Dissertasiya və Avtoreferat fondu və oxu zalı

Elmin inkişafında mühüm rol oynayan doktorluq və namizədlik dissertasiyaları, avtoreferatlar bu şöbədə yerləşdirilib. Burada universitet əməkdaşlarının dissertasiya və avtoreferatları  ilə yanaşı respublikamızın müxtəlif elmi mərkəzlərində müdafiəsi keçirilən alimlərin  namizədlik və doktorluq dissertasiyaları toplanmışdır. 

Kitabxanın elektron sistemində son 10 ildə çap olunmuş dissertasiya avtorefaratları

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az