“Naxçıvan” Universiteti Ombudsman aparatına edilən müraciətlərə baxılma qaydaları:

 Universitetin Ombudsman aparatına şikayətlər elektron olaraq universitetin saytında yerləşən  keçiddən edilir.

  1. Ombudsman aparatına daxil olmuş şikayət 10 gün içərisində araşdırılır və bir nəticəyə gəlinir.
  2. Ombudsman şikayətin əsasında  aidiyyatı olan şəxs və ya şəxslərlə  əlaqə yaradır.
  3. Tərəflərin  görüşünü təşkil edir.
  4. Məsələnin həllində vasitəçiliyin və digər alternativ üsulların mahiyyətini tərəflərə   izah edir.
  5. Problemi  aradan qaldırmaq üçün vasitəçilik edir.
  6. Məsələnin həllinə xidmət edən digər fəaliyyətlər (məşğuliyyətlər) təşkil edir.
  7. Əgər müraciət ombudsmanın səlahiyyəti çərçivəsinə daxil deyilsə, o zaman müraciət edən şəxsi müvafiq quruma yönləndirir.