30 oktyabr 2017-ci il tarixdə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” kafedrası müəllimlərinin elmi-tədqiqat işlərinin müzakirəsi keçirildi

   Kafedra iclasında  “Azərbaycan dili və ədəbiyyat ” kafedrasının müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru N.M.Məmmədova çıxış edərək yeni, 2017-2018-ci tədris ilinin  I yarımilində  də hər il olduğu kımı kafedra müəllimlərinin ETI-nin  müzakirəsnin keçirildiyini vurğuladı.

   Kafedra əməkdaşlarından S.Q.Həsənova -M.Nəsirlinin dil, üslub xüsusiyyətləri, Q. İ.Əsgərova - Naxçıvanlı dilçilərin onomastika sahəsində tədqiqatları, M.H.Səfərov- V.Məmmədov şeirlərində işlənmiş nitq hissələrinin (isim, sifət, say və əvəzlik) morfoloji xüsusiyyətləri, N.S.Əliyeva -Z.Vəfa, H.Əzim, M.Nəsirlinin yaradıcılığı haqqında ETİ müzakirə olundu.

   Qeyd olunmuşdur ki, hər bir müəllim aparılan ETİ-nin nəticələri barədə universitetin “Elmi əsərlər” jurnalında məqalələr çap etdirib yazdıqları əsərlər haqqında kafedraya məlumat verməlidir.

    İclasın yekununda 2017-2018-ci tədris ilinin  I yarımilində   kafedra müəllimlərinin ETI  ilə bağlı müzakirələri qənaətbəxş hesab edilmişdir.