Kimya və biologiya müəllimliyi - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050112 Kimya və bilolgiya müəllimiyi (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           5 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

7

Xarici dil -1

-

6

90

 

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

 

5

Qeyri –üzvi kimya -1

2

2

30-30

 

6

Xarici dili -2

-

5

75

 

6

Zoologiya-1

3

2

45-30

 

5

Qeyri –üzvi kimya

2

2

30-30

 

7

Riyaziyyat

3

3

45-45

 

4

Botanika-1

2

2

30-30

 

5

Azər.dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

 

4

Zoologiya-2

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

5

Təhsildə İKT

2

2

30-30

CƏM:

30

 

10

15

 

 

CƏM:

30

 

11

15

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

4

Pedaqogika-1

2

2

30-30

 

5

Pedaqogika-2

2

2

30-30

 

5

Botanika-2

2

2

30-30

 

6

Botanika-3

3

2

45-30

 

5

Qeyri-üzvi kimya-3

2

2

30-30

 

4

Analitik kimya-1

2

2

30-30

 

5

Zoologiya-3

2

2

30-30

 

4

Histologiya

2

2

30-30

 

4

Sitologiya

2

2

30-30

 

5

İnsan anatomiyası

2

2

30-30

 

7

Psixologiya

3

3

45-45

 

3

S/f(Fəlsəfə, məntiq)

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

3

S/f(Kimya)

2

1

30-15

CƏM:

30

 

13

13

 

CƏM:

30

 

15

13

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

5

Üzvi kimya -1

2

2

30-30

 

5

Üzvi kimya-2

2

2

30-30

 

5

Analitik kimya-2

2

2

30-30

 

5

Analitik kimya-3

2

2

30-30

 

4

Genetika və seleksiya

2

2

30-30

 

6

Fiziki-kolloid kimya-1

3

2

45-30

 

6

Fizika

3

2

45-30

 

3

Kimyanın tədrisi metodik. -1

2

1

30-15

 

5

Mülki müdafiə

2

2

30-30

 

3

Biologiy. tədrisi metodik. -1

2

1

30-15

 

5

Tibbi bilik.əsas

2

2

30-30

 

4

Mikologiya

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S/f(Biologiya)

2

2

30-30

CƏM:

30

 

13

12

 

 

CƏM:

30

 

15

12

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

4

Kimyanın tədrisi metodik. -1

2

1

30-15

 

4

Fiziki-kolloid kimya-3

3

2

30-15

 

4

Biologiy. tədrisi metodik. -1

2

1

30-15

 

5

Bitki fiziologiyası

3

3

30-30

 

5

Üzvi kimya-2

2

2

30-30

 

4

Yüksək molekul.birləş. kim.

3

2

30-15

 

4

Fiziki-kolloid kimya-2

2

2

30-30

 

3

S/f(Kimya)

2

2

30-15

 

5

Biokimya və molek.biolog.

2

2

30-30

 

4

S/f(Biologiya)

3

2

30-15

 

4

S/f(Kimya)

2

1

30-15

 

10

Təcrübə

 

 

 

 

4

S/f(Biologiya)

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

30

 

14

10

 

 

Cəmi:

30

 

14

11

 

V KURS

IX YARIM İL                                                                                                                      X YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

3

S/f(Politolog.sosiologiya)

2

2

15-15

 

 

5

Kimya texnologiyası

3

2

30-30

 

6

Həyat fəal.kimyəvi əsasları

5

4

45-30

 

 

4

S/f(Kimya)

2

2

30-15

 

6

İnsan və heyvan fiziologiyas

5

4

45-30

 

 

3

S/f(Kimya)

2

2

30-15

 

4

S/f(Kimya)

3

2

30-15

 

 

4

S/f(Biologiya)

2

2

30-30

 

11

Təcrübə

 

 

 

 

 

5

S/f(Biologiya)

3

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

Cəmi:

30

 

15

12

 

 

Cəmi:

30

 

12

10

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image