İlahiyyat

İlahiyyat kafedrası 2015-ci ildə Xarici dillər fakültəsinin nəznində fəaliyyətə başlamışdır. Kafedra yeni fəaliyyətə başlamasına baxmayaraq müasir düvrün tələblərinə uyğun avadanlıqlarla və Dinşunaslıq üçün lazım olan dərsliklərlə təchiz olunmuşdur. Hazırda universitetdə elm və texnikanın müxtəlif sahələrini əhatə edən yüksək səviyyəli mütəxəssis və elmi kadrlar hazırlanır. İlahiyyat kafedrasında fənlərin tədrisi ilə 4 müəllim məşğul olur. 2 müəllim 0,5 ştat, 2 müəllim saat hesabı olaraq işləyir. Hal-hazırda İlahiyyat kafedrasına X. Əliyeva başçılıq edir.

"İlahiyyat" kafedrasının əməkdaşları

 1. Xəfayət Müzəffər qızı Əliyeva  - kafedra müdiri,müəllim
 2. Sabir Hüseyn oğlu Xəlilov - müəllim
 3. Nərgiz Əsgər qızı Məmmədli - müəllim

 

"Naxçıvan" Universitetində 2020-2021-ci tədris ili üçün keçiriləcək fənlərin adları

"İlahiyyat" kafedrasında tədris olunan fənnlərin sillabusları

İxtisasın adı

Kurs

I yarımil üzrə

II yarımil üzrə

Dinşünaslıq

I

 Qurani Kərim -1 (Qurani Kərim əlifbası)

 

Dinşünaslıq

I

İslam tarixi-1

 

Dinşünaslıq

I

  s\f Əqaid. Kəlam tarixi

 

Dinşünaslıq

I

 Ərəb dili (əlifba və fonetikası, mətnlərlə bağlı qrammatik izahat)

       Quran Kərim (Qurani Kərim təcvid) 

Dinşünaslıq

I

 

  İslam tarixi-2 

Dinşünaslıq

 

 

 s\f Elmi hal- İslam hüququnun əsasları 

Dinşünaslıq

 

 

Ərəb dili –Ərəb dilinin nitq hissələri və sadə cümlələr

Dinşünaslıq

II

 

Hədis

Dinşünaslıq

II

 

Təfsirə giriş

Dinşünaslıq

II

 

 Ərəb dili (ərəb dilində mürəkkəb   cümlələr) 

Dinşünaslıq

III

Quran oxuma və Təcvid-5

 

Dinşünaslıq

III

Təfsir üsulu

 

Dinşünaslıq

III

  Din fəlsəfəsi          

Dinşünaslıq

III

 İslam hüququna giriş

 

Dinşünaslıq

III

S/f (Təsəvvüf tarixi)

 

Dinşünaslıq

III

Kəlama giriş

 

Dinşünaslıq

III

Ərəb dili (ərəb dilinin sintaktik təhlili)-1

 

Dinşünaslıq

III

 

Quran oxuma və Təcvid -6 

Dinşünaslıq

III

 

S/f (İslam məzhəblər tarixi)

Dinşünaslıq

III

 

 Kəlam

Dinşünaslıq

III

 

    Din psixologiyası

Dinşünaslıq

III

 

 İslam hüququ

Dinşünaslıq

III

 

Ərəb dili (ərəb dilinin sintaktik təhlili)-2

Dinşünaslıq

IV

 Ərəb dili (qrammatik mətn)

 

Dinşünaslıq

IV

Din sosiologiyası

 

Dinşünaslıq

IV

Fiqh üsulu

 

Dinşünaslıq

IV

İslam fəlsəfəsi

 

Dinşünaslıq

IV

S/f İslam tarixi XII-XXI əsrlər

 

 

Magistratura (İslamşünaslıq)

I

 İslam məzhəblərinin tarixi   metodologiyası

 

Magistratura (İslamşünaslıq)

I

İslamşünaslığın müasir problemləri

 

Magistratura (İslamşünaslıq)

I

İslamşünaslığın tarixi və metodologiyası  

 

Magistratura (İslamşünaslıq)

I

 Quran tarixi

     

Magistratura (İslamşünaslıq)

I

 

   s\f (İslam tarix. mənbl, Təsəvvüfün əsas məb 

Magistratura (İslamşünaslıq)

 

 

İslam Hüquq tarixi

Magistratura (İslamşünaslıq)

 

 

Hədis problemləri

Magistratura (İslamşünaslıq)

II

 

Elmi tədqiqat metodları

Magistratura (İslamşünaslıq)

II

 

Təfsir problemləri

 

2020-20121-cı tədris ili üçün istifadə olunacaq ədəbiyyatların adları 

 1. Azərbaycanın din alimləri. Natiq Rəhimov (2014)
 2. Azərbaycanda ənənəvi din. A.Şirinov,A.Qafarov,N.Məmmədov,R.İlyasov, F.Əhmədzadə (2014)
 3. Moizələr və xütbələr kitabı. Qafqaz müsəlmanlar idarəsi(2017)
 4. Azərbaijan-Land of tolerance. Islamic conference youth forum for dialogue and coorperation(2013)
 5. Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə mənaca tərcüməsi. 2012
 6. Qurandan nəsihətlər I. Diyanət işləri bakanlığı (2017)
 7. Əqidəm. Diyanət işləri bakanlığı (2017)
 8. Batil haqqın cilvəsində. Əfzələddin Rəhimov (2016)
 9. Namaz hocası. Mehmet Dikmen (2006)
 10. Ehlibeyt öyrencisi Dualar və kısa sureler. Metin Atam (2012)
 11. Dövlət və din. 2011
 12. Dövlət və din. 2015
 13. Məhəmməd (ilk mənbələr əsasında Onun həyatı). Martin Lings, Əbu Bəkir Siracəddin (2016)
 14. Namaz kitabı. Hasan Yavaş (2011)
 15. Vəhdət naminə məzhəblərarası dialoq. Aslan Rəhimov (2014)
 16. İslamda etiqat və vicdan azadlığı. Şəhriyar İsmiyev (2016)
 17. Şəfaət və təvəssül. S.Kazımov (2014)
 18. Dini radikalizm və onun fəsadları. Aqil Şirinov (2014)
 19. Milli-mənəvi dəyərlər. Cahandar Əlifzadə,Nahid Məmmədov(2016)
 20. İslamda vətənpərvərlik. İlqar İsmayılzadə(2016)
 21. Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində milli-mənəvi dəyərlərin rolu. Nahid Məmmədov(2014)
 22. President İ.Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. 2016
 23. Ailə dəyərlərimiz. Namiq Zeynəddin(2016)
 24. İslamda müdrik kəlamlar. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması ilə bağlı yaradılmış Təşkilat Komitəsinin Tədbirlər Planına əsasən hazırlanmışdır.(2017)
 25. Tövbə. Nahid Məmmədov(2016)
 26. Möminlər qardaşdırlar (Məhəmməd Peyğəmbərdən hədislər). Namiq Zeynəddin(2016)
 27. İbadətim. Diyanət işləri bakanlığı(2017)
 28. Əxlaqım. Diyanət işləri bakanlığı(2017)
 29. Kəşkül-Həqayiq I cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
 30. Kəşkül-Həqayiq II cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
 31. Kəşkül-Həqayiq III cild. Hacı Mirməhəmməd Kərim Mircəfər əl-Ələvi əl-Hüseyni əl-Musəvi əl-Bakuvi(1904)
 32. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) I cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
 33. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) II cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
 34. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) III cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
 35. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) IV cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
 36. Kimiyayi-Səadət (Səadət kimyası) V cild. Əbu Həmid əl-Qəzali
 37. Təsəvvüf tarixi (Hayrani Altıntaş)

 

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az