Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi  - 2018 

                       İxtisasın şifri və adı:        050101 Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi (əyani)

    İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-03

4

Xarici dil (ingilis)-1

--

4

60

BH-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

BH-10

5

Xarici dil (fars)

--

4

60

BH-09

4

Xarici dil (ingilis)-2

--

4

60

BI-06

5

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı

2

2

30-30

BH-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

--

4

60

BI-07

4

Dilçiliyə giriş

2

1

30-15

BH-13

7

Psixologiya

3

3

45-45

BI-08

4

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

2

1

30-15

BI-09

5

Müasir Azərbaycan dili-1

2

2

30-30

BI-24

4

Azərbaycan dilində praktikum

--

3

45

BI-14

3

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1

2

1

30-15

BI-25

4

Əski Azərbaycan yazısı

--

3

45

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

12

12

 

 

CƏM:

30

 

10

16

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BH-11

4

Pedaqogika-1

2

2

30-30

BH-12

5

Pedaqogika-2

2

2

30-30

BH-14

5

Təhsildə İKT

2

2

30-30

BI-01

4

Azərbaycan dilinin TM-1

2

2

30-30

BI-05

4

Azərbaycan dialektolog.

2

1

30-15

BI-03

4

Ədəbiyyatın TM-1

2

2

30-30

BI-10

6

Müasir Azərbaycan dili-2

2

2

30-30

BI-11

5

Müasir Azərbaycan dili-3

2

2

30-30

BI-15

6

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-2

3

2

45-30

BI-16

5

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3

2

2

30-30

BI-19

5

Dünya ədəbiyyatı-1

2

2

30-30

BI-20

4

Dünya ədəbiyyatı-2

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

BH-05

3

S\f(Mədəniy;Fəlsəfə)

2

1

30-15

CƏM:

30

 

13

11

 

CƏM:

30

 

14

13

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-02

3

Azərbaycan dilinin TM-2

1

1

15-15

BI-13

4

Müasir Azərbaycan dili-5

3

2

30-15

BI-04

3

Ədəbiyyatın TM-2

1

1

15-15

BI-18

4

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-5

4

3

30-30

BI-12

4

Müasir Azərbaycan dili-4

2

2

30-30

BI-22

4

Dünya ədəbiyyatı-4

3

2

30-15

BI-17

4

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-4

2

2

30-30

BH-13

5

Tibbi bilikərin əsasları

4

4

30-30

BI-21

4

Dünya ədəbiyyatı-3

2

2

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

BH-08

5

Mülki müdafiə

4

4

60-60

 

10

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

4

Seçmə fənn

2

2

30-30

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Seçmə fənn

2

2

30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

16

16

 

 

CƏM:

30

 

16

13

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

BI-23

4

İfadəli oxudan praktikum

--

5

45

BH-06

3

S\f(politol;sosiolog)

2

2

15-15

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

BI-26

5

Azərbaycan dil tarixi

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

5

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

4

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

2

2

15-15

 

4

Seçmə fənn

3

3

30-30

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

9

Dövlət imtahanı

 

 

 

 

11

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CƏM:

30

 

13

15

 

 

CƏM:

30

 

14

14

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image