ALMAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI  2018 

İxtisasın şifri və adı:        050201  Alman dili və ədəbiyyatı (əyani)

İxtisas dərəcəsi:          Bakalavr

Təhsil müddəti:           4 il

I KURS

I YARIM İL

 

 

II YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

PH-04

7

Dünya ədəbiyyatı - 1

4

2

60-30

HFS-01

3

S\F (  Fəlsəfə;Məntiq)

2

1

30-15

HF-04

5

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti

2

2

30-30

PH-07

5

Psixologiya

2

2

30-30

ALM-02

7

İxtisas dili - 1

--

6

90

ALM-03

6

İxtisas dili - 2

--

5

75

PH-01

5

Dilçiliyə giriş

2

2

30-30

BH-03

5

İnformatika

2

2

30-30

PH-11

3

Mülki müdafiə

2

1

30-15

PH-05

5

Dünya ədəbiyyatı-2

2

2

30-30

ALM-01

3

Ölkə filologiyasına giriş

2

1

30-15

 

6

Seçmə fənn

2

3

30-45

Сəmi:

30

 

12

14

 

 

Cəmi:

30

 

10

15

 

II KURS

III YARIM İL

 

 

IV YARIMİL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

ALM-10

6

Ölkə ədəbiyyatı tarixi1

3

2

45-30

ALM-05

5

İxtisas dili - 4

0

4

60

ALM-04

5

İxtisas dili - 3

0

4

60

ALM-11

4

Ölkə ədəbiy.tarixi -2

2

1

30-15

PH-06

6

Dünya ədəbiyyatı - 3

3

2

45-30

PH-02

5

Ədəbiyyatşünaslığa giriş

2

2

30-30

ALM-17

3

Ölkəşünaslıq

2

1

30-15

PH-10

6

Üslubiyyat və nitq mədəniyyəti

3

2

45-30

 

4

Seçmə fənn

2

1

30-15

HF-01

6

Azərbaycan tarixi

3

2

45-30

 

6

Seçmə fənn

2

3

30-45

 

4

Seçmə fənn

2

1

30-15

Cəmi:

30

 

12

13

 

Cəmi:

30

 

12

12

 

III KURS

V YARIM İL

 

 

VI YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

ALM-06

3

İxtisas dili - 5

0

3

45

ALM-13

5

Ölkə ədəbiy. tarixi -4

4

3

30-30

ALM-12

6

Ölkə ədəbiyyatı tarixi- 3

3

2

45-30

ALM-07

3

İxtisas dili - 6

--

5

45

HF-02

7

Xarici dil (Fransız)-1

--

6

90

HF-03

6

Xarici dil (Fransız)-2

--

9

75

ALM-16

5

Qədim dil

2

2

30-30

PH-08

6

Ümumi dilçilik

5

4

45-30

 

6

Seçmə fənn

3

2

45-30

 

10

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

3

Seçmə fənn

1

2

15-30

 

 

 

 

 

 

Cəmi:

30

 

9

17

 

 

Cəmi:

30

 

9

21

 

IV KURS

VII YARIM İL

 

 

VIII YARIM İL

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

 

Fənnin kodu

Kredit sayı

Dərsin adı

M

S

Dərs saatı

ALM-14

6

Ölkə ədəbiyyatı  tarixi-5

5

4

45-30

ALM-15

5

Ölkə ədəbiyyatı tarixi -6

3

3

30-30

ALM-08

3

İxtisas dili - 7

--

5

45

ALM-09

3

İxtisas dili - 8

--

5

45

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

HFS-02

3

S/F (Politologiya; Sosiol.)

3

2

30-15

 

5

Seçmə fənn

4

3

30-30

PH-09

3

Ədəbiyyat nəzəriyəsi.

3

2

30-15

 

11

Pedaqoji təcrübə

 

 

 

 

3

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

 

 

 

 

 

 

4

Seçmə fənn

3

2

30-15

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Buraxılış işlərinə hazırlıq və müdafiə; Dövlət imtahanına hazırlıq və imtahan

 

 

 

Cəmi:

30

 

13

15

 

 

Cəmi:

30

 

15

16

 

Bizimlə əlaqə:

Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

info@nu.edu.az

+994 36 545 15 16

Sürətli keçidlər:

FAQ

Bloq

Sosial media:

Image