Xarici dil (ingilis) müəllimliyi  - 2018

İxtisasın şifri və adı:       050103  Xarici dil (ingilis) müəllimliyi (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-02

5

Xarici dil (rus)

--

4

60

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

BI-02

4

İngilis dilində.oxu və nitq-2

--

4

60

BH-13

6

Psixologiya

2

3

30-45

BI-09

8

İngilis dil.praktik qram-1

--

8

120

BI-01

4

İngilis dilində.oxu və nitq-1

--

4

60

BI-14

9

İngilis dil. praktik fonet-2

--

8

120

BI-13

9

İngilis dil. praktik fonet-1

8

--

120

BH-25

4

Dilçiliyə giriş

2

1

30-15

CƏM:

30

 

15

11

 

 

CƏM:

30

 

2

25

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-14

4

İnform. və təhsildə İKT

1

2

15-30

BH-05

3

S\f(Mədəniyyət;Fəlsəfə)

2

1

30-15

BH-11

4

Pedaqogika-1

2

2

30-30

BH-12

4

Pedaqogika-2

2

1

30-15

BH-23

4

Müasir  Azərbaycan dili

2

1

30-15

BH-24

4

Azərbaycan ədəbiyyatı

2

1

30-15

BI-03

8

İngilis dilində.oxu və nitq-3

--

8

120

BI-04

8

İngilis dilində.oxu və nitq-4

--

8

120

BI-10

10

İngilis dil.praktik qram-1

--

8

120

BI-11

7

İngilis dilinin TM-1

2

4

30-60

 

 

 

 

 

 

BI-26

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

CƏM:

30

 

5

21

 

CƏM:

30

 

10

17

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-21

4

Xarici dil (fransız)-1

--

4

60

BH-22

4

Xarici dil (fransız)-2

--

7

60

BI-05

5

İngilis dilində.oxu və nitq-5

--

4

60

BI-06

4

İngilis dilində.oxu və nitq-6

--

5

45

BI-12

5

İngilis dilinin TM-2

2

2

30-30

BI-15

4

İngilis dilinin leksikologiyası

3

2

30-15

BH-08

5

Mülki müadfiə və TBƏ

2

2

30-30

BI-20

4

Seçmə fənn

3

2

30-15

BH-25

5

Tibbi biliklərin əsasları

2

2

30-30

BI-21

4

Seçmə fənn

--

5

45

BI-19

3

Seçmə fənn

1

2

15-30

 

 

 

 

 

 

BI-22

3

Seçmə fənn

--

2

30

 

10

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

CƏM:

30

 

7

18

 

 

CƏM:

30

 

6

21

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-07

5

İngilis dilində.oxu və nitq-7

--

7

60

BH-06

3

S\f(politolgiya;sosiolog)

2

2

15-15

BI-16

3

Ingilis dilinin üslubiyyatı

3

2

30-15

BI-08

3

İngilis dilində.oxu və nitq-8

--

5

45

BI-17

4

İngilis dili ölkəsinin ədəbiy.

3

2

30-15

BI-18

6

Ölkəşünaslıq

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

3

15-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

4

Seçmə fənn

--

5

45

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

11

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

30

 

8

19

 

 

CƏM:

30

 

12

16

 

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image