Həsənova Ülviyyə

  Həsənova Ülviyyə Zeynal qızı 1990-cı ildə Qax rayonunun Turaclı kəndində anadan olmuşdur. 1996-cı  ildə Naxçıvan MR. Yeni Kərki kənd orta məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olmuşdur. 2007-ci ildə Naxçıvan MR. Heydər Əliyev adına orta məktəbi bitirmiş, həmin il Naxçıvan Özəl Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Tarix və İctimaiyyət ixtisasına daxil olmuşdur. 2011-ci ildə universiteti bitirmişdir. 2015-ci ildən “Naxçıvan” Universitetinin kitabxanasında biblioqraf  vəzifəsində işə başlamışdır.