Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzinin missiyası

     “Naxçıvan” Universitetində fəalliyyət göstərən Keyfiyyətin Təminatı Mərkəzinin yaradılmasının məqsədi, əsasən, aşağıdakılardır:

 • Tədrisin və tədqiqatın keyfiyyətinin yüksəldilməsi;
 • Yeniliyin tətbiqi və təhsil üçün imkanların və mənbələrin araşdırılması;
 • Ali təhsil müəssisələrində idarəetmənin səviyyəsini qaldırmaq;
 • Tələbəyönümlü təhsil mühitinin təkmilləşdirilməsi

     Keyfiyyət göstəriciləri bunlardır:

 • Təhsil, dərs proqramları və tədris planları
 • Tələbələr və tələbələrə dəstək sistemi
 • Tədqiqat və müəllimlik fəaliyyəti
 • Təhsil siyasəti (ciddi tədris mühiti)
 • Maddi-texniki resurslar (binalar, otaqlar, laboratoriyalar, yeməkxana və s.)
 • Kitabxana
 • Ali təhsil müəssisəsinin strateji inkişaf planı