Rza Məmmədov

Beynəlxalq əlaqələr və strateji plan üzrə prorektor

Image
Rza İbrahim oğlu Məmmədov 1989-cu il tarixdə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Naxçıvan şəhər M.Ə.Seyidov adına 15 saylı tam orta məktəbin I sinfinə daxil olmuş, 2006-cı ildə məktəbi bitirmişdir. 2007-ci ildə Türkiyə Respublikası Anadolu Universitetinin “İqtisadiyyat və idarəetmə” fakültəsinin İqtisadiyyat ixtisasına daxil olmuş, 2010-cu ildə isə həmin ixtisası bitirmişdir. 2010-2011-ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2011-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura təhsil pilləsinin “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi” ixtisasına daxil olmuş, 2014-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə ilə bitirmişdir. 2011-2013-cü illərdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsinin mühasibi vəzifəsində çalışmışdır.
2014-cü ildə Türkiyə Respublikasının Eskişehir Osmangazi Universitetinin “Təhsil elmləri” institutunda “Təhsilin idarəolunması, təftişi, planlaması və iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə doktorantura təhsilinə başlamış, 2018-ci ildə “Təhsilin standartı, təhsilin maliyyəsi və iqtisadi inkişafın ekonometrika təhlili” adlı dissertasiyasını müdafiə edərək 29 yaşında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür. 2014-2018 illər arasında Azərbaycan Respublikası Diaspora Komitəsinin rəsmi təşkilatı olan Eskişehir Azərbaycanlılar Dərnəyinin “Nəzarət-təftiş komissiyasının sədri” vəzifəsini uğurla icra etmişdir. 2017-ci ildən Brüssel Universitetinin “Təhsil” fakültəsində müəllim vəzifəsində elmi-pedoqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2020-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Bələdiyyə və turizm” kafedrasının müəllimi, 2022-ci ildən isə həmin kafedranın dosenti olaraq elmi-pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2020-2023-ci illər arasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elm və İnnovasiyalar Bölməsinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır. 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Diaspora Komitəsi tərəfindən “Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması” sahəsində fəaliyyətinə görə təltif edilmişdir.
Gənc alim olan Rza Məmmədov National H-index Ranking beynəlxalq təşkilatı 2022-ci ildə Azərbaycanın ilk 1000 alimi siyahısına daxil etmiş və həmin ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil İdarəçiləri Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri seçilmişdir. Hazırda həm Azərbaycanda, həm də Qazaxıstanda elmi dərəcəli kadrların yetişməsi istiqamətində doktorantlara elmi rəhbərlik etməkdədir.
3 iyul 2023-cü il tarixdən “Naxçıvan” Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji İnkişaf üzrə prorektoru vəzifəsinə təyin edilmişdir. 10-dan çox kitabın müəlifi və həmmüəllifi, eləcə də 15-dən çox yüksək impakt faktorlu jurnallarda nəşr olunan elmi məqalənin və 20-dən çox respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi tədbirlərdə çıxışların müəlifidir.

Məqalə və tezislər:

 1. Rzayev, R. ve Mammadov, R. (2023). Pazarlamanın eğitime yansımaları. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 19-21 May, Kay, Türkiyə.
 2. Atmaca, T. ve Mammadov, R. (2022). Türk Cumhuriyetlerinde eğitim gören yükseköğretim öğrencilerinin öğrenmeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. 4. Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi. 24-27 Noyabr, Antalya, Türkiyə.
 3. Mammadov, R. (2022). The relationship between green energy and economic development in Azerbaijan. 5th International Congress on Economics Finance and Energy. 7-9 Sentyabr, Türkistan, Qazaxistan.
 4. Mammadov, R. and Çimen, İ. (2022). Out-of-school children and structure of employment: A panel data analysis in macro level. International Conference on Modern Education Studies (ICONMES). 25-26 İyun, Konya, Türkiyə.
 5. Mammadov, R. (2022). The effect of communication instruments on digital inequality in school education. 2nd Turkish World International Communication and Art Symposium. 12- 14 May, Niğde, Türkiyə.
 6. Mammadov, R., & Aypay, A. (2020). Efficiency analysis of research universities in Turkey. International Journal of Educational Development. doi: 10.1016/j.ijedudev.2020.102176.
 7. Mammadov R., & Gumus, E. (2020). Secondary education, economic growth and finance. The Journal of Economic Sciences: Theory and Practice, 77(1), 4-18.
 8. Mammadov R. (2020). A research on reading and library usehabits of the international studentsstudying in Turkey. Azerbaijan Journal of Educational Studies, 690(1), 93-116. doi: 10.29228/edu.92
 9. Mammadov, R., Baykara, B., & Karimov, B. (2020). The spending trends of international students and their contributions to the city economy: The case of Eskisehir/Turkey. Journal of Science and Innovative Technologies, 13, 69-89. doı: 10.30546/2616-4418.13.2020.69.
 10. Mammadov, R., & Çimen, I. (2019) Optimizing teacher quality based on student performance: A data envelopment analysis on PISA and TALIS. International Journal of Instruction, 12(4), 767-788. doi: 10.29333/iji.2019.12449a.
 11. Gumus, E., & Mammadov, R. (2019). Real government expenditure and economic growth in the Southern Caucasus Countries: A panel data analysis. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 22(2), 20-34. doi: 10.5782/2223-2621.2019.22.2.20.
 12. Mammadov, R., & Gumus, E. (2019). Primary education, public education expenditure and economic growth. Anadolu University Journal of Social Sciences, 19(3), 375-394. doi: 10.18037/ausbd.632129.
 13. Mammadov, R., & Abaslı, K. (2019). Teachers’ views on the problems of Azerbaijan education system after independence. Journal of Eastern Anatolia Social Sciences Trend, 3(2), 43-59.
 14. Mammadov, R., Baykara, B., & Huseynova, T. (2019). Individualism and collectivism attitude analysis of international students in Turkey. IIER 706th International Conference on Social Science and Economics (ICSSE). 1-2 Sentyabr, Dubai, UAE.
 15. Mammadov, R. (2019). Nematullah Naxçıvani və insanca var olmaq. Naxçıvandan Konyaya Körpü: Nematullah Naxçıvani Beynəlxalq Konferansı. 23-24 May 2019, Konya, Türkiyə.
 16. Atmaca, T., & Mammadov, R. (2018). An analysis of teacher-themed news reflected in the top three newspapers in the Turkish national press in 2017-2018. The 13th International Congress on Educational Administration. 10-12 May 2018, Sivas, Türkiyə.
 17. Mammadov, R. (2018). Equality of opportunity in education. International Journal of Instruction, 11(2), i-iii, 1694-609X
 18. Yıldırım, G., & Mammadov, R. (2017). A content analysis on mobbing studies in national education schools. IV International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 May 2017, Pamukkale, Türkiyə.
 19. Mammadov, R. (2017). Examination of the doctoral dissertations, written in education management in Turkey within the framework of a sustainable development plan. The 12th International Congress on Educational Administration. 11-13 May, Ankara, Türkiyə.
 20. Mammadov, R. (2016). University leadership in the economic development process and analysis of the situation in Turkey. The II International Students Social Sciences Congress. 29 Aprel-1 May, Konya Türkiyə.

 

Müəllifi (həmmüəllifi) olduğu kitablar:

 1. Məmmədov, R. (2022). Sosyal öyrənmə nəzəriyyəsi. Q. Məhərrəmov və F. Fəttayev (Red). Müəllimin əl kitabı: sinfin idarə olunması içində (s 26-38). Bakı. https://tnetwork.az/service/view/10.
 2. Məmmədov, R. (2022). Vaxtın idarə olunması. Q. Məhərrəmov və F. Fəttayev (Red). Müəllimin əl kitabı: sinfin idarə olunması içində (s 109-122). Bakı. https://tnetwork.az/service/view/10.
 3. Məmmədov, R. (2021). Təhsilin idarəolunmasının elmi əsəsları Q. Məhərəmov (Red). Direktorun əl kitabı: məktəbin idarəolunması içində (s. 9-26). Bakı: Mücrü.
 4. Abaslı, K. və Məmmədov, R. (2021). Məktəb direktoru bir təhsil lideri kimi. Q. Məhərəmov (Red). Direktorun əl kitabı: məktəbin idarəolunması içində (s. 59-84). Bakı: Mücrü.
 5. Məmmədov, R. (2021). Məktəbdə tədrisin təşkili və idarəolunması Q. Məhərəmov (Red). Direktorun əl kitabı: məktəbin idarəolunması içində (s. 85-119). Bakı: Mücrü.
 6. Bolman, L., G., & Gallos, J., V. (2019). Akademik liderlik. [Mammadov, R. Bölüm 7- İnancını kaybetmemek ve misyonu vurgulamak: Kâhin ve sanatçı olarak lider (Çev. Ed. A. Aypay)]. Ankara: Nobel.
 7. Bolman, L., G., & Gallos, J., V. (2019). Akademik liderlik. [Mammadov, R. Bölüm 13- Ruhu beslemek (Çev. Ed. A. Aypay)]. Ankara: Nobel
 8. Topal, M., & Mammadov, R. (Ed). (2019). 1918’den günümüze Azerbaycan. 100. Yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Uluslararası Kongresi Tam Metin Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 3862, Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayın No:1.
 9. Mammadov, R. (2018). Ekonomik büyüme çerçevesinde uluslararası öğrencilerin şehre yönelik algıları: Antalya örneği. B. Koçakoğlu, B. Karslı, D. Sustam, Z. Sula, H. İ. Yücel ve A. Demir (Ed), Antalya kitabı: Selçukludan Cumhuriyet’e sosyal bilimlerde Antalya içində (s. 1162- 1176). Antalya: Kutlu & Avcı Ofset.
 10. Mammadov, R. (2015). Reggio Emilia eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 235-257). Konya: Eğitim
 11. Mammadov, R. (2015). Freinet eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 299-311). Konya: Eğitim
 12. Mammadov, R. (2015). Dalton eğitim yaklaşımı. A. Arı (Ed). Alternatif öğrenme öğretme yaklaşım ve yöntemleri içində (s. 311-332). Konya: Eğitim

 

Dərs vəsaiti:

 1. Məmmədov, R. (2023). Təhsildə strateji planlaşdırma və idarəetmə. Bakı: Elm və Təhsil.

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image