Tələbənin Cavabdehliyi

Universitetin qayda-qanunlarını bilməlidir və ona görə də tam məsuliyyət daşıyırlar.
Universitet tələblərini müdafiə etməli və yerinə yetirməlidirlər, əks təqdirdə universitetin həmin tələbəni xaric etmək hüququ var.
Hər bir semestri qurtarandan sonra, universitetdən aldığı kitabları geri qaytarmalıdır, əks təqdirdə onlar həmin kitabların dəyərini ödəməlidir.
Ünvanını və ya hər hansı başqa şəxsi məlumatı dəyişərsə, o bu dəyişikliklər barəsində Qeydiyyat şöbəsinə və müvafiq dekanlığa məlumat verməlidir.
Akademik tələblərdən irəli gələn qaydalara əməl etməlidir.
Etik normaları qorumalıdır.
Universitetin mülkiyyətini qorumalıdır, əks təqdirdə o universitetdən xaric olunur və ya Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulduğu kimi dəymiş ziyanı ödəyir.

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az