Murad Şəmsəddin oğlu Sevdimalıyev 19.08.1988–cı il tarixdə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995–2006–cı ilərdə Naxçıvan şəhərində A.Cəlilov adına 12 saylı orta məktəbə orta təhsilini başa vurmuşdur. 2006–2010–cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti “Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər” fakültəsinə bakalavr dərəcəsi üzrə təhsil aldığı dövrdə 2007–2010–cu illərdə “Dostluq–Ticarət MMC”–də mühasib analitik vəzifəsində çalışmışdır. 2011–2014-cü ildə Azərbaycan Milli Aviasiya Akademiyasının “Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər” fakültəsində magistr dərəcəsi üzrə təhsil almışdır. 2011–ci ildən etibarən “Azər–Türk Bank” ASC Naxçıvan filialında çalışır. 2012–ci il Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzi tərəfindən keçirilən “Bank Məhsul və Xidmətləri”, “Kənd təsərrüfatının kreditləşdirilməsi” mövzusunda kurslarda iştirak etmişdir. 2014-2015–ci illərdə Naxçıvan Texniki Kollecində müəllim vəzifəsində çalışmışdır. 2014–cü il tarixdən AMEA Naxçıvan bölməsində fəlsəfə doktoru proqramına əsasən dissertantdır.

 

Əsas elmi əsərlər: 

 1. Dövlətin Xarici Borcu Və Ona Xidmət Porblemləri / “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi Məcmuələr Cild   № 17,Bakı 2013, Səh 40
 2. «Xarici Borcların İdarə Edilməsi Məsələləri» Adlı Konfrans Materialı/ Azərbaycanın Milli Lideri H.Əliyevin Anadan Olmasının 90- cı ildönümünə Həsr Olunmuş «Azərbaycanda Nəqliyyatın Inkişaf Problemləri» XV Elmi-Texniki Konfransının Materiallarında / Bakı 2013/ Səh 13
 3. Biznesin Idarə Olunması. Fənn Proqramı. Naxçıvan Universiteti-2016.
 4. Naxçıvan İqtisadiyyatinin Şaxəli Inkişafinda Ulu Öndər – Heydər Əliyev Dəsti Xətti/Azərbaycanın Milli Lideri H.Əliyevin Anadan Olmasının 94-cü ildönümünə Həsr Olunmuş Gənc Tədqiqatçıların Birinci Beynəlxalq Elmi Konfransı/ Bakı Mühəndislik Universiteti/  Bakı 2017/ Səh 390
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyatının İnkişafında Bank Sektorunun Rolu və İqtisadiyyatda Bank Kreditlərin Sahələr Üzrə İstiqamətləri – “100-cü yılında Azerbaycan Cumhuriyyeti Uluslararası Kongresi” 26-27 May 2018 Anadolu Universiteti / Əskişehir – Türkiyə
 6. Parlayan Günəşin İlk Şəfəqlərində - Heydər Əliyev Hakimiyyəti Dövrü Naxçıvan İqtisadiyyati/Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Univeristeti/ ADAU Elmi Əsərləri, Gəncə 2018, Səh 131
 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadi İnkişafi: Heydər Əliyev Və Etibarlı Qonşuluq Siyasəti/ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər/ Gəncə 2018, Səh 67
 8. Naxçıvan İqtisadiyyatinin İnkişafinda Bank Kreditlərinin Rolu Və İnkişaf İstiqamətləri/ Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti, Müasir Təbiət Və İqtisadi Elmlərin Aktual Problemləri Mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans/ Gəncə 2018/ Iv Hissə, Səh 257
 9. Xammal Ehtiyatlari Və Mineral Resurslarin Düzgün İstifadəsi İlə Naxçıvan Muxtar Respublikasında İqtisadiyyatin İnkişafina Təsir Mexanizminin Təkmilləşdirilməsi/ Naxçıvan Dövlət Universiteti/ Elmi Əsərlər № 2(91) / Səh 120 Naxçıvan NDU  “Qeyrət” 2018
 10. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyatinin Şaxəli İnkişafinda Kənd Təsərrüfatının Rolu /Lənkəran Dövlət Universiteti/Elmi Xəbərlər № 1/Səhifə 171/Lənkəran  2018
 11. Naxçıvan İqtisadiyyatinin Inkişafinda Bank Kreditlərinin Rolu Və İnkişaf İstiqamətləri/ “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Milli Aviasiya Akademiyası Elmi Əsərləri № 1/ Bakı 2018/ Səh 97
 12. Exceptional Activites Of The Banks And Credit Organization Situated In Nakhchivan Autonomous Respublic On The Development Of Social-Economic Improvement Of Regions In Azerbaijan/ Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu/ 5-6 Oktyabr 2018/ Ankara – Türkiyə
 13. “The Factors Which Effect Branchy Development And Increasing Productivity Of Economyof Nakhchivan Autonomous Republic”/  Uluslararası Sosyal ve Hukuk Çalışmaları Kongresi/7 oktyabr 2018/Samsun – Türkiyə

 

 

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az