Filologiya Elmləri Fondu və oxu zalı

Bu zalda 8000 nüsxə ədəbiyyat yerləşdirilib. Zalda sistemli və əlifba kataloqlarından istifadə olunur.  Latın qrafikalı 5 min nüsxə yeni kitab hədiyyə  olunaraq bu zalda komplektləşdirilib. Zalda regional əhəmiyyətli yeri nəşrlər külliyyatı, etnik, ölkəşünaslıq, fərdi və xüsusi kolleksiyalar toplanıb. Zalın kolleksiyaları Azərbaycanın, eləcə də bütün Qafqazın və Rusiyanın folklorunu, ədəbiyyatını, mədəniyyətini öyrənən tədqiqatçılar üçün maraqlı olan mənbələrlə zəngindir. 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az