21.05.18-ci il tarixdə "İnformatika" fənnindən kurs işi müdafiəsi keçirildi.

2017-2018-ci Tədris ilinin "Pedaqoji" fakültəsinin "Riyaziyyat və İnformatika" müəllimliyi ixtisası üzrə II kurs tələbələrinin 21.05.18-ci il tarixdə "İnformatika" fənnindən kurs işi müdafiəsi keçirildi. Müdafiədə Universitetinin tədris işləri üzrə prorektoru H.Bağırsoylu, Pedaqji fakültənin dekanı N. Əliyeva, Riyaziyyat və informatika kafedrasının müdiri N.Şeyxova iştirak etmişdir. 7 tələbənin kurs işi dinlənilmişdir. Tələbələr çox intektual çıxışlar etmiş və verilən sualları cavablandırmışlar.