II kurs

İnsan resurslarının idarə edilməsi-Turizm işinin təşkili

Maliyyə uçotu-Maliyyə, Mühasibat uçotu

Qiymət və qiymətləndirmə-Marketinq, Biznesin idarə edilməsi

Statistika nəzəriyyəsi-Maliyyə, Mühasibat, Marketinq, Biznesin idarə edilməsi

Statistika nəzəriyyəsi-İqtisadiyyat

Vergitutma-Maliyyə

Vergitutma-Mühasibat

S/F(Mühasibat uçotu)-Turizm işinin təşkili

Marketinqin əsasları-Marketinq

 

 

III kurs

S/F(Beynəlxalq iqtisadi təşkilatları)-Beynəlxalq ticarət və logistika

S/F(Beynəlxalq marketinq)-Beynəlxalq ticarət və logistika

S/F(İnsan resurslarının idarə edilməsi)-Mühasibat

İqtisadi təhlil-Mühasibat

Maliyyə bazarları-Maliyyə

Müəssisə maliyyəsi-Maliyyə

Qiymət və qiymətləndirmə-Maliyyə

Sosial- iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması-Mühasibat

Transmilli korporasiyalar-Beynəlxalq ticarət və logistika

Dövlət maliyyəsi-Maliyyə

 

 IV kurs

Qiymətli kağızlar-Maliyyə

Sığorta işi-Maliyyə

Vergilər və Vergitutma-Mühasibat uçotu və audit

Audit-Mühasibat uçotu və audit

Audit-Maliyyə

 

Magistr

Tədqiqat işinin aparılması-Bank işi-I kurs

Müasir maliyyə-kredit təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətləri-Bank işi-II kurs

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az