Tarix müəllimliyi - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050113  Tarix müəllimliyi (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

 

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-03

4

Xarici dili (ingilis)-1

--

4

60

BH-09

4

Xarici dili (ingilis)-2

--

4

60

BI-02

5

Azərbaycan tarixi - 1

2

2

30-30

BH-10

5

Xarici dili (fars)

--

4

60

BI-13

4

Arxeologiya

2

1

30-15

BH-13

5

Tibbi biliklərin əsasları

2

2

30-30

BI-14

7

Qədim dünya tarixi

3

3

45-45

BI-03

5

Azərbaycan tarixi - 2

2

2

30-30

BH-08

5

Mülki müdafiə

2

2

30-30

BI-12

5

Qafqaz xalq. tarixi

2

2

30-30

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

BI-23

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Arxeoloji təcrübə

 

 

 

CƏM:

30

 

11

14

 

 

CƏM:

30

 

8

15

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-11

4

Pedaqogika-1

2

2

30-30

BH-12

5

Pedaqogika-2

2

2

30-30

BH-13

7

Psixologiya

3

3

45-45

BI-05

4

Azərbaycan tarixi - 4

2

2

30-30

BH-14

5

İnformatika və təhsildə İKT

2

2

30-30

BI-08

5

Türk xalqları tarixi-1

2

2

30-30

BI-04

4

Azərbaycan tarixi - 3

2

2

30-30

BI-15

5

Orta əsrlər tarixi-1

2

3

30-45

BI-15

6

Orta əsrlər tarixi-1

2

3

30-45

BI-22

5

Tarixə köməkçi fənlər

2

2

30-30

 

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

BH-05

3

S\f (Mədəniy;Fəlsəfə)

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

CƏM:

30

 

13

15

 

 

30

 

14

13

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-22

10

Tarixin TM

4

4

60-60

BI-07

3

Azərbaycan tarixi - 6

3

2

30-15

BI-06

4

Azərbaycan tarixi - 5

2

2

30-30

BI-10

5

Türk xalqları tarixi-3

3

3

30-30

BI-09

5

Türk xalqları tarixi-2

2

2

30-30

BI-18

7

Yeni tarix-2

5

5

45-45

BI-17

5

Yeni tarix-1

2

2

30-30

BI-19

6

Müasir tarix-1

5

3

45-30

BI-21

6

Asiya və Afrika ölkələri tarixi

3

2

45-30

 

9

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

CƏM:

30

 

13

12

 

 

CƏM:

30

 

11

13

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-20

6

Müasir tarix-2

3

3

30-30

BH-06

3

S\f(politol;sosiolog)

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

2

3

15-30

BI-11

5

Şərqi avropa xalqları

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

4

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

2

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

4

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

9

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

30

 

14

15

 

 

CƏM:

30

 

15

14

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image