Aygün Əmir qızı Rüstəmova 1990-cı il 18 avqust tarixində Babək rayon Böyükdüz kəndində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Belarusyanın Baranoviç şəhərində  Q.N. Xolostyakova adına 9№li məktəbə daxil olmuş, 2008-ci ildə Böyükdüz kənd orta məktəbini bitirmişdir. 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Özəl Universitetinin bakalavr pilləsində təhsil almışdır. 2013-2015-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun magistratura pilləsində təhsil almışdır. 2014-cü ildə World Vision International “Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. “Sosial Hüquqların Araşdırılması”ictimai Birliyinin təşkil etdiyi “Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları” mövzulu beynəlxalq konfransda iştirak etmişdir. 2015- ci ildə Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının təşkil etdiyi respublika konfransında I yerə layiq görülmüş və diplomla təltif edilmişdir.  2015-ci ildə Bakı Biznes Universitetinin təşkil etdiyi respublika konfransında II yerə layiq görülmüş və diplomla təltif edilmişdir . 2015-ci ildən “Naxçıvan” Universitetində çalışır. 2016-cı ildən “Naxçıvan” Universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının psixologiya müəllimidir. 2017-ci ildən  Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji psixologiya (6104.01) ixtisası üzrə dissertantıdır. Subaydır.

Məqalələr

  1. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ekolij tərbiyəsində məktəbəqədər müəssisə ilə ailənin birgə işi. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. №4.2013
  2. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasının prinsipləri, konsepsiyaları və qanunauyğunluqları. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. №3.2014
  3. Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasının tərbiyəçinin rolu. Qafqaz Universiteti. Gənc Tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi Konfransı.17-18 aprel.2015. Beynəlxalq  Konfrans materialı
  4. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin formalaşması. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. №1.2014.
  5. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasınln psixoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. №2.2014.
  6. Adaptasiya prosesində uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. Tələbə Elmi Cəmiyyətinin Azərbaycan  xalqının Ümumilli Lideri Heydər Əliyevin anadan  olmasının 91-ci ildönümünə həsr edilmiş VIII Konfransının Tezisləri. Bakı 07 May 2014. Konfrans materialı
  7. Uşaqların təlim şəraitinə adaptasiyasını psixopedaqoji şərtləri. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. №1.2015.
  8. Məktəbəqədər təhsil pilləsində inklüsiv təhsilin təşkili. World Vision International “Beynəlxalq HumanitarTəşkilatı. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. “Sosial Hüquqların Araşdırılması”ictimai Birliyi.“Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları” mövzusunda Elmi praktiki konfransın Materialları. 2 may 2014. Beynəlxalq Konfrans materialı
  9. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarrın təlim şəraitinə adaptasiyasında oyunun rolu. Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin Aktual Problemləri. Bakı Slavyan Universiteti. №2.2014

10.Uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında nağılların rolu. Azərbyacan Müəllimlər İnstitutu.2015.  Konfrans materialı

11.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların adaptasiya problem. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.2015. Konfrans materialı

12.Məktəbəqədər yaşlı uşaqların psixoloji inkişafında oyun və oyuncaqların rolu. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərlər jurnalı. №2 (3). 2016

13.Aqressiv uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası. Qafqaz Universiteti. Konfrans. Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. 29-30.  Aprel. 2016. Beynəlxalq konfrans materialı

14.İnklüziv təhsilə cəlb olunan uşaqların təlim fəaliyyətinə adaptasiyası. Təhsil Problemləri qəzeti.2016

15.Adaptasiya probleminə müasir psixofizioloji yanaşmalar. “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərlər jurnalı. №1 (4). 2017

16. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında hafizənin rolu. NDU  Elmi əsərlər “Qeyrət”  N1(90) II cild 2018

17.Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında diqqətin rolu. “Naxçıvan” Universiteti  Elmi əsərlər 2017 N4(7)

18. Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasında özünüqiymətləndirmənin rolu. “Naxçıvan” Universiteti  Elmi əsərlər 2018 N1(8)

19.Kiçikyaşlı məktəblilərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasının mahiyyəti

20.Kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin təlim fəaliyyətinə adaptasiyasının mahiyyəti. “Naxçıvan” Universiteti  Elmi əsərlər 2017 N1(2)

21. Təlimə adaptasiyanın mahiyyəti. NDU  Elmi əsərlər “Qeyrət”  N5(86) II cild 2017

22.Adaptasiya probleminə müasir psixofizioloji yanaşmalar. “Naxçıvan” Universiteti  Elmi əsərlər 2017 N1(4)

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image