3 noyabr 2017-ci il tarixdə “İqtisadiyyat” kafedrasında ETİ-nin növbəti iclası keçirildi

İclasda kafedranın müəllimi dosent əvəzi Əli Xeybər oğlu Cabbarovun “Naxçıvan Muxtar Respublikasının  turizm ehtiyatları və onlar əsasında turizm marşrutlarının hazırlanması imkanları” mövzusunda və  kafedranın baş müəllim Bəhrəm Həsən oğlu Həsənovun “Region iqtisadiyyatının kompleks inkişafının mahiyyəti və ilkin şərtləri”  mövzusunda  müzakirələri dinlənildi. İclasda qeyd olundu ki, Elmi Tədqiqat İşləri tələbata uyğun hazırlanmış, mövzulara uyğun müəyyən nəticəyə gəlinmiş və təkliflər irəli sürülmüşdür.