“Naxçıvan” Universitetində daxili qiymətləndirmə sistemi ECTS-ə əsasən 100 ballıq şkalaya uyğun aparılır və yekun qiymətlər aşağıdakı şəkildə qruplaşdırılır:

İzahı
Bal
Qiymət
Əla
91-100
(A)
Çox yaxşı
81-90
(B)
Yaxşı
71-80
(C)
Kafi
61-70
(D)
Qənaətbəxş
51-60
(E)
Qeyri-kafi
0-50
(F)

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image