11 yanvar 2018-ci il tarixdə “İdarəetmə” kafedrasında kurs işlərinin müdafiəsi keçirilmişdir.

Kafedranın müəllimi  i.f.d., dos.əv. İ.V.Bağırovanın  “İqtisadiyyat ” ixtisası üzrə V kurs qiyabi şöbədə tədris etdiyi “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” fənnindən kurs işi mövzuları tamamlandığından kafedra tərəfindən onların müdafiələri təşkil olunmuşdur. Tələbələr yerinə yetirdikləri mövzulardan ətraflı danışmış və verilən sualları cavablandırmışlar.