestr

İnformasiya kommunikasiya texnolog

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

Makroiqtisadiyyat

Statistika

S/F (Müəssisə maliyyəsi)

S/F (Maliyyə biznesi)

Menecment

S/F(Qiymət və qiymətləndirmə)

Vergi və vergitutma

Pul və banklar

Maliyyə

Maliyyə bazarları

 

Maliyyə III kurs

I semestr

II semestr

Xətti cəbr və riyazi analiz 

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

Ekonometrika -1

Ekonometrika -2

Marketinq

Bank işi

İnsan resurslarının idarəedilməsi

S/F (Maliyyə iqtisadi təhlil)

Vergi inzibatçılığı

 İstehsalat təcrübəsi

S/F(pul kredit əməliyyatları)

 

 

Maliyyə IV kurs

I semestr

II semestr

Audit

S/F ( Multikulturalizmə giriş)

Sığorta işi

Dünya iqtisadiyyatı

Büdcə və xəzinə uçotu

Işgüzar yazışmalar

S/F (Qiymətli kağızlar)

Maliyyə nəzarəti və audit

 İstehsalat təcrübəsi

S/F(Maliyyə hesabatlarının təhlili)

 

 

 

Beynəlxalq ticarət və logistika I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-2

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Mikroiqtisadiyyat

İqtisadiyyata giriş

Riyazi analiz

Rus dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Mülki müdafiə

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

S/F(Mühasibat uçotu)

Xətti cəbr

S/F(Az.Resp.Konstitusiyası və hüququn əsasları)

 

Kompüter mühəndisliyi I kurs

I semestr

II semestr

Azərbaycan tarixi

Elektronikanın əsasları

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunikasiya-1

Proqramlaşdırmanın əsasları

S/F(İnternet texnologiyaları)

Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

Kompüter mühəndisliyinin əsasları

İngilis dilində işgüzar və akademik kommunik. -2

Fizika

Riyazi analiz

Xətti cəbr və analitik həndəsə

 Fakültənin Ali  İdarəedici orqanı Elmi Şuradır. Elmi Şuranın tərkibi  7 nəfərdən ibarətdir.

Fakültədə aşağıdakı İctimai təşkilatlar fəaliyyət göstərir:
ENACTUS (Bizim sahibkarlıq fəaliyyətimiz)
➢ Tələbə Elmi Cəmiyyəti
➢ Tələbə Gənclər Təşkilatı
➢ Tələbə İdman Şurası
➢ Tələbə Diskussiya klubu   

Fakültənin  kadr potensialı:
2 nəfər fəlsəfə doktoru, dosent, 1 nəfər fəlsəfə doktoru, 8 nəfər müəllim heyəti.

ENACTUS (SIFE)nədir?

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image