Riyaziyyat və informatika müəllimliyi - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050105  Riyaziyyat və informatika müəllimliyi (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           5 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-03

4

Xarici dil (ingilis)-1

--

4

60

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-02

5

Xarici dil (rus dili)

--

4

60

BH-09

4

Xarici dil (ingilis)-1

--

4

60

BH-04

5

Azər. dili və nitq mədən.

2

2

30-30

BI-06

5

Riyazi analiz-2

2

2

30-30

BI-05

4

Riyazi analiz-1

2

2

30-30

BI-11

4

Cəbr-2

2

1

30-15

BI-10

4

Cəbr-1

2

2

30-30

Bİ-15

4

Həndəsə-2

2

1

30-15

Bİ-14

4

Həndəsə-1

2

2

30-30

BI-18

7

Elementar  riyaz.-2

2

4

30-60

BI-18

4

Elementar  riyaziyyat-1

2

2

30-30

 

 

30

 

11

14

 

Сəmi:

30

 

10

18

 

 

Cəmi:

 

 

 

 

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-11

4

Pedaqogika-1

2

2

30-30

BH-05

3

S\f (mədən: fəlsəfə)

2

1

30-15

BH-13

7

Psixologiya

3

3

45-45

BH-12

5

Pedaqogika-2

2

2

30-30

BI-07

6

Riyazi analiz-3

2

3

30-45

BI-08

7

Riyazi analiz-4

3

3

45-45

BI-12

4

Cəbr-3

2

2

30-30

BI-13

4

Cəbr-4

2

1

30-15

Bİ-16

4

Həndəsə-3

2

2

30-30

Bİ-17

4

Həndəsə-4

2

1

30-15

Bİ-22

5

İnformatika-1

2

2

30-30

Bİ-23

5

İnformatika-2

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

2

Seçmə fənn

 

2

30

Cəmi:

30

 

13

14

 

Cəmi:

30

 

13

12

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-14

6

Təhsildə İKT

2

3

30-45

BI-01

3

Riyaz.tədrisi met.-1

2

1

30-15

BI-09

5

Riyazi analiz-5

2

2

30-30

BI-03

3

İnfor.tədrisi met.-1

2

1

30-15

BH-08

5

Mülki müdafiə

4

4

30-30

BI-21

6

Eht.nəzər.və stat.elem.

2

3

30-45

BI-31

4

Riyazi məntiq

2

1

30-15

Bİ-33

5

Tib.bilik.əsas

2

2

30-30

 

5

Seçmə fənn

2

2

30-30

BI-25

7

Əməl.sis.və kom.arxit

2

4

30-60

BI-24

5

Alqoritmlər nəzəriy.

2

2

30-30

 

6

Seçmə fənn

2

3

30-45

 

30

 

14

14

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

30

 

12

14

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-02

4

Riyaz.tədrisi metod.-2

2

1

30-15

BI-20

7

Adi diffen. tenliklər

6

5

45-45

BI-04

4

İnfor.tədrisi metod.-2

2

1

30-15

BI-32

4

Həq. dəyiş.funk.nəz.

2

3

30-15

BI-26

7

Fizika

2

4

30-60

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

BI-29

5

Proqramlaş.dilləri

2

2

30-30

 

4

Seçmə fənn

2

3

15-30

 

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

10

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

6

Seçmə fənn

2

3

30-45

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

30

 

12

13

 

 

Cəmi:

30

 

14

14

 

V KURS

IX YARIM İL                                                                                                                      X YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-06

3

S\f (sosiol.politologiya)

2

2

15-15

 

BI-28

5

Komput.medelləş.

3

3

30-30

BI-27

5

Riyazi fizika tənlikləri

4

3

30-30

 

 

5

Seçmə fənn

4

2

45-15

BI-30

7

Hesablama riyaziyyatı

6

5

45-45

 

 

6

Seçmə fənn

3

5

30-45

 

4

Seçmə fənn

4

3

30-30

 

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

 

11

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

Cəmi:

30

 

16

13

 

 

Cəmi:

30

 

14

13

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image