“Naxçıvan” Universitetinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrasında 19 dekabr 2016-cı il tarixdə Azərbayacn dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə tələbələrin Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası fənni üzrə kurs işlərinin müzakirəsi keçirilmişdir

    Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi  ixtisası üzrə 14 nəfər tələbədən 7 nəfərinin Azərbayacn dilinin tədrisi metodikası fənnindən kurs işlərinin müzakirəsi keçirildi.
Müzakirədə Pedaqoji fakültənin dekanı, dosent M.İsmayılov, kafedra müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru N.M.Məmmədova, baş müəllim M.H.Səfərov  iştirak etdi.