İqtisadiyyat  - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050404  Iqtisadiyyat (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-02

5

Xarici dil (rus)

--

4

60

BH-03

8

Xarici dil (ingilis)

--

7

105

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

BI-01

3

İqtisada giriş

2

1

30-15

BH-08

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

BI-21

5

Ətraf mühitin iqtisadiyyatı

2

2

30-30

BI-02

7

Mikroiqtisadiyyat

4

2

60-30

BH-05

3

S\f(Mədəniyyətş;Fəlsəfə)

2

1

30-15

BI-08

5

Azərbaycan iqtisadiyyatı

2

2

30-30

BI-18

5

İqtisadi informatika

2

2

30-30

BI-28

5

Iqtisafi fikir tarixi

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

9

13

 

 

CƏM:

30

 

 

 

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-03

6

Makroiqtisadiyyat

3

2

45-30

BI-12

5

Maliyyə

2

2

30-30

BI-09

5

Statistika

2

2

30-30

BI-24

5

Aqrar  iqtisadiyyat

2

2

30-30

BI-10

5

Mühasibat uçotu

2

2

30-30

BI-25

5

Qiymət və qiymətləndirmə

2

2

30-30

BI-15

5

Menecment

2

2

30-30

BI-27

5

Iqtisadiyyatın tənzimlən.

3

2

34-30

BI-19

5

İnformasiya kom.texnolog.

2

2

30-30

BI-29

5

Seçmə fənn

2

2

30-30

BI-31

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

BI-35

5

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

13

12

 

CƏM:

30

 

13

12

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-29

7

Xətti cəbr və riyazi analiz

3

3

46-44

BI-04

5

Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

5

4

30-30

BI-05

4

Ekonometrika-1

2

1

30-15

BI-06

3

Ekonometrika-2

3

2

30-15

BI-14

5

Vergilər və vergitutma

2

2

30-30

BI-13

5

Bank işi

4

4

30-30

BI-16

5

Marketinq

2

2

30-30

BI-23

5

Firmanın iqtisadiyyatı

4

4

30-30

BI-17

4

İnsan resus.idarə edilməsi

2

2

30-30

 

12

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

BI-26

5

Iqtisadi hüquq

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

13

12

 

 

CƏM:

30

 

16

14

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-22

6

Sosial sahələrin iqtisadiy.

5

3

45-30

BH-06

3

S/f(Sosiolog;Politolog)

2

2

16-14

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

BI-07

5

Dünya iqtisadiyyatı

4

3

30-30

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

BI-11

5

Audit

4

3

30-30

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

BI-20

3

Işgüzar yazışmalar

2

2

30-15

 

9

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

 

5

Seçmə fənn

4

3

45-30

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

30

 

17

12

 

 

CƏM:

30

 

16

13

 

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image