Turizm və otelçilik  - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050810 Turizm və otelçilik  (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

 

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-03

6

Xarici dil (fars)

--

5

75

BH-02

7

Xarici dil (rus)

--

6

90

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

BH-17

9

Ali riyaziyyat

4

4

60-60

BH-06

3

S\f(Fəlsəfə;Mədəniyyət.)

2

1

30-15

BI-03

5

Turizmin əsasları

2

2

30-30

BI-01

7

İqtisadiyyat

4

2

60-30

BH-08

3

Mülki müadfiə

2

1

30-15

BI-12

5

Turizm fəaliy.hüq.əsaslar

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

BI-16

4

Turizm iqtisadiyyatı

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

11

15

 

 

CƏM:

30

 

12

14

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-02

8

Turizmdə infor.texnolog.

4

3

60-45

BI-07

5

Mühas. və müh.məsələl.

2

2

30-30

BI-05

5

Mencmentin əsasları

2

2

30-30

BI-20

6

Turizmdə mark.və mark.araşdırmaları

3

2

45-30

BI-06

5

Marketinqin əsasları

2

2

30-30

BH-19

7

II Xarici dil-2 (ingilis)

--

6

90

BI-18

6

Turizm marşurutları və ekskursiya işinin təşkili

3

2

45-30

BI-23

4

Seçmə fənn

2

1

30-15

BH-18

6

II Xarici dil-1(ingilis)

--

5

75

BI-24

5

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

BI-27

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

CƏM:

30

 

11

14

 

CƏM:

30

 

11

14

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-04

6

Beynəlxalq turizm coğ.

3

2

45-30

BH-16

3

S\f(Müasir bey\münasibətlər və  Azərb.xarici siyasəti

2

2

16-14

BI-08

5

Maliyyə və investisiyalar

2

2

30-30

BI-13

5

Turizmdə nəqliyyat xidməti

4

4

30-30

BI-09

5

Servis fəaliyyəti

2

2

30-30

BI-22

6

Ekoloji turizm

5

4

45-30

BI-11

3

İnsan resus. idarə olun.

2

1

30-15

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

BI-14

6

Səyahət agent.və tur oper.

3

2

45-30

 

11

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

BH-20

5

İşgüzar xarici dil (ing)

--

4

60

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

12

13

 

 

CƏM:

30

 

15

13

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-19

5

Peşə etikası və etiget

4

3

30-30

BI-10

6

Mehmanxan fəal.texnol.

5

3

45-30

BI-21

6

Otel menecmenti

5

3

45-30

BI-15

4

Bronlaşdırma sistemləri

3

2

25-20

 

5

Seçmə fənn

4

4

30-30

BI-17

3

Destinasiya menecmenti

3

2

30-15

 

4

Seçmə fənn

3

3

25-20

 

4

Seçmə fənn

3

2

25-20

 

10

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

 

4

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

20

 

16

13

 

 

CƏM:

21

 

17

11

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image