"Naxçıvan" Universiteti

Beynəlxalq proqramlar
və layihələr

Erasmus+KA02

E-Notes

E-NOTE-un əsas məqsədi tədris sahəsində şəffaflığı, ardıcıllığı və konvergensiyanı artırmaq, ali təhsildə tədris bacarıqlarını təşviq etmək və mükafatlandırmaqdır. Digər tərəfdən, e-NOTE-un məqsədi Avropa tədris kvalifikasiyası və mükafatlandırma sxemi istiqamətində əməkdaşlığı stimullaşdırmaqdır. “Naxçıvan” Universiteti 2013-2015-ci illərdə bu layihənin iştirakçısı olmuşdur.

CoMoLTe

CoMoLTE - Müasir Dil Müəllimləri Təhsili Konsorsiumu (544440-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR)
CoMoLTE-nin əsas məqsədi Müasir Dil Tədrisi Təhsilinin mövcud kurikulumlarını nəzərdən keçirmək və modernləşdirməkdir(MDT). “Naxçıvan” Universiteti 2013-2016-cı illərdə bu layihənin iştirakçısı olmuşdur.

AESOP

AESOP - Ombudsman Vəzifəsi vasitəsilə Tələbələr üçün Vəkillik Quruluşu
Bu layihə Aİ-yə daxil olmayan tərəfdaş universitetlərin idarəçiliyini təkmilləşdirir, onlara Boloniya Prosesini təkcə rəsmiyyət kimi deyil, həm də tələbələrin təhsili ilə bağlı qərarlar qəbul etmək üçün demokratik proseslərə çıxış kimi tam şəkildə həyata keçirməyə imkan verir. O, universitetləri təşviq etməklə münaqişə və müraciətlərin həlli prosesində tələbə dəstəyini təmin edir və tələbələrin hüquqlarını qoruyur. Layihə tələbələrə və müəllimlərə Boloniya prosesinin demokratik sistemlərinə tam giriş imkanı verir, buna görə də onlar akademik və inzibati məsələlərini həll etməyə çalışırlar.
Nəticə etibarilə o, inzibati məsələlərdə (xüsusilə akademik müraciətlər, intizam şikayətləri, şikayətlər, təcili maliyyə yardımı tələbləri və ya sağlamlıq problemləri daxil olmaqla) tələbələrin müdafiəsi üçün demokratik universitet prosedurlarını inkişaf etdirir.
Tələbələr ombudsmanlar vasitəsilə problemləri həll etmək üçün insan resursları ilə təmin olunurlar. “Naxçıvan” Universiteti 2015-2018-ci illər üzrə AESOP layihəsinin iştirakçısı olub.

EQAC

“Naxçıvan” Universiteti Bakı Biznes Universitetinin koordinatorluğu ilə həyata keçirilən yeni layihənin üzvüdür. Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən EQAC layihəsinin (Azərbaycan universitetlərində keyfiyyətin təminatı mərkəzlərinin yaradılması və inkişafı) məqsədi Azərbaycan universitetlərində Keyfiyyətə Nəzarət Mərkəzlərinin yaradılması və təhsil müəssisələrində keyfiyyətə nəzarət işinin daha səmərəli təşkilidir. " Naxçıvan” Universiteti 2018-ci ildən EQAC layihəsinin iştirakçısıdır.

ECAR

ECAR - Azərbaycanda Rektorlar Konfransının yaradılması

Azərbaycanda Rektorlar Assosiasiyasının yaradılması layihəsini layihənin koordinatoru Bakı Biznes Universiteti həyata keçirir. Bu layihədə Azərbaycan universitetləri iştirak edir - Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Avrasiya Universiteti, Azərbaycan Dillər Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. İncəsənət Universiteti, Naxçıvan Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Texnologiya Universiteti, Azərbaycan Universiteti və Odlar Yurdu Universiteti də daxil olmaqla 15 tərəfdaş universitet var. Polşa, Belçika, Fransa, İsveç və Litva universitetlərinin birlikləri və rektorları da bu layihənin tərəfdaşıdır.

Erasmus+KA107

Beynəlxalq Kredit Mobilliyi Erasmus+KA107 layihələri ali təhsilli tələbələrə, ali təhsil və qeyri-akademik müəssisələrin əməkdaşlarına başqa ölkədə təhsil almaq və ya təcrübə keçmək imkanı verən layihələrdən biridir.

KA107 Layihələrinin əsas məqsədləri nələrdir?

1
Tələbələrin şəxsi inkişafı və məşğulluq imkanlarının dəstəklənməsi
2
Kadrların peşəkar inkişafına dəstək
3
Ali təhsil müəssisələrinin potensialının və beynəlxalq ölçüsünün inkişafı

Erasmus+KA107 Beynəlxalq Kredit Mobilliyi

İspaniya - Valladolid Universiteti

Rumıniya - Pitesti Universiteti

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image