Mühasibat ucotu və audit - 2018 

İxtisasın şifri və adı:        050402 Mühasibat uçotu və audit(əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-02

5

Xarici dil (rus dili)

--

4

60

BH-03

8

Xarici dil (ingilis)

--

7

105

BH-02

5

Azərbay. dili və nitq mədəniy.

2

2

30-30

BI-01

3

Iqtisada giriş

2

1

30-15

BH-08

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

BI-18

5

İqtisadi informatika

2

2

30-30

BI-02

7

Mikroiqtisadiyyat

4

2

60-30

BI-21

5

Ətraf mühitin iqtisadiy.

2

2

30-30

BI-08

5

Azərbay.iqtisadiy.

2

2

30-30

BH-05

3

S\f(mədən;fəlsəfə)

2

1

30-15

BI-10

5

Mühasibat uçotu

2

2

30-30

Cəm:

30

 

11

15

 

 

Cəm:

30

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-03

6

Makroiqtisadiyyat

3

2

45-30

BI-27

5

İqtisadiy. tənzim.

2

2

30-30

BI-12

5

Maliyyə

2

2

30-30

BI-09

5

Statistika

2

2

30-30

BI-15

5

Menecment

2

2

30-30

BI-23

6

Maliyyə təhlili

3

2

45-30

BI-19

5

İnform.kom.texnolog.

2

2

30-30

 

5

Seçmə fənlər

2

2

30-30

BI-22

5

Maliyyə uçotu

2

2

30-30

 

5

Seçmə fənlər

2

2

30-30

 

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

4

Seçmə fənlər

2

1

30-15

Cəm:

30

 

13

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cəm:

30

 

13

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-29

7

Xətti cəbr və riy.analiz

3

3

46-44

BI-04

5

Eht. nəzər.və riyazi statistika

4

4

30-30

BI-05

4

Ekonometrika-1

2

1

30-15

BI-06

3

Ekonometrika-2

4

2

30-15

BI-16

5

Marketinq

2

2

30-30

BI-13

5

Bank işi

4

4

30-30

BI-17

4

İnsan resus. idarə edil.

2

1

30-15

 

5

Seçmə fənlər

4

4

30-30

BI-24

6

Maliyyə hesab. beyn.standart.

3

2

45-30

 

12

Istehsalat təcrübəsi

 

 

 

BI-25

4

Maliyyə hesab.təhlili

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

Cəm:

30

 

14

10

 

 

Cəm:

30

 

16

14

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-11

5

Audit

3

3

30-30

BH-06

3

S\f(polit.sosiolog)

3

2

30-15

BI-14

5

Vergilər və vergitutma

3

3

30-30

BI-07

5

Dünya iqtisadiyyatı

3

3

30-30

BI-26

5

İdarəetmə uçotu

3

3

30-30

BI-20

3

İşgüzar yazışmalar

3

2

30-15

 

6

Seçmə fənlər

5

3

45-30

BI-28

5

İdarəetmə təhlili

3

3

30-30

 

9

Istehsalat təcrübəsi

 

 

 

 

5

Seçmə fənlər

3

3

30-30

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

Cəmi:

30

 

14

12

 

 

Cəmi:

30

 

15

13

 

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image