11 sentyabr 2017-ci il tarixdə "İqtisadiyyat" kafedrasının iclası keçirilmişdir

11 sentyabr 2017-ci il tarixdə "İqtisadiyyat" kafedrasının iclası keçirilmişdir. İclasda kafedra müdiri dos.D.Q.Qasımov kafedranın  və müəllimlərin qarşısına qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi yollarından  geniş  danışdı. Kafedra müəllimləri qarşıya qoyulan məsələlər barədə öz təkliflərini irəli sürdülər.