Beynəlxalq münasibətlər – 2018

İxtisasın şifri və adı:     050213 Beynəlxalq münasibətlər (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-02

5

Xarici dil (rus dili)

--

4

60

BH-03

8

Xarici dil (ingilis)

--

7

105

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

BH-06

3

S\f (sosiolog;politol)

2

1

30-15

BI-08

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

BI-02

6

Beyn.münasib.tarixi-1

3

2

45-30

BI-03

6

Beyn.münasib.tarixi-2

3

2

45-30

BI-11

4

Azərbay.və xarici ölkələrin siyasi sistem.

2

1

30-15

BH-09

3

İnformatika

2

1

30-15

BH-05

3

S\f (Mədəniy;fəlsəfə)

2

1

30-15

BH-12

8

Xarici dil (ixtis.yön)

--

7

105

CƏM:

30

 

12

14

 

 

CƏM:

30

 

9

17

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-04

6

Beyn.münasib.tarixi-3

3

2

45-30

BI-01

5

Siyasi və iqt.coğraf.

2

2

30-30

BI-10

4

Avropa və Amerika ölk.tarixi

2

1

30-15

BI-05

6

Beyn.münasib.tarixi-4

3

2

45-30

BI-15

4

Türk xalqları tarixi

2

1

30-15

BI-06

4

Asiya və Afrika öl.tarixi

2

1

30-15

BI-20

6

Politologiya

3

2

45-30

BI-14

4

Beynəlxalq təşkilatlar

2

1

30-15

BH-10

5

iqtisadiyyat

2

1

30-15

BI-16

7

Azərbaycan.xar. siyas.

4

2

60-30

BH-13

5

Xarici dil (ixtis.yön)

--

4

60

 

4

Seçmə fənn

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

12

11

 

CƏM:

30

 

15

9

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-08

4

Azərbay.Respub.MilliTəhlükəsizliyinin əsasl.

2

1

30-15

BI-09

5

Beynəl.münas.formalaş.əsas.və təkamül

4

4

30-30

BI-13

4

Dünya siyasəti

2

1

30-15

BI-18

4

Beynəl. iqtis.münas.

3

3

30-15

BI-19

8

Beynəlxalq hüquq

--

7

105

BI-24

4

Iqtisadi diplomatiya

3

3

30-15

BI-21

5

Beynəl.münas.nəzəriyyəsi

2

1

30-15

 

5

Seçmə fənn

4

4

30-30

BI-23

4

Konfliktologiya

2

1

30-15

 

12

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

 

5

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

10

13

 

 

CƏM:

30

 

14

14

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-07

5

Müasir bey. münas. sistem.qlobal.prosesi

3

3

30-30

BI-12

6

Müasir inteqrasiya proseseləri

5

3

45-30

BI-17

6

Müasir bey. münas. enerji diplomatiyas

5

3

45-30

 

5

Seçmə fənn

3

3

30-30

BI-22

5

Dünya iqtisadiyyatı

3

2

30-15

 

5

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

5

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

5

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

9

İstehsalat təcrübəsi

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

30

 

14

11

 

CƏM:

30

 

14

12

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image