Məlumat Nəşrləri Fondu və oxu zalı

Bu zalda еnsiklоpеdiyаlаr, lüğətlər, bibliоqrаfik göstərisilər tоplаnmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyası; Böyük iqtisadi ensiklopediyası (5 cilddə); Большая Советская энциклопедия (51 том); Ərəb və fars sözləri lüğəti və s. Bütün  fondlarda olduğu kimi, burada toplanan  ədəbiyatların da əlifba və sistemli kataloqu   hazırlanıb oxucuların istifadəsinə verilmişdir.  

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az