İnsan resursları və kariyera planlaması şöbəsi

1. “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbəsi ”Naxçıvan” Universitetinin struktur bölməsi olmaqla universitetin vəzifə bölgüsünə əsasən “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbə müdirinə və operativ olaraq rektora tabedir.
2. “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbəsi fəaliyyətində rəhbər tutur:
-Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
-Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunlarını;
-“Naxçıvan” Universitetinin Nizamnaməsini;
-Hazırkı əsasnaməni;
• II “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbəsinin funksiyaları
2.1 Əmək qanunvericiliyinə, nizamnaməyə, təlimatlara və rektorun əmrlərinə müvafiq olaraq işçilərin qəbulu, köçürulməsi və işdən azad edilmələrinin vaxtında rəsmiləşdirilməsi və həyata keçirilməsi.
2.2 İşçilərin şəxsi işlərinin hazırlanması və əmək fəaliyyətilə bağlı dəyişikliklərin edilməsi.
2.3 Əmək stajının hesablanması və kadrlar üçün müəyyən edilmiş sənədlərin hazırlanması.
2.4 Əmək kitabçalarının qəbulu, saxlanılması, qeydiyyatı və işdən çıxan işçilərə təqdim edilməsi, həmçinin əmək kitabçalarında vaxtlı-vaxtında müvafiq qeydlərin (yazılar) aparılması;
2.5 Tabel uçotu. Aylıq statistika blanklarının tərtib edilməsi.
2.6 İşçilərin əmək fəaliyyətlərinə dair arayışların və xasiyyətnamələrin verilməsi.
2.7 Məzuniyyət qrafikinin hazırlanması, işçilərin istifadə etdiyi məzuniyyətlərin siyahıya alınması, təsdiq edilmiş cədvələ müvafiq olaraq növbəti və əlavə məzuniyyətlərin rəsmiləşdirilməsi.
2.8 Ezamiyyətlərin rəsmiləşdirilməsi və siyahıya alınması.
2.9 Kadrların cari vəziyyətinin analizi.
2.10 Kadrlarla iş sahəsində ölkədaxili və beynəlxalq təcrübəni öyrənmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək;
2.11 Kargüzarlıqla əlaqədar sənədləşmə işlərinin icrasına nəzarət.
2.12 Vətəndaşların ərizələri, poçtla xidməti ilə və ya elektron formada daxil olan məktubların qeydiyyatdan keçirilərək rektorun dərkənarı əsasında təqdim olunması.
2.13 Məktubların hazırlanması, nümunəvi blanklarda çıxarılıb qeydiyyatdan keçirilməsi, poçtla və ya elektron formada göndərilməsi.
2.14 Universitet üzrə tələbə tərkibinə dair əmrlərin rəhbərliyin imzasından sonra şöbədə qeydiyyatdan keçirilərək aidiyyatı strukturlara paylanılması.
2.15 Tələbə tərkibinə aid arayışların qeydiyyatdan keçirilməsi və möhürlənməsi.
2.16 Müəyyən olunmuş müddət bitdikdən sonra sənədlərin arxivə təhvil verilməsi üçün hazırlanması.
2.17 Şöbənin işçiləri əməkdaşların işgüzar keyfiyyətlərini qiymətləndirdikləri zaman yalnız rəsmi alınmış məlumat və materiallara əsaslanmalıdırlar.
2.18 Əmək müqaviləsi bildirişinin portalda işlənməsi və əməkdaşların şəxsi işlərinə əlavə edilməsi.
2.19 Naxçıvan MR İdarələrarası Elektron Sənəd Dövriyyəsi Sistemi ilə məktubların qəbul edilməsi və sistemdə olan təşkilatlara cavab məktublarının göndərilməsi
III Qarşılıqlı Əlaqələr (Xidməti Münasibətlər)
3.1 “Kadrlar və ümumi işlər” şöbəsi öz funksiyalarını və hüquqlarını həyata keçirmək üçün qarşılıqlı əlaqələrdədir:
3.2 Təşkilatın bütün struktur bölmələrindən alır:
-Əmrlərin hazırlanması üçün verilən təqdimatları;
-Məzuniyyət cədvəlinin tərtibi haqqında təklifləri;
-İşçilərin əmək qabiliyyəti olmamaq vərəqələrini;
3.3 Universitetin müvafiq struktur bölmələrinə təqdim edir:
-İşçilərin işə qəbul, işdən azad olunma, başqa vəzifəyə keçirilmə əmrlərinin surətlərini.
-Şöbələrə aidiyyatı olan, təsdiq edilmiş məzuniyyət cədvəlini;
-Tələbə tərkibinə dair əmrlərin surətlərini.
• IV Şöbənin məsuliyyəti
4.1 Mövcud Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş şöbənin funksiyalarının vaxtında yerinə yetirilməsinə görə tam məsuliyyət “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbəsi müdirinin üzərinə düşür.
4.2 “İnsan resursları və kariyera planlaması” şöbə müdiri aşağıda göstərilənlərə görə şəxsi məsuliyyət daşıyır:
-Şöbə üzərinə düşən tapşırıq və funksiyaların yerinə yetirilməsi üzrə şöbənin fəaliyyətinin təşkili;
-Şöbədə sənədlərin operativ, keyfiyyətli hazırlanması və yerinə yetirilməsi, qüvvədə olan qayda və təlimatlara uyğun müvafiq kargüzarlıq işinin aparılmasının təşkili;
-Şöbə əməkdaşları tərəfindən əmək intizamı qaydalarına riayət edilməsi;
-Şöbədə olan əmlakın qorunmasının təmini və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edilməsi.
4.3 Universitetimizin tələbə və məzunlarını iş həyatına hazırlamaq, onlarla daimi əlaqə saxlamaq və kariyera inkişaflarına mümkün qədər dəstək olmaq nəzərdə tutulub. Bir sıra şirkətlərlə və özəl müəssisələrlə əlaqə saxlayıb vakant yerlər haqqında məlumatları alıb tələbə və məzunlarımıza ötürülməsi  nəzərdə tutulmuşdur.

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image