İsmət Qaçay oğlu Həsənov 1992-ci il 20 avqust tarixində Babək rayon Cəhri kəndində anadan olmuşdur. 1998-ci ildə həmin kəndin Q.Sadiqov adina 2 №-li  orta məktəbə daxil olub. 2009 –cu ildə həmin məktəbi ugurla başa vuraraq Azərbaycan Müəllimlər İnistutunun Gəncə filialina daxil olmuşdur. 2013-cu ildə həmin İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə başa vuraraq Naxçıvan Dövlət  Universitetinin Magistr pilləsinə daxil olmuşdur. 2013-2014-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 2015-ci il  20 noyabr tarixindən “Naxçıvan”Universitetinin  Pedaqoji  fakültəsində tyutor, 2018-ci ildən isə “Təbiət elmləri” kafedrasında 0.5 ştat müəllim olaraq çalışır.

 

 Məqalələr

  1. Kurikulum islahatı ilə əlaqədar coğrafiyadan icmalların tərtib edilməsi  ( Səma Cisimləri  mövzusu üzrə VII sinif)- NDU elmi əsərləri jurnali № 1(82). Səh. 209
  2. Naxçıvan MR-in orta dağlıq ərazilərində bedlend sahələrinin yaranma səbəbləri və ondan istifadə yolları- NDU Magistrların VII Regional Konfransı. Səh 221
  3. Qnomanin kolgəsinə əsasən coğrafi enliyin təyin edilməsi- NMİ Xəbərləri cild 12№1 2016
  4. Müasir şəraitdə  Nax MR – in torpaq ehtiyatlarindan səmərəli istifadə yolları.Azərbaycan Coğrafiya cəmoiyyətinin əsərləri. Lənkəran Dövlət Universiteti 2017. Səh.20
  5. Naxçıvan MR ərazisində sellərin coğrafi yayılma xüsusiyyətləri və onların vurulduğu ziyanların qiymətləndirilməsi–NDU təbiət elimləri seriyası səh.190
  6. VII siniflərdə coğrafiyadan “Coğrafi kordinatlar” mövzusunun tədrisi zamanı məqsədlərin və təlim nəticələrinin müəyyən edilməsi- NDUvə NMİ “Azərbaycanda Təhsil Siyasətinin Prioritimləri: Müasir Yanaşmalar” Mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans. Naxçıvan 25 noyabır 2016. Səh .286
  7. Naxçıvan MR-in Əhalisi və Əhalinin dinamikası. “Naxçıvanı Tanıyaq” kitabı 2017 səh.205

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az