Coğrafiya - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050115  Coğrafiya müəllimliyi (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

 

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

BH-03

4

Xarici dil (ingilis)-1

--

4

60

BI-03

6

Geologiya

2

3

30-45

 

BH-02

5

Xarici dil (rus dili-1

--

4

60

BH-09

4

Xarici dil (ingilis)-2

--

4

60

 

BH-04

5

Azərbay.dili və nitq mədənəniy.

2

2

30-30

BH-13

7

Psixologiya

3

3

45-45

 

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-17

5

Riyaziyyat

2

2

30-30

 

BI-07

5

Ümumi yerşünaslıq

2

2

30-30

BI-09

5

Hidrologiya

2

2

3030

 

BI-08

5

Merologiya və iqlimşünaslıq

2

2

30-30

 

3

Çöl təcrübəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

9

16

 

 

CƏM:

30

 

9

14

 

 

II KURS

 

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-11

4

Pedaqogika -1

2

2

30-30

BH-12

5

Pedaqogika -2

2

2

30-30

BH-14

5

Təhsildə İKT

2

2

30-30

BI-01

5

Coğrafiyanın TM-1

2

2

30-30

BI-04

5

Biocoörafiya

2

2

30-30

BI-06

4

Kartoqrafiya

2

2

30-30

BI-05

5

Geodeziya topoqrafiyanın əsas. ilə

2

2

30-30

BI-11

5

Torpaq coğ., torpaqş. əsasları ilə

3

2

45-15

BI-10

5

Geomorfologiya

2

2

30-30

BI-12

5

Landşaftşünaslıq

2

2

30-30

BI-22

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

BH-05

3

S\f(Mədeniy.;fəlsəfə)

2

1

30-15

BI-30

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

 

3

Çöl təcrübəsi

 

 

 

CƏM:

30

 

14

12

 

CƏM:

30

 

13

10

 

III KURS

 

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-02

5

Coğrafiyanın TM-1

2

2

30-30

BI-15

5

Materik və okean. fiziki coğrafiyası-2

3

2

30-30

BI-13

5

Azərbaycan fiziki coğraf.

2

2

30-30

BI-16

8

Dünyanın  iqt. və sosial coğ.-1

6

5

60-60

BI-14

7

Materik və okean. fiziki coğrafiyası-1

3

3

45-45

BI-19

4

Azərbay.iqtis.coğraf

2

2

30-15

BH-08

5

Mülki müdafiə

2

2

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

30-15

BH-18

5

Tibbi biliklərin əsasları

2

2

30-30

 

4

Seçmə fənn

2

2

30-15

 

3

Seçmə fənn

2

1

30-15

 

6

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

13

12

 

 

CƏM:

30

 

15

13

 

IV KURS

 

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-17

7

Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası-2

5

5

45-45

BH-06

3

S\f  (poloitiologiya.sosiologiya)

2

2

15-15

BI-18

5

Əhali coğrafiyası

3

3

30-30

BI-20

5

Ekologiya və təbiətin mühafizəsi

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

3

15-30

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

9

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

4

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

CƏM:

30

 

15

15

 

 

CƏM:

30

 

15

13

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image