Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi Universitetin Beynəlxalq mühitə inteqrasiyasına, müxtəlif universitetlərlə əlaqələrin yaradılmasına, beynəlxalq təlim və proqramlarda iştirakına şərait yaradır. Missiyasi yeni beynəlxalq əlaqələrinin qurulması və universitetin dünya standartlarına uyğun beynəlxalq profilinin yaradılmasıdır. Mərkəz hər bir fakültə və kafedranı Universitet səviyyəsində elm, təhsil, mədəni sahələr üzrə müvafiq universitet və beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr və məqsədyönlü əməkdaşlıq yaratmaları məqsədi ilə koordinasiya edir, beynəlxalq əməkdaşlığın gələcək töfhələrinə dair danışıqlar aparır.

Vəzifələri:

• Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq təşəbbüslərinin göstərilməsi;
• Əməkdaşlıq sazişlərinin bağlanılması və davam etdirilməsi proseslərinin idarə olunması;
• ERASMUS+ və Mövlana Mübadilə Proqramının koordinasiya olunması;
• Layihələrin yazılması və idarə olunması;
• Universitetin beynəlxalq və yerli konfrans və tədbirlərdə təmsil edilməsi;
• Universitetin Beynəlxalq aləmdə reklamı;
• Xarici tələbələrin Universitet haqqında məlumatlandırılması;
• Qlobal yeniliklərin tədris kurikulumuna inteqrasiya etməsinin təmin edilməsi;
• Akademik heyətin fəal araşdırma və inkişaf proqramlarına cəlb olunması üçün müvafiq tədbilərin həyata keçirilməsi;
  "Naxçıvan" Universitetinin respublikamızın bir çox ali məktəbləri ilə yanaşı çoxsaylı xarici universitetlər və beynəlxalq qurumlarla da əməkdaşlıq müqavilələri imzalamışdır ki, bu əməkdaşlıqlar ortaq elmi proqramların və konfransların keçirilməsinə, tələbə mobilliyinin artırılmasına, müəllim, tələbə mübadilələrinin həyata keçirilməsinə yüksək təsir göstərmişdir. Hazırda Universitetin Avropanın və eyni zamanda Türkiyənin bir sıra Universitetləri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri mövcuddur.

Partnyor universitetlər

1. Qafqaz Universiteti (Azərbaycan)
2. Azərbaycan Turizm İnstitutu(Azərbaycan)
3. Xəzər Universiteti(Azərbaycan)
4. Beynəlxalq Qara Dəniz Universiteti(Gürcüstan)
5. Gürcüstan Universiteti(Gürcüstan)
6. Budapeşt Corvinus Universiteti(Macarıstan)
7. İona Kryanqe Pedoqoji Universiteti (Moldova)
8. Moldova Pedoqoji Universiteti(Moldova)
9. Finis Terrae Universiteti(Çili)
10. Kaunas Texnologiya Universiteti(Litva)
11. İstanbul Aydın Universiteti(Türkiyə)
12. Ərdahan Universiteti(Türkiyə)
13. Gedik Universiteti(Türkiyə)
14. Iğdır Universiteti(Türkiyə)
15. Doğu Ağdəniz Universiteti(Şimali Kipr Tükiyə Respublikası)

Projects

Comolte

 Lahiyənin məqsədi müəllimlik ixtisası üzrə mövcud olan magistratura pilləsində tədris olunan proqramın təkmilləşdirilməsidir. Kurikulumun müasirləşdirilməsi həm internət üzərindən, həm də universitetlərdə  daha yaxşı metodlardan istifadə edərək tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına şərait yaradacaqdır. Lahiyə hədəfləri arasında tədris materialları ilə təmin etmə və onlayn dərslər üçün müvafiq proqramın hazırlanması da vardır.
Lahiyə müddəti:
3 il
Lahiyə koordinatoru:
Ludwig-Maximilian Universiteti

Partnyorlar:

 • University of Groningen
 • Università di Pisa
 • Brest State Pushkin University
 • Belarusian State University
 • Minsk State Linguistic University
 • Deutschlehrer- und Germanistenverband
 • Belarusian Association of Teachers of English
 • Ministry of Education of Republic of Belarus
 • University Campus Suffolk
 • Nakhchivan University
 • Azerbaijan University of Languages
 • Baku In-service Teacher Training and
 • Retraining Institute
 • Azerbaijan English Teachers'
 • Association
 • Högskolan Dalarna/Dalarna University

 

AESOP

AESOP üç ölkəni Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanı əhatə edən regional layihədir. Layihənin konkret məqsədi Azərbaycanda, Ukraynada və Gürcüstanda Bolonya Prosesinin öhdəklərinə uyğun olaraq demokratik Tələbə Müdafiəsi proseduralarını inkişaf etdirməkdir. Bunu həyata keçirmək üçün də tərəfdaş univeristetlərdə Tələbə Ombudsman ofisləri yaradılacaqdır. Bu ofislərin funksiyası tələbələrə universitetdə qarşılaşdıqları problemləri və münaqişələri qərəzsiz, vaxtında, tərəfsiz və tam demokratik yolla həll edilməsinə kömək etməkdir.

Layihə müddəti: 3 il

Layihə koordinatoru: Akaki Tsereteli universiteti

Partnyorlar:

 • Naxçıvan Univeristeti
 • Xəzər Univeristeti
 • Naxçıvan Dövlət Universiteti
 • Gəncə Dövlət Universiteti
 • Qafqaz Universiteti (Gürcüstan)
 • Gürcüstan Amerikan Univeristeti
 • Poltava Universiteti
 • Vadym Hetman Kiyev Milli İqtisad Universiteti
 • Avstriya Ombudsman Ofisi
 • Varşava Universiteti
 • Laquilla Universiteti
 • Minho Universiteti
 • Yuvəskulə Universiteti
 • Midlseks Universiteti
 • Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

 

 

Partnyor universitetlər

 1. Ludwik Maximilian Universiteti (Almanya)
 2. Spiru Haret (Romanya)
 3. Omsk Dövlət Pedaqoji Universiteti (Rusiya)
 4. Baltik Beynəlxalq Akademiyasi(Litva)
 5. Kaunas Texnologiya Universiteti(Litva)
 6. Beynəlxalq Travnik Universiteti (Bosniya ve Herseqovina)
 7. Dzemal  Bijedic Universiteti  (Bosniya ve Herseqovina)
 8. Taraz Dövlət Universiteti (Qazaxistan)
 9. Beynəlxalq Qara Dəniz Universiteti(Gürcüstan)
 10. Akaki Tsereteli Dövlət Universiteti(Gürcüstan)
 11. Gürcüstan Universiteti(Gürcüstan)
 12. İona Kryanqe Pedoqoji Universiteti (Moldova)
 13. Moldova Pedoqoji Universiteti(Moldova)
 14. Budapeşt Corvinus Universiteti(Macarıstan)
 15. Finis Terrae Universiteti(Çili)
 16. İstanbul Aydın Universiteti(Türkiyə)
 17. Ərdahan Universiteti(Türkiyə)
 18. Gedik Universiteti(Türkiyə)
 19. Iğdır Universiteti(Türkiyə)
 20. Beykent  Universiteti(Türkiyə)
 21. Doğu Akdeniz Universiteti(Şimali Kipr Tükiyə Respublikası)
 22. Qafqaz Universiteti (Azərbaycan)
 23. Xəzər Universiteti(Azərbaycan)
 24. Azərbaycan Turizm İnstitutu(Azərbaycan)

Azərbaycan Turizm İnstitutu(Azərbaycan)

Mövlana Mübadilə Proqramı partnyor universitetlər

 1. İstanbul Aydın Universiteti
 2. İstanbul Universiteti
 3. Hitit Universiteti
 4. Beykənt Universiteti
 5. Atatürk Universiteti
 6. Ankara Universiteti
 7. Muş Alparslan Universiteti
 8. Kastamonu Universiteti
 9. Uşak Universiteti
 10. Nevşehir HBV Universiteti
 11. Bozok Universiteti
 12. Yakın Doğu Universiteti
 13. Fırat Universiteti
 14. Bitlis Eren Universiteti
 15. Ordu Universiteti
 16. Ardahan Universiteti
 17. Kırıkkale Universiteti
 18. Siirt Universiteti

 Şöbənin tərkibi

1. Rəcəb Cəmaləddin oğlu Cəfərli - Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin  müdiri
2. Dilarə Zakir qızı Yunisova -  Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin koordinatoru
3. Gülşən Yəhya qızı Cahidzadə - Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi

Bizimlə əlaqə

Naxçvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1, "Naxçıvan" Universiteti şəhərciyi

 • dummy(036) 545 57 01

 • dummy(036) 545 15 16

 • dummy info@nu.edu.az

Universitetə qəbul