Mühasibatlıq şöbəsi

Image
Mühasibatlıq şöbəsi universitet yarandığı gündən fəaliyyət göstərir. Mühasibatlıq universitetin inkişaf edərək genişlənməsi nəticəsində mühasibatın bütün sahələrini əhatə etmiş bir maliyyə uçot strukturuna çevrilir. 
Mühasibatlıq 3 işçi heyəti ilə aşağıdakı funksiyaları həyata keçirir.
1. Əmək haqqı bölməsi.
Bu sahədə universitetin professor müəllim heyətinə, inzibati idarəetmə heyətinə əmək haqqının hesablanması və ödənilməsində ən müasir metodları tətbiq edir.
2. Hesabat bölməsi.
Bu bölmədə vaxtlı vaxtında hesabatlar hesablanır, aidiyyatı üzrə təşkilatlara göndərilir.
3. Tələbə bölməsi.
Bu bölmədə tələbələrin təhsil haqlarının vaxtlı vaxtında ödənilməsinə nəzarət edilir. Həmçinin güzəştə düşən tələbələrin güzəştlərinin hesablanması həyata keçirilir.
4. Kredit bölməsi. 
Bu bölmə krediti olan tələbələrin kreditlərini hesablayır və ödənilməsinə nəzarət edilir.
5. Əsas vəsaitlərin uçotu bölməsi.
Bu bölmə üzrə universitetdə uçotdan duran əsas vəsaitlərin, kitabxana fondunun, azqiymətli və tezköhnələn avadanlıqların uçotu aparılır. 
Ölkədə təhsilin inkişafı ilə bağlı olan iqtisadi mexanizmlərin, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2010-cu il 10 fevral tarixli 220 saylı fərmanına və Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2010-cu il 25 iyun tarixli 120 saylı qərarına əsasən Azərbaycan respublikasında Ali təhsil müəssisələrində yeni maliyyələşmə mexanizminin universitetdə səmərəli tətbiqinə digər qurumlarla yanaşı mühasibatlıqda maliyyə uçotu bölməsi kimi öz töhfələrini verməkdədir.

"NAXÇIVAN" UNİVERSİTETİNİN REKVİZİTLƏRİ

Benefisiar adı / Beneficiary name

“NAXCHIVAN” UNIVERSITETİ

Hesab nömrəsi / Account number (IBAN)

AZ54IBAZ40090019443929430262

Hesab valyutası / Account currency

AZN

VÖEN / TIN

0200122341

Benefisiar bank / Beneficiary bank

ABB, NAXCHIVAN FILIALI

SWIFT / BIC

IBAZAZ2X

Müxbir hesab / Correspondent account

AZ03NABZ01350100000000002944

Bankın kodu / Bank code

805391

Bankın VÖEN-i / Bank TIN

9900001881

Bankın ünvanı / Bank address

Nizami küç. 67, AZ1005, Bakı, Azərbaycan

Telefon / Telephone

(+99412) 493 00 91

FAX

(+99412) 493 00 91

Mail

corporates@abb-bank.az

Mühasibat şöbəsinin əməkdaşları

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image