Dinşünaslıq - 2018

İxtisasın şifri və adı:    050214  Dinşünaslıq (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniy.

2

2

30-30

İLA-04

10

Ərəb dili (Ərəb dilinin əlifba və fonetikası)

0

9

135

BH-S-01

3

S/F (İqtisadiyyat, mədəniyyətşünaslıq)

2

1

30-15

İLA-10

2

Quran oxuma və təcvid-2

0

2

30

İLA-01

5

İslam dininin əsasları

(əqaid)

2

2

30-30

İLA-17

5

İslam tarixi - 2

2

2

30-30

İLA-S-01

4

S/F (İslam əxlaqı)

2

2

30-30

İLA-02

4

İslam dinin əsas. (Elmi-hal)

2

1

30-15

BH-14

2

İnfor. və kom texn.

1

1

20-10

BH-21

3

Xarici dil  (ingilis)-1

--

3

45

İLA-09

6

Quran oxuma və təcvid-1

0

5

75

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

İLA-18

5

İslam tarixi - 1

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

Сəmi:

30

 

11

15

 

Cəmi:

30

 

7

19

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

İLA-05

10

Ərəb dili (Ərəb dilinin köməkçi nitq hissələri və morfoloji xüsusiy.)

0

9

135

İLA-06

10

Ərəb dili (Ərəb dilində mürəkkəb cümlələr)

0

9

135

İLA-27

5

Fars dili

0

4

60

İLA-12

2

Quran oxuma və təcvid-4

0

2

30

BH -21

4

Xarici dil (ingilis)-2

--

3

45

BH-22

5

Xarici dil (fars)

0

4

60

İLA-11

2

Quran oxuma və təcvid-3

0

2

30

İLA-23

6

Təfsirə giriş

3

2

45-30

BH-08

3

S/F (Dinlər tarixi)

2

1

30-15

İLA-21

4

Hədis

2

1

30-15

İLA-03

6

Hədisə giriş

3

2

45-30

İLA-S-05

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

Cəmi:

30

 

5

21

 

 

Cəmi:

30

 

7

19

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

İLA-07

10

Ərəb dili (Ərəb dilinin sintaktik xüsusiy.– 1)

0

9

135

İLA-08

10

Ərəb dili (Ərəb dilinin sinta. Xüs-2)

0

9

135

İLA-25

3

İslam hüququna giriş

2

1

30-15

İLA-26

5

İslam hüququ

2

2

30-30

İLA-24

3

Təfsir üsulu

2

2

30-30

İLA-29

3

Kəlam

2

1

30-15

İLA-19

4

Din fəlsəfəsi

2

1

30-15

İLA-29

4

Məntiq

2

1

30-15

İLA-28

5

Kəlama giriş

2

2

30-30

İLA-30

4

Din psixologiyası

2

1

30-15

İLA-S-04

3

S/F (Təsəvvüf tarixi)

2

1

30-15

İLA-S-02

2

S/F (İslam məzhəblər tarixi)

1

1

20-10

İLA-13

2

Quran oxuma və təcvid-5

0

2

30

 

İLA-14

2

Quran oxuma və təcvid-6

0

2

30

Cəmi:

30

 

10

18

 

 

Cəmi:

30

 

9

17

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

İLA-19

10

Ərəb dili (Ərəb dili üzrə qram. mətbuatın  təkrarı və dövri mətbu. tər.)

0

9

135

 

21

Təcrübə

 

 

 

İLA-S-03

3

S/F (İslam təhsil tarixi)

2

1

30-15

 

9

Dövlət imtahanına hazırlıq və imtahan

 

 

 

İLA-32

4

Fiqh üsulu

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

BH-S-02

3

S/F (Politolog. Sosiolog.)

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

İLA-33

4

İslam fəlsəfəsi

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

İLA-34

4

Din sosiologiyası

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

İLA-22

2

İslam ölkələri coğrafiyası

1

1

20-10

 

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

30

 

11

15

 

 

Cəmi:

30

 

 

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image