Bədən tərbiyəsi və idman  - 2018

İxtisasın şifri və adı:        050809  Bədən tərbioyəsi və idman

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

 

7

Xarici dil (ingilis,alman,fransız,rus dilləri) -2

--

6

90

 

6

Xarici dil -1

--

5

75

 

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

 

3

S/f(mədəniyyətşünaslıq,fəlsəfə,məntiq)

2

1

30-15

 

5

Pedaqogika

2

2

30-30

 

5

Psixologiya

2

2

30-30

 

4

İnsan anatomiyası-1

2

2

30-30

 

5

Ali riyaziyyat

2

2

30-30

 

3

SİNN və metodikası - 2

2

1

30-15

 

5

B/t və idman tarixi

2

2

30-30

 

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

 

3

SİNN və metodikası   -  1

2

1

30-15

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

12

14

 

 

CƏM:

30

 

11

15

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

4

Idman metrologiyası

2

1

30-15

 

2

İnformatika

1

1

15-15

 

4

İnsan anatomiyası-2

2

1

30-15

 

7

Normal fiziologiya

3

3

45-45

 

5

B/t nəzəriyyəsi və met -1

2

2

30-30

 

5

B/t nəzəriyyəsi və met. -2

2

2

30-30

 

5

Gimnastika-1

2

2

30-30

 

4

Gimnastika-2

2

1

30-15

 

5

Atletika-1

2

2

30-30

 

4

Atletika-2

2

1

30-15

 

3

Mütəhərrik oyunlar

2

1

30-15

 

3

SİNN və metodikası     -4

2

1

30-15

 

4

SİNN və metodikası     -3

2

1

30-15

 

5

S/f (----------------------)

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

14

10

 

CƏM:

30

 

14

11

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

2

İdmanın texniki vasitələri

1

1

15-15

 

2

Gigiyena

2

2

15-15

 

7

İdman fiziologiyası

3

3

45-45

 

5

İdman təbabəti

4

3

30-30

 

6

Biokimya

3

2

45-30

 

3

Şahmat

3

2

30-15

 

3

B/t nəzəriyyəsi və met. -3

2

1

30-15

 

2

SİNN və metodikası     -6

2

2

15-15

 

5

İdman nəzəriyyəsi və met.

2

2

30-30

 

4

S/f(--------------------)

3

2

30-15

 

5

Voleybol

2

2

30-30

 

4

S/f(--------------------)

3

2

30-15

 

2

SİNN və metodikası     -5

1

1

15-15

 

 

10

Təcrübə

 

 

 

CƏM:

30

 

14

12

 

 

CƏM:

30

 

17

13

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

3

S/f(politologiya və sosiologiya)

3

2

30-15

 

5

Biomexanika

3

3

30-30

 

5

Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj -1

4

3

30-30

 

5

B\T və idmanın idarə edilməsi

3

3

30-30

 

2

Atıcılıq

2

2

15-15

 

6

Müalicə bədən tərbiyəsi və masaj -2

4

4

45-30

 

3

SİNN və metodikası     -7

3

2

30-15

 

2

Basketbol

2

2

15-15

 

2

S/f (--------------------)

2

2

15-15

 

3

S/f (--------------------)

3

2

30-15

 

4

S/f (--------------------)

3

2

30-15

 

 

9

D\İ

 

 

 

 

11

Təcrübə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

17

13

 

 

CƏM:

30

 

15

14

 

 

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image