"Naxçıvan" Universitetinin Elmi Şurası haqqında əsasnamə

 1. "Naxçıvan"  Universitetində ümumi rəhbərlik seçkili səlahiyyətli orqan - rektorun başçılıq etdiyi - Elmi Şura tərəfindən həyata keçirilir. Elmi Şuranın səlahiyyət müddəti üç ildir. Elmi Şuranın vaxtından əvvəl yenidən seçilməsi onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin tələbi ilə həyata keçirilə bilər.
2. Tutduqları vəzifələrinə görə Elmi Şuraya Universitetin tədris işləri üzrə prorektoru (sədr müavini), digər prorektorlar, elmi katib, fakültə dekanları, həmkarlar təşkilatının sədri daxil olur. Elmi Şuranın digər üzvləri Universitetin elmi dərəcəsi və elmi adı olan professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir. Bundan əlavə Elmi Şuranın tərkibinin 10 -a qədəri universitetin rektoru tərəfindən ümumi saya əlavə olaraq təyin edilə bilər (Naxçıvan  Universiteti daxilindən və Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər sahələrdən, elmi-tədqiqat müəssisələrindən alimlər və aparıcı mütəxəssislər).
3. Elmi Şuranın tərkibi və səlahiyyət müddəti Universitetin rektoru tərəfindən təsdiq edilir.
4. Naxçıvan Universitetinin Elmi Şurası:
- hər il universitetin fəaliyyəti barəsində rektorun hesabatını dinləyir;
- fakültələrin və universitetin digər bölmələrinin yaradılması, ləğvi barəsində məsələləri həll edir;
- tədris planlarının və proqramlarının layihələrinə baxır;
- elmi-tədqiqat işlərini, tərbiyə işlərini və ixtisas artırma planlarını müzakirə edir;
- dərsliklərin, tədris vəsaitlərinin və digər elmi və elmi-metodik ədəbiyyatın hazırlanması və nəşri məsələlərinə baxır;
- kafedra müdirlərini seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
- müstəsna hallarda rektorun qərarı ilə fakültə dekanlarını seçir və onların vaxtından əvvəl azad olunmaları məsələlərini həll edir;
- müəyyən olunmuş qaydada professor-müəllim vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqələr keçirir;
- Universitetin inkişafının perspektiv planına və illik planlarına baxır, maliyyə və təsərrüfat fəaliyyət nəticələrini müzakirə edir;
- Universitetin fəaliyyəti ilə bağlı olan digər məsələləri həll edir.
5. Elmi Şura tədris ili və hər semestr üçün nəzərdə tutulmuş plan üzrə işləyir. Elmi Şuranın planları şurada müzakirə edilir və rektor tərəfindən təsdiq edilir.
6. Tədris və elmi işlər üzrə bütün məsələlər Elmi Şuranın qərarı açıq səsvermə, sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq üçün keçirilən müsabiqə zamanı, fakültələrin dekanlarını seçdikdə gizli səsvermə yolu ilə qəbul edilir.
7. Elmi Şuranın qərar çıxarması üçün onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsinin iştirakı vacibdir. Elmi Şurada iştirak edənlərin ümumi sayının ən azı 50 -dən çoxu müzakirə olunan məsələnin lehinə səs verərsə, qərar qəbul olunmuş hesab edilir.
8. Elmi Şuranın qərarı onların universitetin rektoru tərəfindən təsdiqindən sonra qüvvəyə minirlər. Elmi Şuranın müsabiqə yolu ilə professor-müəllim heyətinin vəzifələrini tutmaq məsələləri üzrə qərarları müəyyən olunmuş qaydada təsdiq olunurlar.
9. Elmi Şuranın iclasları protokollaşdırılır, Elmi Şuranın sədri və elmi katibi tərəfindən imzalanır və elmi katibdə saxlanılır.
10. Elmi Şuranın sədri, Şuranın qərarlarının icrasının müntəzəm yoxlanılmasını təşkil edir və Şuranın üzvlərinə qəbul olunmuş qərarların yerinə yetirilməsi barəsində məlumat verir.

2017-2018-ci tədris ili üçün Universitet Elmi Şurasının tərkibi


1.Prof. İsmayıl İsrafil oğlu Əliyev – Rektor, (sədr)               
2.Hüseyn Bağırsoylu – Tədris işləri üzrə prorektor, (sədr müavini)
3.Dos.Arif Yusif oğlu Səfərov – Elmi katib, (üzv)         
4.Əli Səməd oğlu Yusifov – Tərbiyə işləri üzrə prorektor, (üzv)
5.Şahı Firudin oğlu Babayev – Təsərrüfat işləri üzrə prorektor, (üzv)
6.Anar Ramazan oğlu Abuzərli – Tədris şöbəsinin müdiri, (üzv)
7.Dos.Elbrus Saleh oğlu İsayev –“İdarəetmə” fakültəsinin dekanı, (üzv)
8. Nurlana Sabir qızı Əliyeva  – “Pedaqoji” fakültənin dekanı, (üzv)
9.Yasin İsrafil oğluBababzadə –“Xarici dillər” fakültəsinin dekanı, (üzv)
10.Dos.Dilsuz Qasım oğlu Qasımov – “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, (üzv)
11.İqt.üz.f.d.İradə Vətən qızı Bağırova –“İdarəetmə” kafedrasının  müdiri, (üzv)
12.Dos.Nüşabə Məmmədəli qızı Məmmədova –“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasının müdiri, (üzv)
13.baş m.Anara Azər qızı Nəsirli –"Xarici dillər" kafedrasının müdiri, (üzv)           
14.Dos. Nəzakət Rəsul qızı Yusifova –“Pedaqogika və psixologiya” kafedrasının müdiri, (üzv)
15. Natəvan Eldəniz qızı Şeyxova - Riyaziyyat və İnformatika kafedrasının müdiri (üzv)
16.Zülfüqar Əyyub oğlu Zülfüqarov – “Xarici dillər” kafedrasının müəllimi, (üzv)
17.Dos.Aypara Novruz qızı Behbudova – Universitet kitabxanasının müdiri, (üzv)
18.baş m.Nazim Vəkil oğlu Mahmudov – Universitet həmkarlar ittifaqının təşkilatı sədri, (üzv)
19.tarix.üz.f.d.Mehman Sərxan oğlu Şabanov – Ümumi tarix kafedrasının müdiri,(üzv)
20.Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli – Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri,(üzv)
21.Dəniz Novruz oğlu Novruzlu – Tələbə Gənclər təşkilatının sədri,(üzv)


“Naxçıvan” Universitetinin Elmi Şurasının 2017-2018-ci tədris ili üçün

İŞ PLANI

İcra vaxtı

Gündəlikdə duran məsələlər

İcraçı şəxslər

Sentyabr 2017

1. “Naxçıvan” Universitetində tələbə qəbulu haqqında

2. Yeni dərs ilinə hazırlığın vəziyyəti barədə

3. Universitetə xarici tələbələrin qəbulu sahəsində qarşıda duran vəzifələr

4. İməcliklərin təşkili barədə

5. Cari məsələlər

İ.İ.Əliyev

İ.F.Kazımbəyli

R.C.Cəfərli

Ş.F.Babayev

 

Oktyabr 2017

1. 2017-2018-ci tədris ilində universitet üzrə TEC mövzularının müzakirəsi və təsdiqi. 

2. 2017-2018-ci tədris ilinin I yarımilində pedaqoji təcrübənin təşkili və gedişi barədə

3. 2017-2018-ci tədris ilində universitetdə idman və mədəni kütləvi tədbirlər sahəsində görüləcək işlərə dair.

4. Universitetdə Tələbə Gənclər təşkilatının fəaliyyəti barədə

5. Cari məsələlər

İ.F.Kazımbəyli

 

N.V.Mahmudov

 E.Y.Əliyev

 T.C.Sadiqova

D.N.Novruzlu

 

Dekabr 2017

1.Payız imtahan sesiyasına hazırlığın vəziyyəti

2. 2017-ci ildə yerinə yetirilmiş Elmi tədqiqat işlərinin hesabatı

3. Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin hesabatı

4. Universitet yataqxanasının fəaliyyətinə dair

5. Cari məsələlər

Fakültə dekanları

İ.F.Kazımbəyli

R.C.Cəfərli

M.B.Babayev

 

Fevral 2018

1. 2017-2018-ci tədris ilinin payız imtahan sessiyasının  yekunları

2. Universitetdə tərbiyə işlərinin vəziyyəti barədə

3. 2017-2018-ci tədris ilinin II yarımilində pedaqoji təcrübənin təşkili barədə

4. “Ümumi tarix” kafedrasının hesabatı

5. İKT və Texniki nəzarət şöbəsinin hesabatı

6. Cari məsələlər

İ.F.Kazımbəyli

Ə.S.Yusifov

N.V.Mahmudov

M.S.Şabanov

R.S.Abbasov

 

Aprel 2018

1. Magistratura şöbəsində təhsilin vəziyyəti barədə

2.Doktoranturada tədrisin təşkili barədə

3. “Pedaqoji” fakültənin fəaliyyəti barədə

4. İməcliklərin təşkili və gedişi barədə

5. Cari məsələlər

İ.F.Kazımbəyli

İ.F.Kazımbəyli

Komissiya

Ş.F.Babayev

 

May 2018

1. Yaz imtahan sessiyasına və Yekun Dövlət Attestasiya imtahanlarına hazırlığın vəziyyəti barədə

2. 2017-2018-ci il üçün tədris şöbəsinin hesabatı

3. Elmi-metodik şuranın hesabatı

4. “İqtisadiyyat” kafedrasının hesabatı

5. Cari məsələlər

Fakültə dekanları

A.R.Abuzərli

İ.F.Kazımbəyli

D.Q.Qasımov

 

İyul 2018

1. 2017-2018-ci tədris ilinin yekunları barədə

2. 2018-2019-cu tədris ili üçün “Naxçıvan” Universitetində dərs yüklərinin müzakirəsi  və təsdiqi barədə

3. 2017-2018-ci tədris ilinin II yarısında “İdarəetmə” və “İqtisadiyyat” fakültələrində istehsalat təcrübələrinin təşkili və yekunu barədə

4.Universitetin 2018-2019-cu tədris ili üçün iş planlarının müzakirəsi və təsdiqi barədə.

5. Cari məsələlər

İ.İ.Əliyev

İ.F.Kazımbəyli

 

Fakültə dekanları

 

A.Y.Səfərov

 “NAXÇIVAN” UNİVERSİTETİNİN ELMİ ŞURASININ
   
“23” dekabr  2017-ci il tarixdə keçirilən 03 saylı iclasının gündəliyi


 

İŞTİRAK EDİRLƏR: 20 nəfər Elmi şuranın üzvündən 19 nəfər və Erasmus plus layihəsinin rəhbəri- Elmira Hüseynova, Universitet yataqxanasının müdiri-Müseyib Babayev, “İqtisadiyyat” fakültəsinin dekan müavini-Vaqif Hüseynov   

SƏDR:          prof. İ.İ.ƏLİYEV
KATİB:         dos. A.Y.SƏFƏROV

 

Gündəlikdə duran məsələlər

1. 2017-ci ildə yerinə yetirilmiş elmi tədqiqat işlərinin hesabatı

                                                  H.Q.Bağırsoylu
                                    (Tədris işləri üzrə prorektor)

2. Payız imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti

                                                 Fakültə dekanları

                                   (M.İ.İsmayılov, E.S.İsayev, Y.İ.Babazadə, V.Ə.Hüseynov)

3.  Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin hesabatı

                                                 R.C.Cəfərli

                                   (Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri)

4. Universitet yataqxanasının fəaliyyətinə dair

                                                 M.B.Babayev

                                   (Universitet yataqxanasının müdiri)

5. Universitetdə   Ombusdman aparatının yaradılmasına dair

                                                E. Hüseynova

                                   (layihə rəhbəri)