Dövri Mətbuat Fondu və oxu zalı

Bu zalda  elmi, elmi-kütləvi və ədəbi-bədii mətbuat nümunələri olan  qəzet və jurnal komplekti, müxtəlif elm sahələrinə aid referativ jurnallar, bülletenlər toplanmışdır. Kitabxanaların vaxtlı-vaxtında komplektləşdirilməsi, elektron nəşrlərin, dövri nəşrlərin alınması işi də kitabxana fəaliyyətinin çox vacib sahəsidir. “Naxçıvan “ Universitetinin Kitabxanası 16 adda qəzet və jurnala abunə yazılıb, 27 adda jürnal isə  hədiyyə olunub. Zalda universitetin nəşri olan NU-nun «Elmi əsərlər» jurnalı daha çox mütaliə olunan dövrü mətbuatlar sırasındadır. 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

  • dummy(036) 545 57 01

  • dummy(036) 545 15 16

  • dummy info@nu.edu.az