"Naxçıvan" Universitetinin Elmi Şurası haqqında əsasnamə

1. "Naxçıvan"  Universitetində ümumi rəhbərlik seçkili səlahiyyətli orqan - rektorun başçılıq etdiyi - Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti üç ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən seçilməsi onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.
2. Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuraya Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru (sədr müavini), digər prorektorlar, elmi katib, fakültə dekanları, həmkarlar təşkilatının sədri daxil olur. Elmi Şuranın digər üzvləri Universitetin elmi dərəcəsi və elmi adı olan professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bundan əlavə Elmi Şuranın tərkibinin 10 -a qədəri universitetin rektoru tərəfindən ümumi saya əlavə olaraq təyin edilə bilər (Naxçıvan  Universiteti daxilindən və Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər sahələrdən, elmi-tədqiqat müəssisələrindən alimlər və aparıcı mütəxəssislər).
3. Elmi Şuranın tərkibi və səlahiyyət müddəti Universitetin rektoru tərəfindən təsdiq edilir.
4. Naxçıvan Universitetinin Elmi Şurası:
- hər il universitetin fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
- fakültələrin və universitetin digər bölmələrinin yaradılması, ləğvi barəsində məsələləri həll edir;
- tədris planlarının və proqramlarının layihələrinə baxır;
- elmi-tədqiqat işlərini, tərbiyə işlərini və ixtisas artırma planlarını müzakirə edir;
- dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin və digər elmi və elmi-metodik ədəbiyyatın hazırlanması və nəşri məsələlərinə baxır;
- kafedra müdirlərini seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
- müstəsna hallarda rektorun qərarı ilə fakültə dekanlarını seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
- müəyyən olunmuş qaydada professor-müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqələr keçirir;
- Universitetin inkişafının perspektiv planına və illik planlarına baxır, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyət nəticələrini müzakirə edir;
- Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər məsələləri həll edir.
5. Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş plan üzrə işləyir. Elmi Şuranın planları şurada müzakirə edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.
6. Tədris və elmi işlər üzrə bütün məsələlər Elmi Şuranın qərarı açıq səsvermə, sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq üçün keçirilən müsabiqə zamanı, fakültələrin dekanlarını seçdikdə gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
7. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının ən azı 50 -dən çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
8. Elmi Şuranın qərarı onların universitetin rektoru tərəfindən təsdiqindən sonra qüvvəyə minirlər. Elmi Şuranın müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq məsələləri üzrə qərarları müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunurlar.
9. Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanılır.
10. Elmi Şuranın sədri, Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının tərkibi

 1. Fil.ü.f.d. Nurlana Sabir qızı Əliyeva – Rektor, (sədr)
 2. İqt.ü.f.d. Hüseyn Qədirulla oğlu Bağırsoylu – Tədris və tərbiyə  işləri üzrə prorektor,(üzv) 
 3. Anar Ramazan oğlu Abuzərli – Tədris şöbəsinin müdiri, (üzv)
 4. Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli – Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, (üzv)
 5. Naim Etibar oğlu Cahidzadə – “İdarəetmə” fakültəsinin dekanı, (üzv)
 6. Yasin İsrafil oğlu Babazadə – “Xarici dillər” fakültəsinin dekanı, (üzv)
 7. Dos. İradə Vətən qızı Bağırova – “İdarəetmə” kafedrasının müdiri, (üzv)
 8. Dos. Nüşabə Məmmədəli qızı  Məmmədova – “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedra müdiri, (üzv)
 9. Tar.ü.f.d. Mehman Sərxan oğlu Şabanov  – “Ümumi tarix” kafedrasının müdiri, (üzv)
 10. B/m Anara Azər qızı Nəsirli  – “Xarici dillər” kafedrasının müdiri, (üzv)
 11. Dos. Nəzakət Rəsul qızı Yusifova – “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının müdiri, (üzv)
 12. B/m Nazim Vəkil oğlu Mahmudov – Universitet Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının sədri, (üzv)
 13. Əli Həsənqulu oğlu Həşimov –  Magistratura bölməsinin müdiri, (üzv)

 


 

“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 2018-2019-cu tədris ilin üçün

İŞ PLANI

İcra vaxtı

Gündəlikdə duran məsələlər

İcraçı şəxslər

 

Sentyabr

2018

 

1. “Naxçıvan”  Universitetinə tələbə qəbulu haqqında

İ.İ.Əliyev

2. Yeni dərs ilinə hazırlığın vəziyyəti və dərs yüklərinin dəqiqləşdirilməsi

H.Q.Bağırsoylu

3. 2018-2019-ci tədris ilində yay semestrinin hesabatı

H.Q.Bağırsoylu

4. Universitetə xarici tələbələrin qəbulunun  vəziyyəti haqqında

R.C.Cəfərli

5. Cari məsələlər

 

Oktyabr

2018

1. 2018-2019-ci tədris ilində universitet üzrə TEC işləri və elmi konfrans mövzularının təsdiqi. 

H.Q.Bağırsoylu

2. 2018-2019-ci tədris ilində tələbələrlə aparılacaq tərbiyəvi işlərin istiqamətləri barədə

H.Q.Bağırsoylu

3. 2018-2019-cu tədris ili üçün magistrantların dissertasiyası və buraxılış işlərinin mövzularının təsdiqi barədə

H.Q.Bağırsoylu

4. I -yarımildə pedaqoji təcrübənin təşkili və gedişi barədə

T.Ə.Paşayev

5. Universitetdə keçiriləcək  idman tədbirlərinin təşkili barədə

Q.N.Binyətov

6. Cari məsələlər

 

Dekabr

2018

 

1. 2018-ci ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələr

İ.İ.Əliyev

2. 2018-ci ildə yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin hesabatı

H.Q.Bağırsoylu

3.   Payız imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti

Fakültə dekanları

4. “Xarici dillər” fakültəsində tədris və tərbiyə işlərinin vəziyyəti barədə

Komissiya

5.  “Naxçıvan”  Universitetinin dissertant və doktorantlarının illik hesabatı

A.R.Abuzərli

6. 2018-ci ildə keçirilən iməciliklərin yekunu barədə

Ş.F.Babayev

7. Cari məsələlər

 

 

 Fevral

2019

 

1. 2018-2019-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının  yekunları

H.Q.Bağırsoylu

2. Kafedraların fəaliyyəti barədə

H.Q.Bağırsoylu

3. 2018-2019-ci tədris ilinin II yarımilində pedaqoji təcrübənin təşkili  barədə

T.Ə.Paşayev

4. Birinci yarımil üçün İKT şöbəsinin hesabatı

R.S.Abbasov

5. Cari məsələlər

 

 Aprel

2019

1. Fakültə tyutorlarının fəaliyyəti barədə

Tyutorlar

2. Yaz imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti barədə

H.Q.Bağırsoylu

3. II yarımildə pedaqoji təcrübənin yekunu  barədə

T.Ə.Paşayev

4. “İdarəetmə” kafedrasının hesabatı

İ.V.Bağırova

6. Cari məsələlər

 

May

2019

1. Yekun Dövlət Attestasiya imtahanlarına hazırlığın vəziyyəti barədə

H.Q.Bağırsoylu

2. Universitetin Elmi-metodik şuranın hesabatı

H.Q.Bağırsoylu

3. Universitetin  “Ümumi tarix”  kafedrasının hesabatı

M.S.Şabanov

4. Universitet kitabxanasının fəaliyyəti barədə

A.N.Behbudova

5. Cari məsələlər

 

İyul

2019

1. 2018-2019-ci tədris ilinin yekunları barədə

İ.İ.Əliyev

2. 2019-2020-ci tədris ili üçün kafedralarda dərs yüklərinin  təxmini bölgüsü

H.Q.Bağırsoylu

3. 2018-2019-ci tədris ilinin II yarısında “İdarəetmə” və “İqtisadiyyat” fakültələrində istehsalat təcrübələrinin təşkili və yekunu barədə

T.Ə.Paşayev

4. Universitetin 2018-2019-cu tədris ili üçün iş planlarının müzakirəsi və təsdiqi barədə

A.Y.Səfərov

5. Cari məsələlər

 

  

“26”oktyabr  2018-ci il tarixdə keçirilən ”02” saylı iclasının

Gündəliyi

 

İŞTİRAK EDİRLƏR: Elmi Şuranın üzvləri və dəvət olunanlar- Pedaqoji və istehsalat təcrübələri üzrə metodist T.Ə.Paşayev və universitetin idman rəhbəri Q.N.Binyətov

 

Gündəlikdə duran məsələlər

1. 2018-2019 –cu tədris ilində Universitet üzrə TEC işləri mövzularının təsdiqi barədə     

H.Q.Bağırsoylu (Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor)

2. 2018-2019-cu tədris ilində tələbələrlə aparılacaq tərbiyəvi işlərin istiqamətləri barədə   

H.Q.Bağırsoylu (Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor)

3. 2018-2019-cu tədris ili üçün Magistrantların Dissertasiyası və buraxılış işlərinin  mövzularının təsdiqi barədə    

 H.Q.Bağırsoylu (Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor)

4. Birinci yarımildə pedaqoji təcrübənin təşkili və gedişi barədə

T.Ə.Paşayev (Ped.və istehsalat təcrübələri üzrə metodist)

5. Universitetdə keçiriləcək idman tədbirlərinin təşkili barədə

Q.N.Binyətov (idman rəhbəri)

6.Cari məsələlər:

6.1 - Erasmus +EQAC layihəsi çərçivəsi “Naxçıvan” Universitetində Keyfiyyətə nəzarət heyətinin yaradılması  və Keyfiyyətə  nəzarət üzvlərinin təsdiqi barədə                                 

  R.C.Cəfərli (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri)

6.2 - 2018-2019 –cu tədris ilinin I yarım ilində imtahanların təşkili barədə

H.Q.Bağırsoylu (Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor)